10

Yang Cha Muoi Pơ Parnĩal Cớt

1Vớt ki cứq hữm muoi noaq ễn ranễng Yiang Sursĩ sễng tễ paloŏng. Án bán rêng lứq, cớp án acuam ramứl. Bữn prêng cáng rayư plỡ án. Mieiq án la ariang moat mandang, cớp ayững án la ariang ũih blữ. 2Tâng atĩ án yống parnĩal choâiq cacớt, khoiq noau pớh chơ. Án achúh ayững coah atoam tâng dỡq mưt, cớp ayững coah avêr tâng cloong cutễq. 3Án arô casang lứq samoât sưong cula samín arư. Vớt án arô ngkíq, bữn crứm bubữr tapul trỗ casang lứq. 4Moâm crứm bubữr, cứq chanchớm ễ chĩc máh santoiq sưong crứm bubữr. Ma cứq sâng muoi sưong tễ paloŏng atỡng cứq neq: “Chỗi chĩc máh ramứh ki! Cóq mới cutooq dŏq máh santoiq tapul trỗ crứm ki pai!”
5Chơ cứq hữm ranễng ca tayứng tâng dỡq mưt cớp tâng cutễq ayứng atĩ atoam chu paloŏng. 6Cớp án thễ dũan talếq ramứh Yiang Sursĩ ca tamoong mantái níc, án ca tễng paloŏng cớp dũ ramứh tâng ki, tễng cutễq cớp dũ ramứh tâng ki, tễng dỡq mưt cớp dũ ramứh tâng ki. Ranễng ki pai neq: “Péq chơ! Yiang Sursĩ tỡ bữn acoan noâng! 7Toâq ranễng tapul ki plóng lavia án, Yiang Sursĩ táq moâm máh ranáq cutooq án khoiq chanchớm ễ táq. Ranáq nâi án khoiq atỡng nhũang yỗn máh cũai tang bỗq ca táq ranáq án.”
8Moâm ki, sưong ca khoiq atỡng cứq tễ paloŏng, atỡng cứq sĩa neq: “Cóq mới pỡq ĩt parnĩal choâiq khoiq noau pớh chơ tễ atĩ ranễng ca tayứng tâng dỡq mưt cớp tâng cutễq.”
9Chơ cứq pỡq toâq pỡ ranễng ki, cớp cứq sễq tễ án parnĩal choâiq cacớt ki. Ranễng ki atỡng cứq neq: “Âu mới ĩt! Chơ mới cha! Bỗq mới sâng ngiam lứq, samoât dỡq khĩal, ma púng mới sâng a‑ĩ, cỡt ariang mới cha crơng ntáng.”
10Chơ cứq ĩt parnĩal choâiq cacớt tễ atĩ ranễng ki, cớp cứq cha. Tâng bỗq cứq sâng ngiam, samoât dỡq khĩal. Ma moâm cứq lưn, cứq sâng a‑ĩ tâng púng, cỡt ariang cứq cha crơng ntáng.
11Chơ ranễng ki atỡng cứq neq: “Cóq mới pỡq atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ máh parnai án ễ atỡng tễ sa‑ữi tỗp cũai, sa‑ữi cruang, sa‑ữi parnai, cớp sa‑ữi puo.”