40

1Yiang Sursĩ atỡng ễn chóq Yop: 2“Yop ơi! Mới khớn cardỗq dếh Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq tỡ? Ma sanua, mới chĩuq pê, ễ ta‑ỡi cứq tỡ?”
 Chơ Yop ta‑ỡi loah Yiang Sursĩ neq:
3-4“Yiang Sursĩ ơi! Cứq la cũai tỡ bữn kia ntrớu; nŏ́q têq cứq ta‑ỡi anhia? Cứq ễ ỡt rangiac sâng, tỡ bữn pai ntrớu noâng. 5Cứq khoiq pai trỗ muoi chơ, ma anhia tỡ bữn ta‑ỡi. Chơ cứq khoiq pai trỗ bar ễn; ma sanua cứq tỡ ễq pai ntrớu noâng.”
6Chơ sưong Yiang Sursĩ loŏh tễ cuyal rapuq muoi trỗ ễn, pai chóq Yop neq: 7“Sanua cóq mới yuor tayứng ariang manoaq samiang clŏ́q; cớp ta‑ỡi máh santoiq cứq ễ blớh mới. 8Mới noâng pai cứq tỡ bữn tanoang tapứng tỡ? Nŏ́q mới apớt pai cứq táq lôih, ma mới ngin pai mới la pĩeiq? 9Mới bán rêng li cứq tỡ? Sưong mới ralông casang ĩn sưong cứq tỡ? 10Khân ngkíq, mới yuor tayứng apáh ang‑ữr cớp chớc toâr mới; ĩt ramứh ranoâng cớp chớc puo dŏq acứp tâng tỗ mới. 11Cóq mới culoân chu cũai achỗn tỗ, cớp aloŏh ŏ́c cutâu chóq alới dŏq asễng cũai ki. 12Cóq mới nhêng chu dũ náq cũai ca achỗn tỗ, chơ âc alới asễng; cớp tĩn sarúq cũai tỡ o bân ntốq alới tayứng ki toâp. 13Tứp nheq tữh alới tâng cutễq; chŏ́q alới tâng ntốq cũai cuchĩt ỡt. 14Chơ cứq toâp ễ achưng alư mới, cớp ngin mới la cũai khoiq riap chơ.
15“Cóq mới nhêng chu charán ỡt tâng dỡq Bê-hê-môt, án ca cứq khoiq tễng machớng cứq khoiq tễng mới. Án lứq cha bát machớng ntroŏq cha tê. 16Ma tỗ chác án bữn bán rêng luat ngư, cớp ayững án la bán rêng tê. 17Soi án caldŏ́ng achỗn samoât nỡm aluang sê-da; sâiq cốc nlu án la bán rêng lứq. 18Nghang án lêng samoât sapoan; nlu án lêng samoât cốc tac. 19Án salễh hỡn tễ máh charán canŏ́h ca cứq khoiq tễng! Bữn ống Yiang ca tễng án toâp têq riap án. 20Máh cuar cóh bữn crơng sana dŏq chứm siem án; ntốq ki máh charán cruang lúh tamprũol lơiq. 21Án bếq anoang nhưp prul sarlia, cớp ỡt tooq mpứng dĩ nỡm aluang tâng talĩng toâr. 22Nỡm sarlia cớp nỡm aluang canŏ́h ca ỡt tâng dỡq, ki cỡt ntốq án ỡt rlu. 23Án tỡ bữn sâng ngcŏh ntrớu toâq dỡq hoi coar clúh án; án ỡt rangiac toâq crỗng Yôr-dan hoi clũom mieiq án. 24Noau têq táq yỗn moat án cỡt sũt, chơ bữn cỗp án? Têq tỡ cũai cỗp cớp clốh múh án?