18

Yô-sũa Tampễq Cutễq Ca Noâng Clữi

1Toâq cũai I-sarel bữn cheng ndỡm cruang ki chơ, tỗp alới toâq rôm parnơi pỡ vil Si-lô cớp ayứng dống aroâiq dŏq sang toam Yiang Sursĩ. 2Ma noâng bữn tapul tỗp cũai I-sarel tỡ yũah bữn roap pún cutễq yỗn tỗp alới ndỡm. 3Ngkíq Yô-sũa blớh tỗp I-sarel neq: “Noâng dũn máh léq ễn nŏ́q anhia pỡq cheng ĩt cutễq Yiang Sursĩ, la Ncháu achúc achiac anhia, khoiq chiau yỗn? 4Cóq anhia rưoh cũai tễ dũ tỗp, muoi tỗp pái náq, chơ yỗn alới toâq pỡ cứq. Cứq ễ ớn alới pỡq tutuaiq chũop cruang cutễq nâi dŏq chĩc pachĩr raloan cutễq alới yoc ễ bữn. Chơ yỗn tỗp alới dững loah pỡ cứq. 5Cutễq ki cóq tampễq cỡt tapul pún ễn. Tỗp Yuda bữn chơ cutễq coah angia pưn, cớp tỗp Yô-sep bữn chơ cutễq coah angia pỡng. 6Cóq anhia chĩc pachĩr raloan cutễq canŏ́h yỗn cỡt tapul pún, chơ dững yỗn cứq. Chơ cứq ễ séng yáng moat Yiang Sursĩ tỗp hái sang, yoc ễ dáng raloaih tễ ranáq nâi. 7Ma tỗp Lê-vi ŏ́q pún tễ cutễq dŏq cỡt mun khong alới, yuaq pún tỗp alới la cỡt cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ. Máh tỗp Cát, Ruben, cớp tadĩ tỗp Ma-nasê khoiq bữn roap chơ cutễq coah angia mandang loŏh crỗng Yôr-dan. Môi-se, la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ, khoiq yỗn tỗp alới bữn roap pún chơ.”
8Chơ Yô-sũa patâp cũai ca loŏh pỡq chĩc raloan cutễq neq: “Cóq anhia pỡq tứng-tooc chũop cruang cutễq nâi cớp chĩc pachĩr dŏq máh ntốq cutễq. Moâm ki anhia píh chu loah pỡ cứq. Chơ cứq ễ ĩt crơng séng dŏq tampễq cutễq yỗn tỗp anhia pỡ vil Si-lô choâng moat Yiang Sursĩ.”
 Toâq moâm án pai ngkíq, tỗp alới miar loŏh pỡq chũop cruang cutễq.
9Ngkíq máh cũai nâi pỡq chũop nheq cruang cutễq, cớp chĩc pachĩr ntốq cutễq cỡt tapul pún, dếh chĩc dũ ramứh vil tâng cutễq ki hỡ. Moâm ki, tỗp alới píh chu loah pỡ Yô-sũa pỡ vil Si-lô. 10Yô-sũa ĩt crơng sarnéng, chơ séng tampễq cutễq yỗn tỗp alới choâng moat Yiang Sursĩ; án chiau muoi pún cutễq yỗn dũ tỗp I-sarel ca noâng tỡ yũah bữn.

Chiau Cutễq Yỗn Tỗp Ben-yamin

11Tâm cutễq séng dâu lứq pĩeiq chu tỗp Ben-yamin, puai tŏ́ng toiq alới. Cutễq tỗp alới ỡt mpứng dĩ bar coah cutễq tỗp Yuda cớp tỗp Yô-sep. 12Raloan cutễq alới coah angia pỡng, la tễ crỗng Yôr-dan atứng chu cuar cóh coah angia pỡng vil Yê-ri-cô, chơ luat chu cruang máh dũal cớp cóh yáng angia mandang pât, yỗn toau toâq pỡ ntốq aiq Bet Aven. 13Tễ ntốq ki, raloan atứng toau toâq pỡ cuar cóh coah angia pưn vil Lusơ (vil nâi bữn ramứh Bet-el hỡ), chơ atooc asễng chu vil A-tarôt Adar, ỡt tâng cóh coah angia pưn vil Bet Hô-rôn Pưn. 14Chơ raloan cooc chu angia pưn yáng coah angia mandang pât cóh Bet Hô-rôn, yỗn toau toâq pỡ vil Ki-riat Ba-al (tỡ la Ki-riat Yê-arim) la raloan cutễq tỗp Yuda. Nâi la raloan cutễq coah angia mandang pât. 15Ma raloan cutễq coah angia pưn, la tễ vil Ki-riat Yê-arim yỗn toau toâq pỡ dỡq mec Nep-tũa, 16chơ atooc chu cutễq bân yững cóh, la ntốq tapoang têq hữm avúng Hi-nôm, chơ pỡq coah angia pỡng avúng Rê-phêm. Tễ ntốq ki raloan cutễq luat coah angia pưn avúng Hi-nôm toau toâq pỡ coah angia pưn vil Yê-but, bân ntốq dỡq mec En Rukel. 17Chơ raloan cuvĩat achỗn coah angia pỡng choâng cớp vil En Samet. Tễ ntốq ki, tanoang chu vil Kê-li-lôt choâng cớp raláp Adu-mim. Cớp atooc chu côl tamáu khong Buhan. Buhan la con samiang Ruben. 18Chơ raloan ki pha coah angia pỡng toau toâq cuar cóh choâng cóh A-raba cớp atooc asễng chu cuar A-raba ễn. 19Raloan cutễq nâi pha coah angia pỡng, yỗn toau toâq leh Bet Hôc-la, chơ sốt pỡ coah angia pỡng dỡq mưt Boi, bân piac crỗng Yôr-dan. Nheq tữh nâi la raloan cutễq coah angia pưn. 20Dỡq crỗng Yôr-dan cỡt raloan cutễq coah angia mandang loŏh. Nheq tữh nâi la raloan cutễq tŏ́ng toiq tỗp Ben-yamin.
21Máh vil tỗp Ben-yamin ndỡm, puai sâu alới, la neq: Yê-ri-cô, Bet Hôc-la, E-mec Kê-sit, 22Bet A-raba, Sê-mara-im, Bet-el, 23Avim, Para, Ô-pra, 24Khê-par Amô-ni, Ôp-ni, cớp Kê-ba.
 Nheq tữh la muoi chít la bar vil, dếh vil cớt ỡt mpễr vil ki hỡ.
25Ma noâng bữn vil canŏ́h ễn neq: Ki-bê-ôn, Rama, Bê-rôt 26Mit-ba, Khê-phi-ra, Mô-sah, 27Rê-kem, Ir-pêl, Ta-rala, 28Sê-lah, He-lep, Yê-but (tỡ la Yaru-salem), Ki-bĩah, cớp Ki-riat Yê-arim.
 Nheq tữh la muoi chít la pỗn vil, dếh vil cớt ỡt mpễr vil ki hỡ. Nâi la raloan cutễq tỗp Ben-yamin.