1

1Cứq la Yude chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa‑óh anhia. Cứq la cũai táq ranáq yỗn Yê-su Crĩt. Cớp cứq la a‑ễm Yacỡ. Cứq chĩc sa‑óh anhia ca Yiang Sursĩ khoiq rưoh yỗn cỡt con acái án. Yiang Sursĩ, Mpoaq hái, ayooq lứq anhia. Cớp Yê-su Crĩt bán kĩaq anhia mantái níc. 2Cứq sễq Yiang Sursĩ yỗn anhia bữn ŏ́c sarũiq táq, ŏ́c ien khễ, cớp ŏ́c ayooq sa‑ữi lứq ễn.

Cỗ Nŏ́q Yude Chĩc Choâiq Thỡ Nâi?

3Yớu ơi! Cứq khoiq chanchớm tễ nhũang yoc lứq ễ chĩc atỡng anhia tễ ngê Yiang Sursĩ chuai amoong hái. Ma sanua cứq chanchớm cứq cóq chĩc atỡng anhia, ớn anhia curiaq pacái lứq máh ŏ́c anhia khoiq sa‑âm chơ. Yiang Sursĩ khoiq atỡng yỗn hái dáng dũ ŏ́c hái cóq sa‑âm tễ ngê án. Máh ŏ́c ki Yiang Sursĩ yỗn muoi trỗ sâng; vớt tễ ki án tỡ bữn yỗn ntrớu noâng. 4Yuaq bữn cũai atỡng anhia ŏ́c tỡ pĩeiq. Alới ki tamblốc yoc ễ talốh ŏ́c pĩeiq máh hái khoiq sa‑âm. Alới tỡ bữn sa‑âm Yiang Sursĩ. Yiang Sursĩ khoiq chuai miat hái toâq án táh lôih hái. Ma alới ki chanchớm têq alới táq ranáq tanghang, yuaq Yiang Sursĩ tỡ bữn noap noâng lôih alới. Cớp alới calỡih Yê-su Crĩt, Ncháu hái, án ca sốt nheq tữh cũai. Yiang Sursĩ khoiq yỗn cũai chĩc atỡng tễ alới tễ mbŏ́q, pai Yiang Sursĩ khoiq pupap chơ alới.

