5

1Dũ náq cũai sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ tâng dỡi nâi, noau rưoh tễ cũai canŏ́h, cớp noau chóh án dŏq chuai cũai canŏ́h máh ramứh alới yoc ễ sễq cớp ngin yáng moat Yiang Sursĩ. Án têq kiac charán cớp sang crơng dŏq sễq Yiang Sursĩ táh lôih alới. 2Án ca ndỡm rit ki, cóq án sâng sarũiq táq cũai sacũl cớp cũai clŏ́c rana, yuaq án la cũai lôih machớng alới ki tê. 3Toâq án kiac charán dŏq sễq Yiang Sursĩ táh lôih cũai canŏ́h, cóq án sễq Yiang Sursĩ táh lôih án hỡ.
4Tỡ bữn cũai aléq têq rưoh bữm táq ranáq toâr nâi. Cóq Yiang Sursĩ toâp rưoh án, ariang Yiang Sursĩ rưoh Arôn tễ mbŏ́q. 5Machớng ki tê, Crĩt tỡ bữn chống rưoh bữm dŏq sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Ma Yiang Sursĩ toâp rưoh án, cớp atỡng án neq:
“Mới la Con cứq. Tangái nâi cứq lứq cỡt Mpoaq mới.”
6Cớp Yiang Sursĩ pai tê tâng ntốq canŏ́h neq:
  “Mới la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ sốt dũ dỡi,
puai chớc Manchi-sadéc.”
7Bo Yê-su noâng cỡt cũai tâng dỡi nâi, án câu sễq tễ Yiang Sursĩ. Án nhiam casang lứq, bo án câu sễq Yiang Sursĩ avĩaq yỗn án vớt tễ ŏ́c cuchĩt. Yuaq án trĩh cớp yám noap Yiang Sursĩ, ngkíq Yiang Sursĩ tamứng án. 8Tam án la Con Yiang Sursĩ, ma án cóq rien trĩh na ramứh túh coat. 9Tữ án táq moâm nheq, chơ án cỡt samoât ngôl dŏq chuai máh cũai ca trĩh án yỗn bữn tamoong mantái. 10Cớp Yiang Sursĩ dŏq án la cũai sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ puai tâng chớc Manchi-sadéc.

Hái Cỡt Carsai Tâng Ngê Yiang Sursĩ

11Bữn sa‑ữi ramứh tễ ŏ́c nâi hếq yoc atỡng anhia, ma hếq sâng coat atỡng, yuaq anhia cro lứq dáng. 12Sanua pĩeiq lứq la anhia khoiq cỡt thâi atỡng cũai canŏ́h, ma noâng cóq noau atỡng loah anhia máh ramứh tễ dâu lứq tâng parnai Yiang Sursĩ. Anhia la samoât noâng cha dỗi rabũm, tỡ yũah têq cha dỗi clâm. 13Cũai noâng cha dỗi rabũm, án tỡ yũah dáng tễ parnai atỡng tễ ngê tanoang o, cỗ án noâng samoât carnễn. 14Ma cũai khoiq cha dỗi clâm, án la samoât cũai carsai. Án dáng rưoh ŏ́c o cớp ŏ́c sâuq.