12

Mansễm Ca Ỡt Mumiaq, Cớp Ngưoc Tuang

1Vớt ki, bữn muoi tếc salễh lứq tâng paloŏng. Bữn manoaq mansễm samoât án satễng moat mandang tâng tỗ án, cớp án tayứng tâng rliang casâi. Cớp án tapưng vuam ca bữn muoi chít la bar ŏ́c mantỗr. 2Mansễm ki cheq ễ sễt con. Án chuchỗr yuaq án sâng a‑ĩ, cớp án sâng coat lứq ễ sễt con.
3Muoi prớh ki cứq hữm muoi tếc canŏ́h ễn tâng paloŏng. Bữn muoi lám ngưoc tuang cusâu toâr lứq. Án bữn tapul lám plỡ cớp muoi chít lám tacoi, cớp dũ plỡ tapưng vuam puo. 4Soi án cuviat muoi pún tễ pái pún máh ŏ́c mantỗr tâng paloŏng, chơ voang asễng mantỗr ki chu cutễq. Ngưoc tuang ki tayứng yáng moat mansễm ca cheq ễ sễt con, yuaq án yoc ễ cha con cớt cớt mansễm ki. 5Chơ mansễm ki sễt muoi lám con samiang. Nỡ‑ra con ki yống muoi ntreh dũi tac dŏq cỡt sốt dũ cruang cũai. Ngkíq Yiang Sursĩ yỗn noau dững toâp con ki chu ntốq Yiang Sursĩ tacu cỡt sốt. 6Mansễm ki lúh chu ntốq aiq, pỡ ntốq Yiang Sursĩ khoiq thrũan yỗn án ỡt. Cớp Yiang Sursĩ chứm siem án nheq 1,260 tangái.

Ngưoc Tuang Cỡt Pê Cớp Ranễng Yiang Sursĩ

7Moâm ki noau rachíl tâng paloŏng. Mi-kêl, án ca sốt máh ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng, án dững ranễng ki pỡq rachíl cớp ngưoc tuang. Ma ngưoc tuang, án dững máh ranễng án pỡq rachíl tê. 8Ma ngưoc tuang ki pê. Chơ án cớp ranễng án tỡ têq ỡt noâng tâng paloŏng. 9Ngkíq noau tuih ngưoc tuang toâr ki tễ paloŏng! Ngưoc tuang ki la samoât cusân tễ mbŏ́q, án ca sốt máh yiang sâuq. Án bữn ramứh yiang Satan cớp án raphếq dũ náq cũai. Noau takễl án cớp máh ranễng án chu cutễq.
10Moâm ki, cứq sâng sưong casang lứq tâng paloŏng pai neq: “Sanua khoiq toâq chơ Yiang Sursĩ chuai amoong cũai! Sanua Yiang Sursĩ apáh án bữn chớc cỡt Puo! Sanua Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dŏq chuai amoong cũai, án cỡt sốt tê! Lứq samoât, án ca tayứng yáng moat Yiang Sursĩ tâng paloŏng dŏq cauq máh sễm ai hái cu rangái cu sadâu, khoiq noau tuih aloŏh tễ paloŏng chơ. 11Sễm ai hái khoiq riap án chơ, cỗ nhơ aham tễ Cữu Con, cớp cỗ alới atỡng ŏ́c pĩeiq tễ Cữu Con. Alới tỡ bữn pasếq rangứh alới, cớp alới tỡ bữn ngcŏh ntrớu noau ễ cachĩt alới. 12Ngkíq paloŏng ơi, cớp nheq tữh anhia ca ỡt tâng paloŏng, cóq anhia ỡn chỡ! Ma bap lứq toâq pỡ cutễq cớp dỡq mưt, yuaq yiang Satan khoiq sễng pỡ ki chơ. Mứt án sâng cutâu lứq, yuaq án dáng án tỡ têq táq dũn noâng ranáq sâuq.”

Ngưoc Tuang Ễ Táq Mansễm Cớp Con

13Tữ ngưoc tuang dáng noau khoiq tuih án chu cutễq, án tabŏ́q rapuai ễ cỗp mansễm ca sễt con samiang. 14Ma Yiang Sursĩ yỗn mansễm ki bữn bar lám khlap samoât khlap calang crức toâr lứq, yỗn án têq pâr chu ntốq aiq, pỡ ntốq Yiang Sursĩ khoiq thrũan yỗn án ỡt. Pỡ ntốq ki Yiang Sursĩ chứm siem cớp bán kĩaq án tễ ngưoc tuang nheq pái cumo tadĩ. 15Chơ ngưoc tuang táq yỗn dỡq loŏh tễ bỗq án samoât crỗng. Án ễq mansễm ki cuchĩt clooc dỡq. 16Ma cutễq chuai mansễm ki. Cỡt samoât cutễq caha bỗq, cớp nguaiq nheq máh dỡq ca loŏh tễ bỗq ngưoc tuang. 17Chơ ngưoc tuang sâng nsóq lứq chóq mansễm ki. Mansễm ki bữn con canŏ́h ễn. Ngkíq ngưoc tuang pỡq rachíl cớp máh con ki. Máh con ki la nheq tữh cũai ca trĩh ngê Yiang Sursĩ cớp atỡng parnai o tễ Yê-su. 18Cớp ngưoc tuang ỡt tayứng tâng tor dỡq mưt.