10

1Yorlah nau vay geh knŏng n'hâm gui ma nau ueh mra tât, jêh ri mâu geh tâm mpơl nau ngăn ôh, ma ndơ ƀư brah tâm ban bu nhhơr ƀaƀơ ăp năm mâu dơi ôh njŭn leo ma nau rah vah phung ŭch hăn dăch. 2Tơlah mâu di pô nây, mâm ƀư bu mâu rlu nhhơr ndơ ƀư brah nây? Tơlah phung ƀư brah ƀư kloh lơi du tơ̆, khân păng mâu hôm kah gĭt ma nau tih khân păng ôh. 3Ƀiălah nau ƀư brah nây ăn bu kah gĭt ăp năm ma nau tih. 4Yorlah mâu dơi ôh mham ndrôk nkuăng jêh ri be nkuăng dơi sŏk lơi nau tih.
5Yor nây tơlah Brah Krist lăp tâm neh ntu, Păng lah pô aơ:
 "May mâu ŭch ôh ndơ ƀư brah mâu lah ndơ nhhơr.  Ƀiălah may njêng du mlâm săk jăn ma Gâp.
6May mâu maak ôh ma ndơ nhhơr gŭch mâu lah mpa ƀư brah ma nau tih.
7Pôri gâp lah:
 'Ơ Brah Ndu, aơ gâp văch ŭch ƀư nau may ŭch, tâm ndrom samƀŭt bu klôn geh nau mbơh jêh ma gâp.'"
8Tơlah păng lah jêh lor: "May mâu ŭch jêh ri mâu maak ôh ma mpa ƀư brah, mpa nhhơr, mpa nhhơr gŭch, mâu lah mpa ƀư brah ma nau tih" (bu nhhơr tĭng nâm nau vay mpa aơ). 9Pôri Păng lah: "Aơ, gâp văch ƀư nau may ŭch." Pôri Păng ƀư rai lơi mpa lor gay ma njêng mpa tal bar. 10Yor nau ŭch nây he jêng kloh ueh jêh ma nau nhhơr săk jăn Yêsu Krist du tơ̆ nây dơm rĭng jêh.
11Jêh ri ăp kôranh ƀư brah gŭ ăp nar pah kan jêh ri nhhơr ƀaƀơ mpa ƀư brah tâm ban, nau nây mâu dơi sŏk lơi nau tih ôh. 12Ƀiălah tơlah Brah Krist nhhơr jêh knŏng du tơ̆ mpa ƀư brah ma nau tih, Păng gŭ jêh mpeh pama Brah Ndu, 13dôl gŭ kâp phung rlăng đah Păng mra jêng rnơl Păng chrong jâng. 14Yorlah knŏng ma du mpa nhhơr Păng njŭn jêh ma nau rah vah ƀaƀơ phung Păng prăp an jêh. 15Jêh ri Brah Huêng Ueh mbơh lĕ ma he; Yorlah jêh păng lah:
16"Aơ nau tâm rnglăp gâp mra ƀư ma khân păng, jêh nar nây Kôranh Brah lah:
 Gâp mra dơm nau vay gâp tâm nuih n'hâm khân păng.
 Jêh ri Gâp mra nchih nau nây tâm nau mĭn khân păng."
17Jêh ri Păng lah tay:
 "Jêh ri Gâp mâu mra hôm kah gĭt ma nau tih mâu lah nau kue khân păng ôh."
18Pô nây, ta ntŭk geh nau yô̆ ma nau tih, mâu hôm geh ndơ nhhơr yor nau tih ôh.

Nau Nti Ăn Blau Rnơm Jêh Ri Gŭ Nâp Tâm Nau Chroh

19Pôri, hơi phung oh nâu, yorlah ma mham Brah Yêsu he janh lăp tâm ntŭk kloh, 20ma trong mhe jêh ri rêh Păng pơk jêh ma he rgăn bok mphiar, nâm bu ntĭt nglay săk Păng nơm, 21jêh ri yorlah he geh du huê kôranh ƀư brah toyh tâm ngih Brah Ndu, 22ăn he sŏk nuih n'hâm răp jăp, bêng ma nau chroh ngăn, nuih n'hâm dơi kloh jêh tă bơh nau mhĭk, săk jăn rao kloh ma dak rsang hăn tât dăch Brah Ndu. 23Ăn he djôt prăp ăn nâp nau mbơh ma he kâp gân, yorlah nơm ton jêh ma he nau răp jăp. 24Ăn he mĭn ma bu êng gay tâm nchâp ma nau rŏng jêh ri ma nau ƀư kan ueh. 25Lơi ta chalơi ôh nau vay tâm rƀŭn, nâm bu phung ƀaƀă, ƀiălah ăn he nsŭk nsôr ndrăng nơm jêh ri ƀư nau nây lơ hâu âk lơn đŏng, khân may saơ nar dăch tât.
26Yorlah tơlah he ƀư tih ma nau ŭch jêh he gĭt rbăng jêh nau nanê̆, mâu hôm geh nau ƀư brah yor nau tih ôh. 27Ƀiălah gŭ kâp ma nau klach ma nau phat dôih, jêh ri ŭnh duh ngăn mra sa phung tâm rdâng. 28Mbu nơm rlau nau vay Y-Môis khĭt mâu dơi geh nau yô̆ ôh, tơlah geh bar pe nuyh nơm mbơh. 29Moh nau phat dôih mhĭk lơn mra khư tât ma phung jot kon Brah Ndu tâm dâng jâng khân păng, kơp ƀơ̆ mham nau tâm rnglăp, ƀư kloh jêh khân păng, jêh ri suai rak ma Brah Huêng Ueh nau yô̆? 30Yorlah he gĭt năl jêh nơm lah pô aơ: "Gâp mra plơng bôk. Gâp mra nkhôm." Jêh ri lah đŏng: "Kôranh Brah mra phat dôih ƀon lan păng." 31Jêng nau klach ngăn tŭp tâm ti Brah Ndu rêh.
32Ăn khân may kah gĭt ma nar lor, tơlah jêh khân may geh nau ang, khân may dơn jêh nau tâm lơh tâm nklang nau rêh ni, 33geh tơ̆ khân may dơn nau bêk jêh ri nau rêh ni, jêh ri geh tơ̆ khân may jêng băl đah phung geh nau rêh ni pô aơ. 34Yorlah khân may geh jêh nau yô̆ ma phung bu nă, jêh ri khân may dơn jêh nau răm maak nau bu pit in drăp ndơ khân may, yorlah khân may gĭt, drăp ndơ ueh lơn jêh ri gŭ n'ho ro. 35Pôri, lơi chalơi ôh nau khân may rnơm, yorlah mra geh nau nkhôm toyh. 36Yorlah khlay ma khân may geh nau srôih, gay ma jêh ăn nanê̆ nau Brah Ndu ŭch, khân may mra geh nau Păng ton jêh ma khân may.
37"Hôm knŏng ƀâtlât, nơm văch mra văch, jêh ri mâu mbrĕ mbrơi ôh.
38Jêh ri Nơm sŏng gâp mra gŭ rêh ma nau chroh.
 Ƀiălah tơlah Păng rŭch, huêng gâp mâu hôm maak ndrel Păng ôh."
39Ƀiălah he mâu jêng phung plơ̆ rŭch hăn tâm nau roh hêt ôh, ƀiălah phung geh nau chroh gay tâm rklaih huêng khân păng.