9

Y-Yôp Mâu Dơi Plơ̆ Sĭt Lah Ma Brah Ndu Ôh

1Y-Yôp plơ̆ lah ma Y-Bildat: 2N'hêl nanê̆ gâp gĭt nau nây jêng di;
 ƀiălah mâm kon bunuyh ƀư gay dơi geh nau sŏng tra năp măt Brah Ndu?
3Tơlah bu ŭch tâm dun đah Brah Ndu,
 bu mâu dơi plơ̆ sĭt lah ma păng ôh
 du tơ̆ tâm du rbăn, kŏ mâu geh lĕ.
4Brah Ndu geh nau mĭn blau, jêh ri
 bêng ma nau brah…
 Mbu moh ƀư dăng đah Păng dơi ueh lĕ?
5Brah Ndu yơh dơi rlơk trơn yôk,
 jêh ri nklơ̆ rlă khân
 păng yor nau păng ji nuih, ƀiălah yôk mâu gĭt ôh.
6Păng rgu neh ntu tă bơh mbon păng,
 jêh ri lĕ meh păng mpât n'gơ.
7Păng ntĭnh ma măt nar, jêh ri păng mâu hôm luh ôh.
 Păng nkŭm mănh mâu ăn khân păng chrang ôh.
8Kanŏng êng Păng dơm ling ăn dĭ trôk,
 jêh ri chuat hăn ta kalơ n'ha dak rbuh.
9Păng njêng mănh Mbing, mănh Ôritôn,
 mănh Plêat jêh ri mănh tâm bri rđŭng.
10Păng ƀư lĕ kan toyh ngăn rmeh ma nau gĭt rbăng, jêh ri nau khlay
 mâu hôm dơi kơp ôh.
11Aơ, Păng hăn rgăn dăch gâp, jêh ri gâp
 mâu saơ Păng ôh; Păng hăn n'hot,
 ƀiălah gâp mâu năl Păng ôh.
12Tơlah Păng nhŭp rdu, mbu nơm dơi buay păng?
 Mbu nơm dơi lah păng:
 'Moh may ƀư nây?'
13"Brah Ndu mâu dơi djoh ôh nau Păng ji nuih;
 Phung kơl Rahap chon mon tâm dâng Păng,
14Pônây mâm gâp dơi plơ̆ sĭt lah ma Păng,
  jêh ri joi rplay ngơi gay tâm dun đah Păng!
15Nđâp tơlah gâp gŭ sŏng kađôi lĕ,
 ăt gâp mâu jo lĕ tâm dun đah Păng;
 ƀiălah kanŏng gâp vơl dăn nau yô̆
 bơh Nơm phat dôih ma gâp.
16Tơlah gâp vơl dăn ma Păng jêh ri
  Păng plơ̆ lah ma gâp, gâp mâu hŏ lah nchroh
 ôh Păng iăt jêh nau ngơi gâp.
17Yorlah Păng ăn phŭt chuănh ƀư chalôt gâp, jêh ri lơ hâu ntop nau sôt gâp âk lơn mâu geh nau ôh.
18Păng mâu ăn ôh gâp nsôr n'hâm ƀiălah Păng mbêng gâp ma nau rngot ngăn ngên.
19Tơlah tâm rlong ma nau dăng katang,
 Păng yơh geh nau dơi!
 Tơlah ma nau phat dôih, Păng lah:
 "Mbu nơm janh nduyh nkra gâp?"
20Nđâp tơlah gâp gŭ sŏng kađôi lĕ, trôm mbung gâp mra ngơi mpơl jêh nau tih gâp nơm;
 nđâp tơlah gâp jêng sŏng srăng
 păng mra ăn n'hêl nanê̆ gâp jêng kue.
21Nđâp tơlah gâp mâu geh tih, gâp nkoch êng
  gâp nơm mâu khlay ôh;
 gâp tâm rmot ma nau rêh gâp.
22Lĕ rngôch tâm ban da dê, yor nây
 gâp lah: 'Păng ƀư rai bunuyh sŏng nđâp bunuyh tih lĕ.'
23Tơlah nau ƀư rai ăn tât nau khĭt ƀât lât dơm,
 Păng mưch ma nau rêh ni phung mâu geh tih.
24Bu jao jêh phung neh ntu tâm ti phung ƀai; păng nkŭm muh măt
 phung kôranh phat dôih ta neh ntu--
 Tơlah mâu di păng, pôri mbu moh?
25"Nar gâp gŭ rêh jêng pral lơn ma du huê nchuăt;
  khân păng nchuăt du mâu saơ nau ueh maak ôh.
26Khân păng vah rgăn nâm bu rkĭt
 tơm rpho, nâm bu klang pah sĭm.
27Tơlah gâp lah: 'Gâp chuêl lĕ nau gâp nter,
 gâp mra tâm mpơl muh măt maak jêh ri gơm rum?
28Gâp klach krit ngăn lĕ nau nđêh nji gâp;
 yorlah gâp gĭt may mâu mra
 kơp ôh gâp jêng rsang tih.
29N'hêl nanê̆, Brah Ndu kơp gâp tih jêh;
 pôri mâm gâp pah kan dơm dam?
30Tơlah gâp ŭm ma kƀu,
 jêh ri rao ti gâp ma dak buh,
31ăt may klô̆p đŏng gâp tâm dak nung,
  jêh ri kho ao gâp mra ƀâu chrĭ.
32Yorlah Păng mâu di jêng kon bunuyh nâm bu gâp, dĭng gâp janh plơ̆ sĭt lah ma Păng. Gay ma he dơi tât ndrel ma nau phat dôih.
33Kŏ mâu geh lĕ du huê nơm ta nklang he, nơm dơi dra ti ma lĕ he bar hê,
34pôri mơ Brah Ndu sŏk lơi mâng
 Păng dong gâp, jêh ri nau klach ma Păng
 mâu mra tât ma gâp đŏng ôh.
35Rnôk nây, gâp mra lah, mâu hôm geh nau klach ôh, yorlah
 gâp nơm mâu dơi ƀư pô nây ôh aƀaơ ri.