40

1CHÚA lại đáp lời Gióp và nói:
  2Kẻ bắt bẻ Ðấng Toàn Năng còn muốn thắc mắc nữa không?
  Kẻ nào muốn tranh luận với Ðức Chúa Trời, hãy trả lời đi.

Gióp Trả Lời CHÚA

3Bấy giờ Gióp trả lời với CHÚA và nói:
  4Thưa, con chẳng là gì cả; con biết nói gì để trả lời Ngài?
  Con sẽ lấy tay bụm miệng con lại.
  5Con đã nói một lần rồi; con sẽ không dám đáp lời nữa.
  Phải, con đã nói hai lần, và con sẽ không nói nữa.

CHÚA Hỏi Gióp

6Bấy giờ từ trong trận cuồng phong CHÚA phán với Gióp:
  7Hãy thắt lưng ngươi cho chặt như một dũng sĩ;
  Vì Ta sẽ hỏi ngươi và ngươi hãy trả lời Ta.
  8Ngay cả công lý của Ta mà ngươi muốn phế bỏ sao?
  Ngươi lên án Ta để chứng tỏ rằng ngươi đúng hay sao?
  9Ngươi có cánh tay quyền năng như Ðức Chúa Trời chăng?
  Tiếng ngươi có giống Ngài vang rền như tiếng sấm chăng?
  10Bây giờ hãy trang sức cho ngươi vẻ uy nghi và phẩm cách;
  Hãy mặc cho ngươi sự tôn trọng và huy hoàng.
  11Ngươi cứ mặc sức trút đổ cơn giận của ngươi ra đi;
  Hãy tìm kẻ kiêu ngạo và hạ nhục nó đi.
  12Hãy kiếm kẻ kiêu ngạo và hạ nó xuống;
  Hãy giày đạp kẻ gian ác ngay tại chỗ của nó.
  13Hãy chôn vùi bọn chúng trong bụi đất;
  Hãy nhốt chúng trong ngục thất dưới sâu.
  14Bấy giờ Ta sẽ nhìn nhận với ngươi rằng,
  Chính tay phải của ngươi có thể giải cứu ngươi.

  15Bây giờ, hãy xem con khủng long mà Ta dựng nên với ngươi;
  Nó ăn cỏ như bò.
  16Hãy xem, sức mạnh của nó ở nơi lưng nó;
  Sức lực của nó ở các bắp thịt bụng nó.
  17Nó ngay đuôi và đuôi cứng như cây bá hương;
  Các gân đùi nó đan với nhau chắc nịch.
  18Các xương nó như các ống đồng;
  Các chân nó như các thanh sắt.
  19Nó được xem như một tác phẩm độc đáo của Ðức Chúa Trời;
  Chỉ Ðấng dựng nên nó mới có thể đến gần nó với thanh gươm của Ngài để trị nó.
  20Các núi đồi cung cấp thức ăn cho nó;
  Ðó là nơi các dã thú nô đùa.
  21Nó nằm bên dưới các bụi sen,
  Và ẩn mình trong đám sậy ở đầm lầy.
  22Các lá sen che mát nó;
  Các cành liễu bên bờ suối bao quanh nó.
  23Nó không mảy may sợ hãi dù nước sông chảy cuồn cuộn;
  Dù nước Sông Giô-đanh tràn đến miệng nó, nó vẫn thản nhiên.
  24Ai có thể bắt nó khi nó đang thức,
  Hay có thể xỏ mũi nó rồi dẫn nó đi chăng?