24

Nau Y-Yôsuê Ngơi Khâl Dăch Dŭt

1Y-Yô Suê tâm rƀŭn lĕ rngôch phung ndŭl mpôl Israel ta ƀon Sichem, jêh ri păng kuăl phung bu ranh, phung kôranh chiă uănh, phung kôranh phat dôih jêh ri phung kôranh tahan phung Israel, jêh ri khân păng mpơl khân păng nơm pa năp Brah Ndu. 2Y-Yôsuê lah ma lĕ rngôch phung ƀon lan: "Pô aơ Yêhôva Brah Ndu phung Israel lah, 'Phung che khân may, Y-Têra mbơ̆ ma Y-Abraham jêh ri Y-Nahôr, gŭ rêh kăl e ta kơh đah ri dak krong Ơprat, jêh ri khân păng pah kan ma phung brah êng. 3Ƀiă lah gâp săch che khân may Y-Abraham bơh đah ri dak krong jêh ri njŭn păng lăp lam lĕ bri Kanaan, ăn Y-Isăk ma păng, jêh ri ntop noi deh păng ăn bĭk rơ̆. 4Gâp ăn Y-Yakôp jêh ri Y-Êsâu ma Y-Isăk. Gâp ăn bri kalơ dor Sêir ma Y-Êsâu ndơn chăm, ƀiă lah Y-Yakôp jêh ri phung kon păng jŭr hăn ma n'gor bri Êjipt.
5Gâp prơh hăn Y-Môis jêh ri Y-Arôn, jêh ri gâp ƀư jêh âk nau tâm mbên ta nklang n'gor bri Êjipt gay ƀư rêh ni khân păng. Jêh nau nây gâp njŭn jêh khân may du luh bơh nây. 6Rnôk nây gâp njŭn phung mbơ̆ khân may du luh bơh n'gor bri Êjipt, jêh ri khân may tât ma dak mƀŭt, phung Êjipt tĭng mbơ̆ khân may ma ndeh seh jêh ri phung ncho seh tât ma Dak Mbŭt Chăng. 7Tơ lah khân păng nter ma Yêhôva, Yêhôva nkŭm nau ngo vah vang khân păng đah phung Êjipt, jêh ri ăn dak mƀŭt hoch bŭk lĕ khân păng, jêh ri măt khân păng hŏ saơ jêh nau gâp ƀư ma phung Êjipt, jêh ri khân may gŭ jŏ tâm bri rdah.
8Jêh ri gâp njŭn khân may ma bri phung Amôrit gŭ kơh đah ri dak krong Yurdan, khân păng tâm lơh đah khân may, jêh ri gâp jao khân păng tâm ti khân may, khân may gŭ chăm bri khân păng, jêh ri gâp ƀư rai khân păng ta năp khân may, 9Jêh ri Y-Balak kon bu klâu Y-Sipôr hađăch bri Môap dâk tâm lơh đah phung Israel. Păng prơh bu hăn jă Y-Balam kon bu klâu Y-Bêôr đă rak rtăp ma khân may. 10Ƀiă lah gâp mâu ŭch iăt nau Y-Balam ôh, yor nây păng măt ton ma khân may bơh ti păng. Pô nây gâp tâm rklaih khân may.
11Jêh khân may rgăn dak krong Yurdan, hŏ tât jêh ma ƀon Yêrikô. Phung ƀon lan Yêrikô tâm lơh đah khân may. Nđâp ma phung Amôrit, phung Pêrisit, phung Kanaan, phung Hitit, phung Girgasit, phung Hivit jêh ri phung Jêbusit, jêh ri gâp jao khân păng tâm ti khân may. 12Jêh ri gâp njuăl ong rnhăl pa năp khân may prơh khân păng du bơh khân may, bar hê hađăch phung Amôrit, mâu di ma đao khân may ôh, mâu lĕ di ma na khân may. 13Gâp ăn jêh ma khân may du rplay bri khân mau ê mâp pah kan, jêh ri âk ƀon toyh khân may mâu mâp ndâk păng ôh, jêh ri khân may gŭ tâm nây. khân may sa play kriăk ƀâu jêh ri play Ôlivơ khân may mâu mâp tăm ôh.
14"Pô nây, aƀaơ ri klach yơk hom ma Yêhôva, jêh ri pah kan ma păng ma nau sŏng jêh ri ma nau na nê̆ ngăn. Mƀăr lơi phung brah phung che khân may pah jêh kan ta đah ri dak krong jêh ri tâm n'gor bri Êjipt, jêh ri pah kan hom ma Yêhôva. 15Tơ lah khân may mâu ŭch pah kan ma Yêhôva ôh, săch hom nar aơ ma mbu nâm khân may ŭch pah kan, gĭt lah phung brah phung che khân may pah kan ta kơh đah ri dak krong, gĭt lah ma brah phung Amôrit tâm bri khân păng khân may gŭ. Ƀiă lah gâp jêh ri phung tâm ngih gâp, hên mra pah kan ma Yêhôva."
16Jêh ri phung ƀon lan plơ̆ sĭt lah, "Hên ngơi n'hêl ngăn mâu mĭn ŭch chalơi Yêhôva jêh ri pah kan ma phung brah êng ôh! 17Yor lah Yêhôva Brah Ndu he yơh jêng nơm njŭn jêh he jêh ri phung mbơ̆ he du luh bơh n'gor bri Êjip bơh ngih jêng dĭk, jêh ri ƀư jêh nau khlay toyh ngăn ngên ta năp măt he, jêh ri chiă uănh he tâm lĕ trong he chuat, jêh ri ta nklang lĕ rngôch phung ƀon lan he hŏ găn. 18Yêhôva prơh jêh ta năp he lĕ rngôch phung ƀon lan, nđâp ma phung Amôrit gŭ jêh tâm bri aơ, yor nây hên tâm ban lĕ mra pah kan ma Yêhôva, yor lah păng jêng Brah Ndu he."
19Y-Yôsuê lah ma phung ƀon lan, "Khân may mâu dơi pah kan ma Yêhôva, yor lan păng jêng Brah Ndu kloh ueh, păng jêng Brah Ndu gĭt ntôn păng mâu yô̆ an ôh ma nau khân may rlau nau vay mâu lah ma nau tih khân may. 20Tơ lah khân may chalơi Yêhôva jêh ri pah kan ma brah bu năch, rnôk nây păng mra rle măt ƀư mhĭk ma khân may, jêh ri ƀư rai khân may, tơ lah lĕ ƀư ueh lor jêh ma khân may." 21Phung ƀon lan lah ma Y-Yôsuê. "Mâu ôh, ƀiă lah hên mra pah kan ma Yêhôva."
22Pô nây, Y-Yôsuê lah ma phung ƀon lan, "khân may jêng phung mbơh êng ma khân may nơm ma nau khân may ŭch săch Yêhôva pah kan ma păng." Khân păng lah, "Hên jêng phung mbơh yơh." 23Păng lah, pô ri aƀaơ, mbăr lơi phung brah bu năch ta nklang khân may, jêh ri rle nuih n'hâm khân may mpeh Yêhôva Brah Ndu Phung Israel." 24Jêh ri phung ƀon lan lah ma Y-Yôsuê. "Hên mra pah kan ma Yêhôva Brah Ndu he, jêh ri hên mra tông bâr păng",
25Pô nây, tâm nar nây Y-Yôsuê ƀư nau tâm rnglăp đah ƀon lan, jêh ri ăn nau vay jêh ri nau ntăm ma khân păng ta ƀon Sichem. 26Y-Yôsuê nchih lĕ nau vay aơ tâm rdrom sămbŭt nau vay Brah Ndu. Păng sŏk rplay lŭ toyh jêh ri n'gân ta nây tâm dâng tơm si tâm ntŭk Kloh Ueh Yêhôva, 27jêh ri Y-Yôsuê lah ma lĕ rngôch phung ƀon lan. "Ta aơ lŭ aơ mra jêng nau mbơh ma phung he: Yor păng geh tăng lĕ nau ngơi Yêhôva hŏ mbơh jêh ma phung he. Yor nây lŭ aơ mra jêng du nau mbơh tâm rdâng đah khân may, klach lah khân may ƀư nau mƀruh ma Brah Ndu khân may."
28Pô nây, Y-Yôsuê đă phung ƀon lan sĭt, ăp nơm ndơn drăp păng nơm.