Yude Sacâm Tễ Cũai Tễ Mbŏ́q

5Anhia khoiq dáng tễ máh ranáq Yiang Sursĩ táq tễ mbŏ́q. Sanua cứq yoc atỡng loah yỗn anhia sanhữ máh ŏ́c ki. Tễ mbŏ́q Yiang Sursĩ chuai amoong tỗp I-sarel. Án dững aloŏh alới tễ cruang Ê-yip-tô. Ma vớt ki bữn máh cũai I-sarel tỡ bữn sa‑âm noâng. Ngkíq Yiang Sursĩ pupứt alới. 6O yỗn anhia sanhữ tê máh ranễng Yiang Sursĩ ca tỡ ễq ỡt noâng tâng ntốq Yiang Sursĩ anoat yỗn alới. Yuaq ngkíq Yiang Sursĩ chŏ́q máh ranễng ki toâq sái-sô cớp yỗn alới ỡt tâng ntốq canám toau toâq tangái parsốt, la tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai. 7Machớng ki tê, cóq anhia sanhữ vil Sadôm cớp vil Camô-rơ, dếh máh vil pễr ki. Alới tỡ bữn trĩh Yiang Sursĩ, machớng ranễng Yiang Sursĩ tê. Cũai ỡt tâng vil ki táq ranáq sâuq lứq. Alới mansễm samiang tỡ bữn lacuoi cayac bếq parnơi, cớp alới samiang ễ bữn ratuaq samiang, mansễm ễ bữn ratuaq mansễm. Ngkíq Yiang Sursĩ táq cũai ki. Án apŏ́ng mữ cớp ũih tễ paloŏng yỗn cat nheq bar vil ki. Yiang Sursĩ táq ngkíq, án yoc apáh yỗn cũai dáng, nỡ‑ra án ễ táq ntrớu chóq cũai lôih.
8Alới ca mut talốh tâng tỗp hái, alới táq machớng cũai tễ mbŏ́q tê. Alới la samoât noau mpáu, ma máh ŏ́c alới pai ki tỡ bữn lứq ntrớu. Alới táq ranáq sâuq chóq tỗ alới. Alới tỡ ễq Yiang Sursĩ ndỡm alới, cớp alới mumat máh ranễng Yiang Sursĩ. 9Ma Mi-kêl, án ca sốt máh ranễng Yiang Sursĩ tâng paloŏng, án tỡ khớn pai sâuq dếh yiang Satan. Bo Mi-kêl tampỗr cumuiq Môi-se cớp yiang Satan, Mi-kêl tỡ khớn pai muoi ŏ́c tỡ o ntrớu tễ yiang Satan. Ma Mi-kêl pai chóq yiang Satan neq: “Sễq Yiang Sursĩ toâp manrap mới!” 10Ma cũai ca mut talốh dốq voŏq sâuq tễ Yiang Sursĩ cớp ranễng án. Ma alới tỡ bữn dáng ntrớu tễ máh ramứh tâng paloŏng. Alới dáng ống ramứh tâng dỡi nâi sâng. Ngkíq alới la ariang charán. Alới táq ranáq sâuq dŏq talốh tỗ bữm. 11Nỡ‑ra Yiang Sursĩ ễ táq yỗn alới ramóh tỗiq bap lứq, yuaq alới tũoiq ariang Ca-in táq tễ mbŏ́q. Cớp alới táq ariang Balam táq tễ mbŏ́q tê. Balam radững tỗp I-sarel yỗn táh ngê Yiang Sursĩ, yuaq án ham sanốc tâng dỡi nâi. Cớp alới táq ariang Cô-ra táq tễ mbŏ́q tê. Cô-ra yoc ễ cheng sốt, ma Yiang Sursĩ tỡ yỗn án bữn. Yiang Sursĩ khoiq pupứt máh cũai ki tễ mbŏ́q. Cớp nỡ‑ra, Yiang Sursĩ ễ táq cũai ca mut talốh tỗp sa‑âm, la machớng ki tê. 12Cũai ki rôm cha parnơi cớp anhia bo anhia cha pêl bũi. Ma alới tỡ ễq tampống cớp tỗp hái, cớp alới tỡ bữn ngcŏh noau. Alới ki la samoât tamáu côl ỡt pưn dỡq. Alới raphếq anhia ễ dững anhia pỡq tâng rana cuchĩt, samoât tamáu côl ki táq yỗn tuoc clúh án, chơ tuoc ki cỡt pacháh chíq. Cớp alới ki la samoât ramứl. Noau hữm ramứl ki, chơ noau pai cheq ễ mia, ma cuyal dững ramứl ki chu ntốq canŏ́h ễn. Ngkíq tỡ hữm mia ntrớu. Cớp alới ki la samoât catữ aluang palâi ma tỡ bữn cát. Chơ noau rơq táh nỡm ki dếh rêh. Ngkíq aluang ki samoât bar trỗ cuchĩt. Trỗ muoi la án tỡ bữn cỡt palâi. Trỗ bar la án tamprơq dếh rêh. Máh cũai mut talốh tâng tỗp anhia la machớng aluang ki tê. 13Máh cũai ki la samoât dỡq mưt lampóh chanchoâc níc cỡt rapooh, yuaq alới táq sa‑ữi ranáq sâuq puai rangứh alới bữm. Cớp alới la samoât mantỗr atỡi ntốq. Yiang Sursĩ khoiq thrũan dŏq ntốq yỗn alới ỡt. Ntốq ki canám níc, Cớp alới tỡ nai bữn loŏh tễ ntốq ki.
14-15Bữn manoaq tễ mbŏ́q ramứh Ê-nóc. Ê-nóc la tễ tŏ́ng toiq Adam. Noap tễ dỡi Adam tapoât dỡi ễn, chơ toâq dỡi Ê-nóc. Ê-nóc khoiq atỡng tễ cũai ki neq: “Nỡ‑ra Ncháu hái toâq rablớh nheq tữh cũai, cớp bữn ớc vêu ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng toâq cớp án tê. Tâng tangái ki Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai. Cớp Yiang Sursĩ táq tôt alới ca bữn mứt loâi, yuaq alới táq ranáq sâuq, cớp tỡ bữn yám noap Yiang Sursĩ.”
16Cũai ca mut talốh tâng tỗp sa‑âm, alới bubéq-bubưp, cớp tỡ nai bũi tễ máh ranáq alới táq. Alới yoc ễ puai rangứh alới bữm, cớp achỗn tỗ alới bữm. Cớp alới khễn cũai canŏ́h, cỗ ễ bữn lơi tễ cũai ki.

