37

Ê-li-hu Cao Rao Sự Uy Nghi của Ðức Chúa Trời

  1Phải, nghĩ đến đó tim tôi run lên cầm cập;
  Nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi.
  2Hãy nghe kỹ tiếng của Ngài gầm thét;
  Âm thanh vang rền thoát ra từ miệng của Ngài.
  3Tiếng của Ngài làm rúng động khắp bầu trời;
  Chớp nhoáng của Ngài lóe ra đến tận cùng trái đất.
  4Tiếp theo chớp là sấm nổ long trời lở đất;
  Tiếng sấm uy nghi của Ngài vang dội khắp gầm trời;
  Ngài không kiềm hãm tia sét khi tiếng Ngài phát ra.
  5Tiếng của Ðức Chúa Trời rất diệu kỳ qua tiếng sấm vang rền;
  Ngài làm các việc lớn lao chúng ta không thể nào hiểu thấu.
  6Ngài phán với tuyết, “Hãy rơi nhẹ xuống đất,”
  Ngài nói với mưa rào, “Hãy sa xuống lất phất,”
  Ngài bảo với mưa to, “Hãy đổ xuống ào ào.”
  7Người ta bị trói tay và không thể làm việc ngoài trời được nữa;
  Ðể mọi người có cơ hội nhận biết công việc của Ngài.
  8Các thú rừng phải rút vào hang để trú ẩn;
  Chúng phải ở trong hang chờ đến lúc tạnh mưa.
  9Từ phương trời nam bão ùn ùn thổi đến;
  Gió từ phương bắc thổi về mang hơi lạnh thấu xương.
  10Hơi thở của Ðức Chúa Trời biến nước thành nước đá;
  Cả mặt biển mênh mông đóng thành băng đá dễ dàng.
  11Ngài chứa nước trong các đám mây đen kịt;
  Ngài giăng mây khắp trời và khiến chớp từ trong đó lóe ra.
  12Mây bay lòng vòng khắp đất theo sự hướng dẫn của Ngài;
  Chúng sẽ làm bất cứ điều gì Ngài truyền trên khắp mặt đất.
  13Ngài sai mây đi, khi thì để sửa phạt,
  Khi thì để tưới nhuần mặt đất, khi thì để bày tỏ tình thương.

  14Thưa ông Gióp, xin ông lắng nghe điều nầy:
  Xin ông đứng lại và ngẫm nghĩ về các công việc diệu kỳ của Ðức Chúa Trời một lát.
  15Ông có biết cách nào Ðức Chúa Trời phân bố các mệnh lệnh cho chúng không?
  Ông có biết cách nào Ngài khiến chớp nhoáng lóe lên trong các đám mây của Ngài chăng?
  16Ông có biết tại sao mây có thể trôi lơ lửng giữa bầu trời chăng?
  Ông có thể hiểu được các công việc diệu kỳ của Ðấng có tri thức hoàn toàn chăng?
  17Ông có biết tại sao áo quần ông nóng bức,
  Khi Ngài lấy gió nồm làm yên tịnh mặt đất chăng?
  18Ông có thể phụ với Ðức Chúa Trời giăng bầu trời ra,
  Như một tấm gương đúc cứng cáp lớn lao vô tận chăng?
  19Ông dạy cho chúng tôi biết phải thưa với Ngài như thế nào đi;
  Chúng tôi chẳng kiếm được lời nào, vì vẫn còn tối tăm mù tịt.
  20Có ai thưa với Ngài rằng tôi muốn phát biểu chăng?
  Có ai muốn cho mình bị nuốt mất chăng?
  21Không ai có thể nhìn thẳng vào mặt trời đúng ngọ,
  Vì ánh sáng của nó quá chói chang khi mây đã bị gió thổi đi.
  22Từ phương bắc vẻ huy hoàng của Ngài xuất hiện;
  Ðức Chúa Trời mặc lấy vẻ uy nghi đáng sợ.
  23Ðối với Ðấng Toàn Năng, chúng ta không thể tìm được Ngài;
  Ngài là Ðấng quyền năng cao cả và rất mực công bình,
  Ðức công chính của Ngài thật không sao kể xiết,
  Ngài không bao giờ hà hiếp người nào.
  24Vì thế người ta sợ Ngài,
  Ngài chẳng coi những kẻ tự cho mình là khôn ngoan ra gì.