24

Yô-sũa Atỡng Máh Cũai Proai Tâng Vil Se-kem

1Chơ Yô-sũa arô máh tỗp I-sarel yỗn toâq pỡ vil Se-kem, dếh máh cũai sốt tâng sâu, máh cũai arieih, máh cũai rasữq, cớp máh cũai sốt tỗp I-sarel hỡ, yỗn tỗp alới ỡt choâng moat Yiang Sursĩ. 2Yô-sũa pai neq chóq alới: “Yiang Sursĩ, la Yiang tỗp I-sarel, khoiq pai neq: ‘Khoiq dũn lứq chơ achúc achiac anhia ỡt coah angia crỗng Ơ-phơ-rat, cớp alới cucốh sang máh yiang canŏ́h. Ma bữn manoaq tễ tỗp ki, ramứh Thara, mpoaq A-praham cớp Nahor. 3Cứq khoiq dững aloŏh A-praham, la achúc achiac anhia, tễ cutễq coah tooh crỗng Ơ-phơ-rat, cớp yỗn án pỡq pha cruang Cana-an. Cứq yỗn án bữn tŏ́ng toiq clứng lứq, nhơ tễ I-sac con samiang án. 4Cứq yỗn I-sac bữn con samiang bar náq, ramứh Yacốp cớp Ê-sau. Cớp cứq chiau cutễq pỡ máh dũal cớp cóh cruang Ê-dôm yỗn Ê-sau; ma Yacốp cớp con châu án sễng ỡt pỡ cruang Ê-yip-tô. 5Ntun ễn, cứq ớn Môi-se cớp Arôn pỡq rachuai achúc achiac anhia, cớp cứq yỗn sa‑ữi ramứh túh coat toâq pỡ cũai Ê-yip-tô. Ma cứq dững aloŏh tỗp anhia tễ cruang ki. 6Cứq khoiq dững aloŏh achúc achiac anhia tễ cruang Ê-yip-tô; cớp máh cũai Ê-yip-tô rapuai cachĩt tỗp alới na sễ aséh rachíl cớp na tahan ỡt aséh. Ma tữ achúc achiac anhia toâq pỡ dỡq mưt Cusâu, 7alới arô sễq cứq chuai. Chơ cứq táq yỗn cỡt canám ỡt catáng bân mpứng dĩ bar coah tỗp alới cớp tỗp Ê-yip-tô; cớp cứq yỗn dỡq mưt rapuai calứp tỗp Ê-yip-tô toau cuchĩt thréc nheq. Tỗp anhia khoiq hữm chơ máh ranáq salễh cứq táq chóq cũai Ê-yip-tô.
 “‘Vớt ki, tỗp anhia bữn ỡt tâng ntốq aiq dũn cumo.
8Chơ cứq dững tỗp anhia toâq pỡ cutễq tỗp Amô-rit coah angia mandang loŏh crỗng Yôr-dan. Tỗp alới rachíl cớp tỗp anhia, ma cứq yỗn anhia bữn chíl riap. Anhia cheng bữn cutễq tỗp alới, cớp cứq pupứt nheq tỗp alới. 9Bo ki Balac con samiang Si-pôr, la puo tỗp Mô-ap, chíl tỗp anhia. Cớp án ớn Balam con samiang Bê-ô toâq pupap anhia. 10Ma cứq tỡ bữn tamứng santoiq Balam. Ngkíq santoiq án ễ pupap anhia ralêq cỡt santoiq pai ŏ́c bốn ễn yỗn tỗp anhia. Ma cứq chuai tỗp anhia yỗn vớt tễ talang atĩ Balac. 11Chơ tỗp anhia clong crỗng Yôr-dan pỡq chu vil Yê-ri-cô. Tỗp Yê-ri-cô chíl tỗp anhia; mŏ noâng bữn tỗp canŏ́h hỡ chíl tỗp anhia, la tỗp neq: Amô-rit, Pê-rasit, Cana-an, Hêt, Kir-casit, Hê-vit cớp Yê-but. Ma cứq yỗn anhia chíl riap nheq tỗp alới. 12Bo anhia ễ mut tuih bar náq puo tỗp Amô-rit, cứq táq yỗn alới cỡt ngcŏh ayín. Tỡ cỡn cỗ nhơ pla dau tỡ la tamĩang anhia la táq yỗn anhia bữn riap. 13Cứq khoiq chiau cruang cutễq ki anhia tỡ bữn aloŏh rêng táq; cứq khoiq chiau yỗn anhia máh vil anhia tỡ bữn táng, dếh yỗn anhia bữn cha palâi nho cớp palâi o‑li‑vê ca anhia tỡ bữn chóh.’”
14Chơ Yô-sũa pai ễn neq: “Ngkíq, cóq anhia yám noap Yiang Sursĩ, cớp táq máh ranáq án nheq tễ mứt pahỡm anhia cớp tanoang tapứng lứq. Cóq anhia cachian táh máh yiang achúc achiac anhia dốq sang bo alới ỡt coah angia mandang loŏh crỗng Ơ-phơ-rat, cớp bo alới ỡt tâng cruang Ê-yip-tô. Cóq anhia táq ống ranáq Yiang Sursĩ sâng. 15Khân anhia tỡ bữn bũi pahỡm táq ranáq Yiang Sursĩ, cóq anhia rưoh ĩt tâng tangái nâi toâp, anhia ễ táq ranáq yiang léq. Anhia ễ táq ranáq máh yiang achúc achiac anhia cucốh sang tâng cruang Mê-sapô-tamia, tỡ la yiang tỗp Amô-rit tâng ntốq anhia ỡt sanua nâi? Ma cứq cớp máh cũai tâng dống sũ cứq, nheq náq hếq ễ táq ống ranáq Yiang Sursĩ sâng.”
16Chơ máh cũai proai ta‑ỡi neq: “Lứq samoât, tỗp hếq tỡ bữn calỡih táh Yiang Sursĩ, chơ pỡq sang yiang canŏ́h. 17Yuaq Yiang Sursĩ, la Yiang tỗp hếq, án khoiq dững aloŏh achúc achiac hếq cớp tỗp hếq tễ cỡt sũl tâng cruang Ê-yip-tô. Tỗp hếq bữn hữm máh ranáq salễh án khoiq táq. Cớp án bán curiaq tỗp hếq dũ ntốq hếq tayáh pỡq pha máh cruang cũai canŏ́h. 18Bo tỗp hếq ễ mut, Yiang Sursĩ khoiq tuih tỗp Amô-rit ỡt tâng cutễq ki yỗn loŏh nheq. Yuaq ngkíq, tỗp hếq ễ táq ống ranáq Yiang Sursĩ, yuaq án cỡt Yiang tỗp hếq.”
19Ma Yô-sũa pai chóq máh cũai proai ễn neq: “Tỗp anhia tỡ rơi táq mŏ ranáq Yiang Sursĩ. Yuaq án la Yiang bráh o lứq; án tỡ bữn pruam anhia puai yiang canŏ́h, cớp án tỡ bữn táh lôih yỗn anhia, khân anhia bữn bar mứt. 20Khân tỗp anhia calỡih táh Yiang Sursĩ, chơ pỡq táq ranáq yỗn yiang canŏ́h, ngkíq Ncháu lứq píh toâq chíl cớp yỗn anhia roap ŏ́c bap. Tam án khoiq táq ranáq o yỗn anhia tễ nhũang, mŏ khân anhia tỡ bữn trĩh án, án lứq pupứt tỗp anhia machớng ki tê.”
21Chơ máh cũai proai pai chóq Yô-sũa neq: “Tỡ bữn! Tỗp hếq ễ táq ống ranáq Yiang Sursĩ sâng.”
22Yô-sũa ta‑ỡi loah: “Tỗp anhia roap bữm máh ŏ́c anhia parkhán; anhia khoiq rưoh ễ táq ranáq Yiang Sursĩ.”
 Tỗp alới ta‑ỡi loah: “Lứq ngkíq! Tỗp hếq sễq roap bữm!”
23Chơ Yô-sũa pai ễn neq: “Khân lứq ngkíq, cóq nheq tữh anhia voang chíq máh rup yiang tỗp canŏ́h ca anhia bữn, chơ táq puai samoât samơi Yiang Sursĩ, la Yiang tỗp I-sarel sang.”
24Chơ máh cũai proai ta‑ỡi neq: “Tỗp hếq ễ táq ống ranáq Yiang Sursĩ, Ncháu hếq, sâng. Cớp hếq ễ trĩh nheq máh santoiq án patâp.”
25Ngkíq Yô-sũa táq tếc parkhán cớp tỗp alới, cớp án chiau máh phễp rit cớp ŏ́c patâp yỗn tỗp alới tâng vil Se-kem. 26Yô-sũa chĩc dŏq dũ ramứh ki tâng tâm saráq Phễp Rit Yiang Sursĩ. Chơ án ayứng muoi tamáu côl pưn aluang toâr bân ntốq Dống Sang Aroâiq khong Yiang Sursĩ. 27Chơ án pai chóq dũ náq alới neq: “Tamáu côl nâi dáng tê máh ŏ́c tỗp hái parkhán. Yuaq án khoiq sâng dũ ŏ́c Yiang Sursĩ khoiq pai yỗn tỗp hái; ngkíq án cỡt tếc dŏq chíl tỗp anhia, khân anhia calỡih táh Yiang Sursĩ anhia.”
28Moâm ki, Yô-sũa ớn tỗp alới píh chu loah pỡ cutễq alới bữm.

