13

Làm đẹp lòng Chúa

1Hãy yêu thương nhau như anh em ruột thịt. 2Đừng quên tiếp đãi tân khách, có người vì hiếu khách đã tiếp rước thiên sứ mà không biết. 3Anh em hãy nhớ những người bị lao tù và chia sẻ nổi khổ đau của họ. Hãy gánh bớt đau buồn cho những người bị bạc đãi, như người cùng cảnh ngộ. 4Hãy tôn trọng hôn nhân, giữ lòng chung thủy và thánh sạch, vì Thượng Đế sẽ đoán phạt người gian dâm, ngoại tình.
5Đừng tham tiền, có được bao nhiêu cũng nên thỏa lòng vì Chúa đã dạy: “Ta không bao giờ bỏ con, chẳng khi nào quên con!” 6Vì thế, ta vững lòng xác nhận:
“Chúa luôn luôn cứu giúp tôi;
Khi loài người làm hại
Tôi chẳng lo sợ gì.”
7Anh em hãy nhớ đến những người dìu dắt và truyền dạy lời Chúa cho mình. Hãy nghĩ đến kết quả tốt đẹp của đời sống họ và học tập lòng tin Chúa của họ.
8Hôm qua, ngày nay và cho đến muôn đời, Chúa Cứu Thế Giê-xu không bao giờ thay đổi.
9Đừng để các tư tưởng mới lạ lôi cuốn anh em. Tinh thần ta vững mạnh là nhờ ân Chúa chứ không do các quy luật về thức ăn, tế lễ. Các quy luật ấy chẳng giúp gì cho người vâng giữ. 10Ta đã có Bàn thờ — là nơi Chúa Giê-xu hy sinh trên cây thập tự — nên người nào tiếp tục vâng giữ luật pháp Do-thái sẽ chẳng hưởng được gì tại Bàn thờ ấy.
11Theo luật pháp Do-thái, Thầy Tế lễ tối cao đem huyết con sinh tế vào nơi chí thánh để làm lễ chuộc tội, còn xác nó phải đốt bên ngoài thành phố. 12Chúa Giê-xu cũng đã chịu khổ và hy sinh bên ngoài thành phố, lấy máu Ngài rửa sạch tội lỗi chúng ta. 13Vậy, ta hãy ra ngoài vách thành với Chúa (tức là ra ngoài vòng danh lợi của thế gian này), để chia sẻ khổ nhục với Ngài. 14Vì thế giới này chỉ là nơi tạm trú, nên ta tìm về quê hương vĩnh cửu trên trời.
15Vậy nhờ Chúa Giê-xu, ta hãy liên tục dâng tế lễ ca ngợi Thượng Đế bằng cách nói cho người khác biết vinh quang Danh Ngài. 16Đừng quên làm việc thiện và chia sớt của cải cho người nghèo khổ; đó là những tế lễ đẹp lòng Thượng Đế.
17Hãy vâng lời những người dìu dắt anh em và theo đúng lời hướng dẫn của họ, vì họ coi sóc linh hồn anh em và chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Hãy vâng phục họ để họ vui vẻ thi hành nhiệm vụ. Nếu họ phiền muộn, chính anh em cũng chịu thiệt thòi.
18Xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi tin tưởng mình có lương tâm trong sạch, chỉ muốn sống cách tốt đẹp hoàn toàn. 19Tôi thiết tha nài xin anh em cầu nguyện để Chúa cho tôi sớm trở về với anh em.

Lời cầu nguyện

20,21Cầu xin Thượng Đế Hòa bình — Đấng đã cho Chúa Giê-xu sống lại — trang bị cho anh em mọi điều cần thiết để thi hành ý chỉ của Ngài, cầu xin Đấng chăn chiên lớn chăm sóc anh em, đúng theo Giao ước đời đời ấn chứng bằng Máu Ngài. Cầu xin Thượng Đế thực hiện trong anh em những việc đẹp ý Ngài do quyền năng của Chúa Cứu Thế! Vinh quang muôn đời đều quy về Ngài! Thành tâm sở nguyện!

Lời dặn cuối cùng

22Anh em hãy kiên nhẫn nghe lời khuyên bảo trong thư, vì tôi chỉ viết vắn tắt đôi lời. 23Tôi xin báo tin mừng: anh Ti-mộ-thư đã được trả tự do. Nếu đến đây kịp, anh sẽ cùng tôi đi thăm anh em.
24Xin kính chào các nhà lãnh đạo Hội thánh cùng tất cả anh em tín hữu. Các tín hữu Ý-đại-lợi kính chào anh em. 25Cầu Chúa ban ân phúc cho tất cả anh em!
Thân kính