40

Đức Chúa Trời Bảo Gióp Đáp Lời Ngài

  1CHÚA phán bảo Gióp:
  2Kẻ đáng bị sửa trị dám kiện tụng Đấng Toàn Năng sao?
   Kẻ nào dám tranh luận với Đức Chúa Trời, hãy đáp lời đi!

Gióp Thú Nhận Mình Không Ra Chi

  3Gióp thưa với CHÚA:
  4Con không ra chi, biết thưa lại cùng Chúa thể nào?
   Con lấy tay che miệng, không dám nói.
  5Con đã lỡ phát biểu một hai lần rồi,
   Nay xin thôi, không dám nói thêm.

Gióp Có Khả Năng Điều Hành Vũ Trụ Không?

  6Sau đó, giữa cơn bão tố, CHÚA phán với Gióp:
  7Hãy chuẩn bị khí phách nam nhi,
   Ta sẽ hỏi,
   Và con sẽ đáp lời Ta.
  8Con dám phế bỏ việc xét xử của Ta,
   Lên án Ta sai để con được phần phải?
  9Con có quyền bằng Ta không?
   Có thể phát ra tiếng sấm như Ta không?
  10Hãy bày tỏ uy quyền và uy nghi của con,
   Hãy khoác vào mình vinh quang rực rỡ như chiếc áo.
  11Hãy rải cơn giận dữ con xuống khắp nơi,
   Hãy nhìn thấy mọi kẻ kiêu ngạo và hạ nhục chúng.
  12Phải, hãy nhận ra mọi kẻ vênh vang, hạ chúng xuống,
   Cũng hãy chà đạp bọn ác nhân tại chỗ.
  13Hãy chôn vùi chúng trong bụi đất,
   Hãy nhốt kín chúng nơi tối tăm.
  14Bấy giờ, chính Ta sẽ khen con,
   Và nhận rằng con đủ sức thắng cuộc.

Hãy Nhìn Con Quái Vật Biển

  15Hãy nhìn con quái vật biển
   Ta dựng nên nó như Ta đã dựng nên con;
   Nó ăn cỏ như bò.
  16Kìa, xem vai nó mạnh dường nào,
   Bắp thịt bụng nó rắn chắc làm sao!
  17Đuôi nó cứng đơ như cây bách,
   Gân đùi nó đan chằng chịt vào nhau.
  18Xương nó cứng như ống đồng,
   Chân nó như thanh sắt.
  19Nó là tạo vật hàng đầu của Đức Chúa Trời.
   Chỉ có Đấng dựng nên nó mới có quyền giết hại nó thôi!
  20Nó ăn cỏ cây trên núi đồi,
   Nơi mọi thú rừng chơi đùa.
  21Nó nằm ngủ dưới bụi gai,
   Núp mình giữa lau sậy, nơi đầm lầy.
  22Bụi gai phủ bóng che nó,
   Cây liễu dọc theo bờ khe bao quanh nó.
  23Nó không sợ dù nước sông chảy xiết như thác,
   Nó vẫn bình thản dù sông Giô-đanh chảy tràn qua mõm nó.
  24Có ai bịt mắt nó mà bắt nó được?
   Có ai bẫy được nó rồi xoi mũi dẫn đi?