11

Nau Chroh Nau Păng Jêng Nau Khlay Jêh Ri Geh Ndrel Ma Nau Tâm Ntĭt Bơh Nau Tâm Rnglăp Ơm

1Nau chroh jêng nau rnơm nâp rjăp ma ndơ bu kâp gân jêh, nau gĭt nanê̆ ma nau bu mâu blau saơ ôh. 2Ma nau chroh phung u che he kăl e geh nau Brah Ndu dơn.
3Ma nau chroh he gĭt rbăng Brah Ndu rhăk njêng neh ntu aơ ma nau Păng ngơi, yorlah ndơ bu saơ mâu jêng ôh bơh ndơ bu mâu saơ.
4Yor nau păng rnơm nây Y-Abel nhhơr mpa ƀư brah ueh lơn ma Y-Kain. Dĭng geh Brah Ndu dơn jêh ri kơp păng jêng sŏng, yor nau păng rnơm nây lĕ păng ăt hôm ngơi nđâp tơlah păng khĭt. 5Ma nau păng rnơm Brah Ndu chông Y-Hênok hao klơ, mâu ăn păng mâp nau khĭt. Bu mâu hôm saơ păng ôh, yorlah Brah Ndu sŏk păng. Tĭng nâm nau bu hŏ nchih, ê lor Y-Hênok hao klơ, hŏ ueh jêh măt Brah Ndu uănh păng. 6Knŏng mbu nơm rnơm ma Brah Ndu, nơm nây ueh măt Brah Ndu uănh. Pôri mbu nơm ŭch hăn dăch ta Brah Ndu, ăn păng gĭt geh Brah Ndu ngăn, jêh ri ăn gĭt nau Brah Ndu nkhôm ma mbu nơm joi Păng. 7Ma nau păng rnơm yơh, Y-Nôê klach yơk, jêh Brah Ndu mbơh ma Păng ndơ bu ê mâp saơ ôh, păng iăt nau Brah Ndu jêh ri ndâk du mlâm kŭmpăn gay ma tâm rklaih rnăk vâl păng. Nau păng ƀư pô nây păng tâm mpơl nau tih phung neh ntu, jêh ri Brah Ndu kơp păng jêng sŏng, yor nau păng rnơm.
8Ma nau păng rnơm, Y-Abraham tông bâr Brah Ndu, kuăl ăn păng du tât ta n'gor êng, jêng n'gor Brah Ndu ton, ăn ma păng jêh ri ma kon sau păng. Păng dâk tă bơh bri nơm, păng mâu gĭt ôh mbah ntŭk păng mra hăn. 9Ma nau păng rnơm păng jêng tâm ban ma bu năch, dôl păng gŭ tâm n'gor Brah Ndu hŏ ton ăn jêh ma păng. Păng gŭ tâm ngih bok ndrel ma Y-Isăk, Y-Yakôp, jêng phung dơn ndrel nau Brah Ndu ton. 10Păng gŭ tâm ngih bok nây, păng ăt kâp gân lĕ, gay ma dơi geh du ƀon toyh ngih mbâl, jêng ƀon Brah Ndu nơm hŏ nkra jêh ri rdâk njêng. 11Ma nau păng rnơm lĕ, H'Sara dơi deh kon, nđâp tơlah săk păng hŏ ranh kđôi lĕ. Yorlah păng rnơm ma Nơm ton ma păng, kơp nau nây jêng nau nanê̆ ngăn. 12Yor ri tă bơh du huê aơ, jêng bunuyh ranh bơi ma khĭt dŭt, ƀiălah dơi geh kon geh sau bĭk âk nâm bu mănh klơ trôk mâu lah choih rgŏ kơh dak mƀŭt, mâu blau kơp.
13Lĕ rngôch khân păng khĭt dadê jêh tâm nau chroh, khân păng mâu yŏng dơn ôh nau Brah Ndu ton, ƀiălah khân păng n'gơr uănh jêh ri mbah nau nây ntơm bơh ngai, khân păng kơp săk khân păng nơm jêng bunuyh hăn nkơi gŭ jăng jai ta neh ntu. 14Phung lah pô nây jêng tâm mpơl nau khân păng ŭch hăn joi bri khân păng nơm. 15Khân păng mâu hôm kah gĭt ôh ma n'gor khân păng tă luh du nây dơh, lah kah gĭt ma n'gor nây khân păng dơi plơ̆ sĭt yơh. 16Ƀiălah khân păng rvê ŭch gŭ n'gor ueh lơn jêng n'gor tâm trôk. Yor ri Brah Ndu mâu geh bêk ôh bu kuăl păng jêng Brah Ndu khân păng, yorlah păng yơh rdâk njêng ƀon toyh nây ma khân păng.