Yô-sũa Cớp E-lia-sơ Cuchĩt

29Vớt ki, Yô-sũa con samiang Nun, la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ, cuchĩt. Anhúq án muoi culám muoi chít cumo. 30Tỗp alới tứp án tâng cutễq mun án pỡ vil Tim-nat Sê-ra, tâng máh dũal cớp cóh tỗp Ep-ra-im yáng coah angia pỡng cóh Ca-at.
31Sốt dỡi tamoong Yô-sũa, máh cũai I-sarel táq níc ranáq Yiang Sursĩ. Cớp vớt án cuchĩt, tỗp alới noâng táq níc ranáq Yiang Sursĩ, toau sốt dỡi tamoong máh cũai arieih ca khoiq bữn hữm máh ranáq salễh Yiang Sursĩ khoiq táq yỗn tỗp I-sarel.
32Cớp nghang Yô-sep, ca tỗp I-sarel dững achu tễ cruang Ê-yip-tô, alới dững tứp pỡ vil Se-kem tâng cutễq Yacốp chỡng tễ máh con samiang Hamor, mpoaq Se-kem. Yacốp khoiq chỡng cutễq ki muoi culám ŏ́c práq, chơ cutễq ki cỡt mun tŏ́ng toiq Yô-sep.
33Vớt ki, E-lia-sơ con samiang Arôn cuchĩt tê; cớp noau tứp án pỡ vil Ki-bĩah, la vil tâng máh dũal cớp cóh tỗp Ep-ra-im. Vil nâi khoiq noau chiau yỗn Phi-niat con samiang E-lia-sơ ndỡm.