3

Y-Yôp Vơl Ma Nar Me Deh Ma Păng

1Jêh nau nây, Y-Yôp hă ngơi jêh ri rak rtăp ma nar me deh ma păng. 2Jêh ri Y-Yôp lah:
3"Ăn nar bu deh ma gâp rai lơi, nđâp măng tâm ban lĕ,
 'Bu deh jêh ma du huê kon buklâu.'
4Ăn nar nây jêng ngo!
 Ăn Brah Ndu ta kalơ mâu joi ôh nar nây, mâu lĕ ăn nau ang păng nchrang.
5Ăn nau rngot jêh ri ngo klĕng sŏk păng. Ăn tŭk nkŭm ta kalơ păng;
  ăn nau ngo măng lĭng nhhu nkrit păng.
6Măng nâY-ăn nau ngo klĕng kuăn rdâng păng!
 Lơi ăn păng hâk răm ôh ndrel ma lĕ nar êng tâm năm
 lơi ăn bu kơp păng ôh ndrel ma lĕ khay.
7N'hêl nanê̆, ăn măng nây jêng nâm bu bu ur ndrô gâng;
  lơi ăn bu tăng bâr nter gơm răm ôh tâm păng.
8Ăn phung vay rak rtăp nar nây, jêh ri phung blau rhiăl Lêviathan ăn dâk,
 Rak rtăp hom păng!
9Ăn le rngôch mănh ƀhit rvi ang păng jêng ngo;
 ăn păng kâp gân ăn ang,
  ƀiălah lơi geh ang ôh,
  kŏ mâu saơ lĕ nau ang kêng ang ôi!
10Yorlah păng mâu rdâl ôh ndŭl mê̆ gâp
 kŏ mâu pôn lĕ nau nđêh nji bơh trôm măt gâp.
11"Mâm ƀư gâp dĭng mâu khĭt ôh tâm trôm rsok?
 Mâm ƀư dĭng mâu krŭl n'hâm tơlah luh du tă bơh ndŭl mê̆ gâp?
12Mâm ƀư kômâk bar đah sŏk ngluh gâp.

 Jêh ri toh gay ăn gâp pu?
13Lah mâu kơt nĕ, aƀaơ ri gâp lĕ lâng jêh ri gŭ klêm.
 Gâp bêch jêh ri gâp gŭ rlu;
14Ndrel ma phung hađăch jêh ri
 phung kôranh tâm chră ta neh ntu,
 phung ndâk tay ma khân păng nơm ndơ lĕ rai jêh,
15mâu lah ndrel ma phung kôranh geh miah, jêh ri prăp bun prăk ăn bêng ngih vâl păng;
16mâu lah mâm dĭng gâp mâu jêng ôh du huê kon bu rlêh ndâp,
 nâm bu du huê kon jê̆ mâu saơ nau ang ôh?
17Ta nây phung ƀai rlu nau khân păng rkhŭk bu,
  ta nây phung lêt rgănh gŭ rlu.
18Ta nây phung bună gŭ rlu mpăn ndrel n'grŭp.
 Mâu hôm tăng nau phung kôranh rgât grap đŏng ôh.
19Ta ntŭk nây phung jê̆ jêh ri toyh gŭ ndrel,
 jêh ri phung dĭk bu mƀơk dơi ăn jêng kon me tă bơh kôranh păng.
20"Mâm dĭng bu ăn nau ang ma nơm rêh ni,
 jêh ri ăn nau rêh ma nơm geh huêng rngot rvê?
21Bunuyh kơt nĕ ŭch nau khĭt, ƀiălah nkhơng mâu dơi khĭt;
 jêh ri ŭch joi nau nây âk lơn
  ma nơm kuyh neh joi drăp khlay lĕ pôn ndâp jêh.
22Tơlah bunuyh nây dơi joi tât ta môch,
 răm maak jêh ri rhơn ngăn ngên.
23Mbu moh mâu gĭt trong ăn păng tĭng ndô̆ jêh ri
 mâm hôm dơi geh nau rêh lĕ Brah Ndu nchuêng lĕ puăn njônh?
24Yorlah ê lor gâp sa, gâp hŏ nter
 jêh jêh ri nau gâp nter mprănh rsach nâm bu dak.
25Yorlah nau gâp klach hŏ văch tât ma gâp;
 jêh ri nau gâp krit klach tât ngăn jêh ma gâp.
26Gâp mâu dơi gŭ mpăn, kŏ mâu dơi gŭ răk klăk lĕ,
 gâp mâu geh nau đăp rmên ôh,
 ƀiălah nau uh ah tât ma gâp."