37

  1“Khi nghe tiếng sấm, tim tôi hồi hộp
   thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
  2Hãy nghe đây! Hãy nghe tiếng gầm của Thượng Đế
   và tiếng vang rền từ miệng Ngài.
  3Ngài thả chớp ra dưới cả bầu trời,
   và sai nó đánh chỗ xa xôi nhất của đất.
  4Sau đó anh nghe tiếng rền khi Ngài gầm lên.
   Ngài không giữ lại lằn chớp khi người ta nghe tiếng Ngài.
  5Tiếng của Thượng Đế vang rền kỳ diệu;
   Ngài làm nhiều điều lớn lao mà chúng ta không hiểu nổi.
  6Ngài phán cùng tuyết giá, ‘Hãy rơi xuống đất,’
   và nói cùng mưa rào rằng, ‘Hãy mưa thật to.’
  7Dùng những hiện tượng đó Ngài ngăn cản công việc con người
   để ai nấy đều biết công việc của tay Thượng Đế.
  8Các thú vật tìm cách trú mưa
   ẩn trong các hang động của chúng.
  9Cơn giông từ nơi chứa chúng kéo đến;
   khí lạnh đến cùng với gió mạnh.
  10Hơi thở Thượng Đế tạo ra băng giá,
   làm khối nước lớn đóng băng.
  11Ngài làm cho mây chứa đầy nước
   và trải chớp ra giữa chúng nó.
  12Theo lệnh Ngài chúng bay vòng quanh trái đất,
   làm theo như ý Ngài muốn.
  13Ngài dùng mây để trừng phạt con người
   hoặc tưới đất để tỏ tình thương của Ngài.
  14Gióp ơi, hãy nghe đây:
   Hãy dừng lại và suy nghĩ đến các phép lạ của Thượng Đế.
  15Anh có biết Thượng Đế sắp đặt cho các đám mây
   và tạo sấm chớp như thế nào không?
  16Anh có biết mây treo trên bầu trời như thế nào không?
   Anh có biết các phép lạ của Thượng Đế là Đấng biết mọi điều không?
  17Anh chỉ biết đổ mồ hôi, còn áo quần dính vào người anh,
   khi mọi vật im lìm dưới gió nóng từ phương Nam thổi đến.
  18Anh không thể trải bầu trời ra như Thượng Đế
   và làm nó trông cứng như đồng đánh bóng.
  19Hãy cho chúng tôi biết phải nói gì với Ngài;
   chúng ta không thể chuẩn bị lý đoán
   vì không đủ hiểu biết.
  20Có ai bảo với Thượng Đế rằng tôi muốn nói chuyện với Ngài không?
   Nói như thế tức là xin tự tiêu hủy mình.
  21Không ai có thể nhìn mặt trời
   khi nó chiếu sáng giữa bầu trời
   sau khi gió đã thổi bay các đám mây.
  22Từ phương Bắc Thượng Đế ngự đến trên Núi Thánh,
   trong vẻ oai nghi rực rỡ.
  23Đấng Toàn Năng quá cao chúng ta với không tới.
   Ngài đầy quyền năng;
   Ngài luôn luôn đúng và không bao giờ đối xử bất công với ai.
  24Vì thế con người tôn trọng Ngài;
   Ngài không nể kẻ tự cho mình khôn ngoan.”