Nau Y-Yôsuê Jêh Ri Y-Êlêasar Khĭt

29Jêh nau nây Y-Yôsuê, kon bu klâu Y-Nun, oh mon Yêhôva khĭt, geh du rhiăng jât năm. 30Bu tâp păng tâm ntŭk ma păng ndơn drăp ta ƀon Timnat Sêra tâm bri kalơ dor Êphraim ta dor palơ yôk Gas.
31Phung Israel pah kan ma Yêhôva lĕ rô̆ Y-Yôsuê jêh ri lĕ rô̆ phung bu ranh gŭ rêh jŏ lơn ma Y-Yôsuê jêh ri gĭt lĕ jêh nau Yêhôva ƀư jêh ma phung Israel. 32Nting Y-Yôsep phung ƀon lan Israel sŏk leo tă bơh bri Êjipt bu tâp ta ƀon Sichem, tâm nkuăl neh lŏ Y-Yakôp rvăt bơh phung kon sau Y-Hamôr mƀơ̆ Y-Sichem, ma rnoh du rhiăng rplay prăk: Neh nây jêng drăp ma phung kon sau Y-Yôsep dơi ndơn,
33jêh ri Y-Êlêasar kon bu klâu Y-Arôn khĭt; jêh ri tâp păng ta ƀon Gêbêa, ƀon jê̆ Y-Phinêas kon bu klâu tâp păng ta ƀon Gêbêa, ƀon jê̆ Y-Phinêas kon bu klâu păng, neh nây bu ăn ma păng tâm bri kalơ dor Êphraim.