Ŏ́c Patâp Yỗn Tỗp Sa‑âm

17Ma tỗp muoi chít la bar náq ca cỡt ayững atĩ Yê-su Crĩt, Ncháu hái, alới khoiq pai chơ tễ cũai mut talốh tâng tỗp sa‑âm. Yớu ơi, cóq anhia sanhữ máh santoiq tỗp muoi chít la bar náq ki khoiq atỡng. 18Tỗp alới pai neq: “Cheq toâq tangái parsốt, lứq bữn cũai ayê ra‑ac ngê Yiang Sursĩ. Alới yoc ễ puai ŏ́c sâuq tễ mứt pahỡm alới bữm.”
19Alới ca mut talốh tâng tỗp sa‑âm, ễq yỗn cỡt cayoah sa‑ữi tỗp ngcớt. Alới puai rangứh alới bữm, ma alới tỡ bữn puai rangứh Raviei Yiang Sursĩ. 20Yớu ơi! Anhia chỗi táq ariang cũai ki. Máh ŏ́c anhia khoiq sa‑âm la lứq o, yuaq ŏ́c ki toâq tễ Yiang Sursĩ. Ma cóq anhia chuaq rana yỗn mứt pahỡm anhia cỡt sa‑âm pacái lứq ễn. Bo anhia câu, cóq anhia sễq Raviei Yiang Sursĩ chuai anhia câu. 21Yiang Sursĩ ayooq lứq anhia. Ngkíq cóq anhia ỡt cheq níc án. Cớp Yê-su Crĩt, Ncháu hái, sarũiq táq anhia. Ngkíq án táq yỗn nỡ‑ra hái bữn ỡt mantái níc cớp án. Cóq anhia ngcuang níc ŏ́c ki.
22Cóq anhia bữn mứt sarũiq táq chóq máh cũai ca bữn mứt catơn-tơn tễ máh ŏ́c alới sa‑âm. 23Bữn cũai canŏ́h cheq ễ táq ranáq lôih, alới ki la samoât riang cũai cheq sapứl tâng ũih. Cóq anhia âc aloŏh alới tễ ũih ki. Cớp bữn cũai canŏ́h ễn, alới khoiq táq sa‑ữi ranáq lôih chơ. Cóq anhia sâng sarũiq táq alới ki, ma cóq anhia nhêng yỗn o, cŏh lơ anhia ễn cỡt lôih ĩn alới tê.

Câu Khễn Yiang Sursĩ

24Yiang Sursĩ têq rabán kĩaq anhia yỗn anhia tỡ bữn dớm cỗ tian ranáq lôih. Cớp Yiang Sursĩ têq táq yỗn anhia tayứng clŏ́q lứq yáng moat án tâng tangái án rablớh nheq tữh cũai. Tangái ki tỡ bữn noau têq tếq ntrớu anhia. Ngkíq anhia sâng bũi lứq, yuaq anhia la tanoang o yáng moat án. 25Bữn ống manoaq Yiang Sursĩ toâp têq chuai amoong hái, cỗ nhơ tễ ranáq Yê-su Crĩt, Ncháu hái, khoiq táq. Cóq hái khễn níc Yiang Sursĩ, cỗ án ang‑ữr lứq, cỗ án cỡt puo toâr lứq, cớp cỗ án bữn chớc clữi nheq tễ canŏ́h. Ống án toâp cỡt sốt tễ dâu lứq toâq sanua, cớp toau sốt nheq dỡi. Amen.