7

1Yorlah Y-Mêlkisadek jêng, hđăch ƀon Salem, kôranh ƀư brah ma Brah Ndu, Nơm Klơ Lơn, tâm mâp đah Y-Abraham, tơlah păng sĭt tă bơh nau dơi tâm lơh đah phung hđăch, jêh ri păng ăn nau ueh lăng. 2Y-Abraham ăn ma păng du kô̆ tâm jât bơh lĕ rngôch ndơ. Tĭng nâm nau rblang ma amoh păng, păng jêng lor lơn: "Hđăch nau sŏng srăng, "jêh ri păng jêng hđăch ma ƀon Salem, nâm bu ntĭt, "Hđăch nau đăp mpăn." 3Păng may geh mbơ̆, mâu geh mê̆, mâu lĕ geh phung u che. Păng mâu geh tơm, mâu lĕ geh nau blau lôch, ƀiălah păng jêng nâm bu kon Brah Ndu, du huê kôranh ƀư brah gŭ n'ho ro. 4Uănh hom nau păng jêng toyh! Y-Abraham, buranh, nhhơr ma păng du kô̆ tâm jât ndơ păng sŏk pit tă bơh phung rlăng. 5Jêh ri phung kon bu klâu Y-Lêvi jêng phung kôranh ƀư brah tĭng nau vay, dơi sŏk du kô̆ tâm jât bơh phung ƀon lan, nâm bu ntĭt bơh phung oh nâu khân păng, nđâp tơlah lĕ rngôch lah tă bơh Y Abraham dadê. 6Ƀiălah Y-Mêlkisadek mâu luh bơh ndŭl mpôl Y-Abraham ôh, sŏk dơn du kô̆ tâm jât bơh Y-Abraham, jêh ri păng ăn nau ueh uĭm ma nơm geh jêh nau Brah Ndu ton. 7Pôri mâu hôm geh nau tâm rlăch ôh. Nơm toyh lơn ăn nau ueh uĭm ma nơm jê̆. 8Ta aơ bunuyh blau khĭt dơn sŏk du kô̆ tâm jât; ƀiălah ta nây nơm dơn, bu mbơh păng hôm rêh. 9Bu dơi lah ma Y-Lêvi, nơm sŏk dơn du kô̆ tâm jât, nhhơr jêh du kô̆ tâm jât tâm Y-Abraham, 10Yorlah păng ăt hôm gŭ tâm nuih n'hâm mbơ̆ păng tơlah Y-Mêlkisadek hăn tâm mâp đah Y-Abraham.

Nau Yêsu Krist Jêng Kôranh Ƀư Brah N'ho Ro Ăn Lôch Jêh Nau Ƀư Brah Phung Lêvi

11Tơlah dơi geh nau rah vah ma nau ƀư brah phung Lêvi yorlah bơh nau nây phung ƀon lan sŏk dơn jêh nau vay moh khlay hôm geh du huê kôranh ƀư brah êng tĭng nâm Mêlkisadek, mâu di tĭng nâm Y-Arôn ôh? 12Yorlah, tơlah geh nau tâm rgâl tâm nau ƀư brah, pôri khlay lĕ geh nau tâm rgâl tâm nau vay. 13Nanê̆ ma mbu nơm bu nkoch bri nau nây jêng bơh mpôl băl êng, bơh ndŭl mpôl nây mâu geh du huê ôh pah kan ma nơng ƀư brah. 14Yorlah, nanê̆ Kôranh Brah he luh tă bơh mpôl băl Yuđa, mpôl băl nây, Y-Môis mâu mâp ngơi ma kan nau ƀư brah ôh. 15Nau nây jêng rah vah lơn, tơlah geh kôranh ƀư brah êng tĭng nâm Mêlkisadek, 16Jêng kôranh ƀư brah mâu di tĭng nâm nau vay bơh nglay săk ôh, ƀiălah tĭng nâm nau brah bơh nau rêh mâu blau rai.
17Yorlah bu mbơh jêh ma păng pô aơ:
 "May jêng kôranh ƀư brah n'ho ro, tĭng nâm Mêlkisadek."
18Pôri, nau lôch jêh ma nau ntăm lor kôranh păng jêng rdja jêh ri mâu khlay ôh. 19(Yorlah nau vay mâu dơi njŭn leo tâm nau rah vah ôh). Jêh ri geh nau vay kâp gân ueh lơn, ma nau nây he dơi hăn dăch Brah Ndu. 20Jêh ri nau nây mâu tât ôh tơlah mâu geh nau sân săk. 21Yorlah tơlah phung Lêvi jêng kôranh ƀư brah mâu di ma nau sân săk ôh, ƀiălah Brah Yêsu jêng kôranh ƀư brah ma nau sân săk, yor Nơm lah jêh ma Păng nâm pô aơ:
 "Kôranh Brah sân săk jêh, jêh ri Păng mâu mra nduyh tôr ôh.
 May jêng kôranh ƀư brah n'ho ro tĭng nâm Y-Mêlkisadek."
22Nau nây njêng Brah Yêsu nau ton ma nau tâm rnglăp ueh lơn.
23Jêh ri phung kôranh ƀư brah jêng âk yor nau khĭt, buay khân păng gŭ pah kan mro; 24ƀiălah Păng jêng kôranh ƀư brah bu mâu hôm rgâl ôh, yorlah Păng gŭ rêh n'ho ro.
25Yor nây lĕ Păng dơi tâm rklaih ma nau rah vah phung hăn dăch Brah Ndu tâm Păng, yorlah Păng gŭ rêh ƀaƀơ, gay kơl mbơh sơm an ma khân păng.
26Yorlah di jêh ma he geh du huê kôranh ƀư brah toyh nâm bu Păng, kloh ueh, mâu mâp tih, mâu geh nau ƀơ̆, tâm nkhah jêh đah phung tih, jêh ri gŭ klơ lơn ma trôk. 27Păng mâu ŭch ôh tâm ban ma phung ƀư brah toyh nây, ăp nar nhhơr nau ƀư brah lor lơn ma nau tih khân păng nơm, jêh ri ma nau tih phung ƀon lan. Păng ƀư nau nây knŏng du tơ̆ dŭm nây tơlah Păng nhhơr Păng nơm. 28Nanê̆ nau vay njêng phung kôranh ƀư brah toyh bơh phung bunuyh rdja, ƀiălah nau ngơi sân săk geh jêh pakơi ma nau vay njêng kon, Nơm jêng rah vah jêh n'ho ro.