17Ma nau chroh Y-Abraham nhhơr jêh Y-Isăk, lah Brah Ndu rlong uănh păng, jêh ri nơm geh jêh nau ton nhhơr kon păng geh knŏng du huê. 18Jêh ri ma nơm aơ geh jêh nau lah pô aơ: "Tâm Y-Isăk yơh phung kon sau may mra geh amoh săk?" 19Păng mĭn ma Brah Ndu jêng brah dơi ăn rêh phung amoh săk hŏ khĭt jêh, nâm bu păng geh Y-Isăk tâm nau hôr ma nau dâk rêh.
20Ma nau chroh yơh Y-Isăk dăn nau ueh lăng mra tât nar kăndơ̆ ma Y-Yakôp, jêh ri ma Y-Êsau. 21Ma nau chroh Y-Yakôp, dôl păng dăch khĭt, dăn nau ueh uĭn mra tât ma ăp nơm kon bu klâu Y-Yôsep, jêh ri mbah yơk ma Brah Ndu dôl păng kuăn rdâng ta mâng jra păng. 22Ma nau chroh yơh Y-Yôsep, dôl păng dăch khĭt, mbơh nau phung Israel mra luh, jêh ri ntăm ma phung nây yor nting păng.
23Ma nau chroh yơh, jêh bu deh ma Y-Môis, mê̆ mbơ̆ păng pôn păng pe khay, yorlah khân păng saơ kon nây ueh jêh ri khân păng mâu klach ôh ma nau hđăch ntăm jêh. 24Ma nau chroh yơh, Y-Môis, jêh văch ma toyh, dun jêng kon bu klâu ma kon bu ur Pharaôn, 25rŏng âk lơn dơn nau rêh ni đah phung mpôl băl Brah Ndu, ma nau gŭ maak ƀâtlât tâm nau tih. 26Păng kơp nau rêh ni dơn yor Brah Krist, nâm bu nau ndrŏng lơn ma drăp n'gor Êjip, yorlah păng uănh ma nau nkhôm. 27Ma nau chroh yơh păng du tă bơh n'gor Êjip mâu klach ma nau hđăch ji nuih ôh, yorlah păng gŭ nâp rjăp, nâm bu păng hŏ saơ jêh nơm bu mâu blau saơ. 28Ma nau chroh yơh păng nkra Nau Găn jêh ri mhĭng mham, gay ma nơm ƀư rai mâu brot ôh phung kon Israel.
29Ma nau chroh yơh khân păng rgăn Dak Mƀŭt Chăng nâm bu ta ntŭk sơh ƀiălah phung Êjip rmok lĕ, tơlah khân păng ŭch ƀư tâm ban. 30Ma nau chroh yơh mpêr ƀon Yêrikô rlâm jêh bu hăn, dôl tâm pơh nar jŭm ƀon nây. 31Ma nau chroh yơh H'Rahap, bu ur tăch săk, mâu khĭt ôh ndrel phung tâm rdâng, yorlah păng rom jêh phung n'hut uănh ma nau ueh.
32Jêh ri moh gâp mra lah? Yorlah gâp mâu geh ru ôh gay ngơi ma Y-Gêđêôn, ma Y-Barak, ma Y-Samsôn, ma Y-Jêptê, ma Y-Đavit, ma Y-Samuel jêh ri ma phung kôranh nơm mbơh lor. 33Ma nau chroh yơh khân păng dơi jêh đah ƀon bri hđăch, phat dôih ma nau sŏng, sŏk dơn jêh nau ton, rdôp jêh trôm mbung yau mŭr, 34nkhĭt lơi jêh nau duh ŭnh, klaih đah măt đao gưm, dôl huơi khân păng jêng ktang, dơi tâm nau tâm lơh, mprơh phung tahan rlăng. 35Phung bu ur sŏk dơn tay phung khĭt, khân păng dâk rêh, ƀaƀă dơn nau bu ƀư rêh ni jêh ri dun nau bu mƀơk, gay dơi geh nau dâk rêh ueh lơn. 36Ƀaƀă êng dơn nau bu mưch jêh ri nau bu dŏng, nau bu chăp ma rse rvăk jêh ri nau bu krŭng. 37Khân păng dơn nau bu klŭp lŭ, nau bu ot ma ndruih, nau bu rlong uănh, nau bu tâm nkhĭt ma đao gưm; khân păng nsŏng lam ntŭk soh ntâu biăp, ntâu be, pưt ăp ntil ndơ, bu ƀư mhĭk, ƀư ƀai ma khân păng, 38neh ntu mâu khư ma khân păng ôh, khân păng nsong mblêng tâm bri rdah, tâm yôk, tâm trôm yôk jêh ri trôm mpô mpa. 39Jêh ri lĕ rngôch phung nây geh nau mbơh ueh, yor nau chroh khân păng, mâu mâp sŏk dơn ôh nau Brah Ndu ton jêh ma khân păng. 40Yorlah Brah Ndu geh jêh nau ueh lơn ma he, gay ma khân păng mâu dơi tât ma nau ueh rah vah ôh lor ma he.