35

1Ê-li-hu lại nói tiếp:
  2“Anh tưởng mình đúng khi nói rằng:
   ‘Tôi công chính trước mặt Đức Chúa Trời’ sao?
  3Anh thắc mắc: ‘Nếu tôi không phạm tội,
   Tôi sẽ được lợi gì? Điều ấy có tốt hơn cho tôi chăng?’
  4Chính tôi sẽ trả lời cho anh,
   Và các bạn của anh nữa.
  5Hãy ngước mắt lên và xem các tầng trời;
   Hãy quan sát các đám mây cao hơn anh vời vợi.
  6Nếu anh phạm tội thì anh làm hại gì được Ngài?
   Nếu tội lỗi anh gia tăng thì ảnh hưởng gì đến Ngài?
  7Nếu anh công chính, anh đem lại gì cho Ngài?
   Ngài sẽ nhận được gì từ tay anh?
  8Gian ác anh có thể hại đến đồng loại,
   Công chính anh có thể giúp ích cho con cái loài người.

  9Quá nhiều ức hiếp khiến người ta kêu oan,
   Vì cường hào áp chế mà người ta kêu cứu.
  10Nhưng chẳng ai hỏi: ‘Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của tôi ở đâu?
   Chính Ngài khiến người ta hát mừng trong ban đêm,
  11Dạy chúng ta hiểu biết hơn muôn thú trên đất,
   Và cho chúng ta khôn ngoan hơn các loài chim trời.’
  12Họ kêu la nhưng Ngài không đáp lại,
   Vì lòng kiêu căng của kẻ gian ác.
  13Thật, lời cầu nguyện trống rỗng Đức Chúa Trời không nghe,
   Đấng Toàn Năng chẳng bao giờ đoái đến.
  14Huống chi khi anh nói rằng anh không thấy Ngài,
   Anh trình lý lẽ cho Ngài và phải chờ đợi Ngài phán xét!
  15Bây giờ, vì cơn giận của Ngài chưa giáng phạt,
   Và vì Ngài chưa lưu ý nhiều đến sự vi phạm,
  16Nên Gióp mới mở miệng nói những lời trống rỗng,
   Và thêm nhiều lời thiếu hiểu biết.”