42

Y-Yôp Mot Ton Brah Ndu, Yô̆ An Nau Tih Păng Jêh Ri Ăn Nau Chăt Hao Ma Păng Âk Lơn Ntơm Saơm

1Y-Yôp plơ̆ sĭt lah ma Yêhôva jêh ri lah:
2"Gâp gĭt jêh may dơi ƀư lĕ ntil nau,
 jêh ri bu mâu dơi der ôh nau may ŭch ƀư.
3'Mbu nơm aơ, mâu geh ôh nau gĭt rbăng janh mo nau nchră. Kôranh Brah?
 Yor nây gâp hŏ ngơi jêh nau gâp ngơi mâu gĭt rbăng ôh, jêng nau khlay ir ngăn ma gâp, kŏ tât gâp mâu dơi rbăng ngăn.
4Hơi Kôranh Brah, iăt hom, gâp mra ngơi;
 gâp mra ôp ma may, may sâm ntĭm nti an ma gâp.
5Gâp mâp tăng jêh bu nkoch bri ma may.
 Ƀiălah aƀaơ, măt gâp hŏ saơ jêh may;
6yor nây, gâp jêng tâm rmot ma gâp nơm. Jêh ri rmal nau tih tâm ndruyh neh."
7Jêh Yêhôva ngơi nau nây ma Y-Yôp, Yêhôva lah ma Y-Êlipas, bunuyh Têman; lah:
 "Gâp hao ji nuih ngăn ma may jêh ri ma bar hê mĭt jiăng may; yorlah khân may mâu geh ngơi nau di ôh ma gâp, nâm bu Y-Yôp, jêng oh mon Gâp hŏ ngơi.
8Pôri aƀaơ sŏk hom pơh mlâm ndrôk nkuăng, jêh ri pơh mlâm biăp nkuăng, hăn hom ma oh mon Gâp Y-Yôp mra mbơh sơm an ma khân may, jêh ri gâp mra dơn nau păng mbơh sơm dăn ma gâp lơi ƀư ôh ma khân may tĭng nâm nau rluk khân may; yorlah khân may mâu geh ôh nau di ma gâp nâm bu Y-Yôp oh mon Gâp hŏ ngơi jêh."
9Pôri Y-Êlipas bunuyh Têman, Y-Bildat bunuyh Suah, jêh ri Y-Sôphar bunuyh Naama hăn ƀư tĭng nâm nau Yêhôva dơn jêh nau Y-Yôp mbơh sơm.

Nau Mplơ̆ Sĭt Đŏng Nau Ueh Maak Ma Y-Yôp

10Jêh ri Yêhôva mplơ̆ sĭt đŏng nau ueh maak ma Y-Yôp, tơlah jêh păng mbơh sơm an ma phung mĭt jiăng păng, jêh ri Yêhôva ăn ma Y-Yôp bar tơ̆ âk lơn ma ndơ păng geh jêh ntơm saơm.
11Lĕ rngôch oh nâu may, oh nur may, jêh ri le rngôch bunuyh tâm bên đah Y-Yôp kăl e, văch tât khâl dadê jêh ri sông sa ndrel ma păng tâm trôm ngih păng. Khân păng tâm mpơl nau yô̆ ma păng jêh ri bonh leng păng yor le rngôch nau mhĭk Yêhôva hŏ tât jêh ma păng. Ăp nơm khân păng ăn dadê ma Y-Yôp du glo prăk jêh ri du mlâm kông miah. 12Jêh ri Yêhôva nkhŭt nau ueh uĭn ma Y-Yôp âk lơn tâm rnôk pakơi ma rnôk saơm. Jêh ri păng geh du rmưn puăn rbăn mlâm biăp, prao rbăn ndrôk dui (nđuih) kau kai, jêh ri du rbăn seh bri me. 13Păng geh tâm ban lĕ pơh nuyh kon buklâu jêh ri pe nuyh kon bu ur. 14Păng ntơ amoh kon bu ur dak bôk jêng H'Jêmima; amoh kon bu ur rơh bar H'Kêsia; jêh ri ntơ amoh kon buur rơh pe H'Karen-Hapuch 15Tâm lam n'gor mâu geh ôh bu ur jêng ueh ray nâm bu phung kon bu ur Y-Yôp. Mbơ̆ khân păng ăn ndơn drăp ma khân păng ta nklang oh nâu khân păng.
16Jêh nau nây, Y-Yôp hôm e rêh du rhiăng puăn jê̆t năm; păng saơ phung kon buklâu păng jêh ri sau se păng kŏ tât ma puăn rô̆. 17Jêh nây Y-Yôp khĭt ranh jŏk rêh.