Santoiq Atỡng

 Saráq nâi cũai chĩc cơiq sa‑óh máh cũai Hê-brơ (cũai I-sarel). Tỡ bữn noau dáng ramứh cũai ca chĩc saráq nâi, ma án chĩc sám 64 toâq 68 cumo ntun Yê-su canỡt. Bo ki noau táq túh coat lứq máh cũai sa‑âm, toau bữn cũai tỡ ễq sa‑âm noâng. Saráq nâi aliam alới yỗn sa‑âm pacái lứq ễn, cớp atỡng Yê-su toâp la Con Yiang Sursĩ.
 Noau chĩc tễ pái ŏ́c toâr tễ Yê-su Crĩt la neq: Muoi, Yê-su la Con Yiang Sursĩ ca tamoong mantái. Án trĩh Mpoaq án, cớp án chĩuq tanhĩr dũ ramứh túh arức. Án bữn chớc toâr hỡn tễ máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, tễ máh ranễng Yiang Sursĩ, cớp tễ Môi-se hỡ. Bar, Yê-su toâp la cũai tễng rit sang mantái níc, cớp bữn chớc toâr hỡn tễ máh cũai tễng rit sang canŏ́h. Pái, ống Yê-su toâp têq chuai amoong nheq tữh cũai sa‑âm yỗn têq vớt tễ ŏ́c lôih cớp ŏ́c cuchĩt. Yê-su yỗn ŏ́c tamoong mantái.
 Tâng pún muoi chít la muoi noau atỡng tễ máh cũai sa‑âm Yiang Sursĩ samoât samơi. Cớp noau pai neq hỡ: Tỡ bữn noau têq táq yỗn bũi pahỡm Yiang Sursĩ, khân tỡ bữn sa‑âm.