3

Gióp phát biểu

1Sau đó, Gióp mở miệng nguyền rủa ngày sinh của mình. 2Ông nói:
3“Ôi! Đáng tiêu diệt ngày ta chào đời.
Xin cho hư vong, đêm mẹ hoài thai.
4Nguyện ngày ấy ngập tràn bóng tối,
Đấng Chí tôn cũng chẳng đoái hoài,
Cho không bao giờ thấy ánh mặt trời.
5Nguyện bóng tử vong che phủ
Và áng mây đen hăm dọa.
6Cho đêm ấy tối tăm mù mịt
Không được ai tính vào niên lịch
Cũng không được gọi là thời gian.
7Cho đêm ấy ra hoang vu tẻ lạnh
Không lời vui, không một tiếng cười.
8Xin những ai có tài báng bổ,
Dư khả năng chọc giận quỷ thần,
Rủa giùm tôi đêm định mệnh.
9Nó đợi sáng, nhưng không thấy sáng,
Không bao giờ thấy ánh bình minh,
Đến ánh sao đêm cũng vắng tanh.
10Vì đã không khép kín lòng mẹ
Để tôi ra đời chịu đắng cay.
11Sao không được chết lúc chào đời,
Vừa lọt lòng mẹ đã tắt hơi?
12Sao tay mẹ hiền che chở tôi
Và bầu sữa mẹ nuôi tôi sống?
13Nếu không, nay tôi đã nằm yên
Được an giấc và nghỉ ngơi mãi mãi
14Với vua chúa, với công hầu khanh tướng
Trong lăng viên, nơi phần mộ uy nghiêm
15Cùng với các hoàng thân giàu có
Cung điện đầy châu báu, ngọc ngà.
Để mắt tôi khỏi thấy mặt trời
16Sao mẹ tôi không bị sảo thai
17Và kẻ ác thôi gây phiền muộn
Cho người mỏi mệt được nghỉ ngơi.
18Người trong lao tù được tự do
Không còn gì tai ương áp bức!
19Giàu sang, nghèo hèn đều như nhau
Và người nô lệ được phóng thích.
20Sao ban ánh sáng cho kẻ khổ
Và sinh mạng cho hồn nặng đắng cay?
21Người trông mong chết, không được chết
Ước ao tử vong hơn châu ngọc.
22Đến khi nằm yên dưới mộ phần
Người vui mừng, sung sướng biết bao!
23Số phận tôi, Chúa Trời đã định,
Lắm khổ đau, sao phải ra đời?
24Cơm không nuốt, tôi than dài thở vắn,
Tiếng kêu rên như gió thét mưa gào.
25Ghét của nào, bị trao ngay của ấy,
Điều tôi kỵ lại giáng trúng ngay tôi.
26Chưa một thoáng an bình, nghỉ ngơi thanh thản,
Giông tố đã tơi bời ào ạt bủa giăng!