12

Người phụ nữ và con rồng

1Rồi một dấu lạ lớn xuất hiện ở trên trời: Một phụ nữ mình được bao phủ bằng mặt trời, chân đứng trên mặt trăng, đầu đội mão miện bằng mười hai ngôi sao. 2Nàng có thai và kêu la đau đớn, quặn thắt vì sắp sinh. 3Trên trời cũng xuất hiện một dấu lạ khác: Một con rồng lớn màu đỏ có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu có bảy mão miện. 4Đuôi kéo theo một phần ba các ngôi sao trên trời và ném xuống đất. Rồng đứng trước người phụ nữ sắp sinh, để khi nàng sinh thì ăn nuốt con của nàng.
5Người phụ nữ sinh một con trai; con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị các dân tộc. Nhưng con nàng được tiếp lên đến Đức Chúa Trời, tận ngai của Ngài. 6Còn người phụ nữ thì chạy trốn vào hoang mạc; tại đó, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho nàng một chỗ để được nuôi dưỡng trong một nghìn hai trăm sáu mươi ngày.

Rồng bị thua các thiên sứ

7Lúc ấy có một trận chiến xảy ra ở trên trời: Mi-ca-ên và các thiên sứ của mình giao chiến với con rồng; con rồng với các sứ giả của nó cũng đánh trả. 8Nhưng chúng không thắng được, và không còn tìm thấy chỗ của chúng ở trên trời nữa. 9Con rồng lớn bị ném xuống, tức là con rắn xưa, được gọi là ma quỷ hay Sa-tan, kẻ lừa dối cả nhân loại. Nó đã bị ném xuống đất; các sứ giả của nó cũng bị ném xuống với nó.
10Tôi nghe trên trời có tiếng lớn nói rằng:
  “Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng,
   Vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta,
  Và thẩm quyền Đấng Christ của Ngài đã đến,
   Vì kẻ tố cáo anh em chúng ta, ngày đêm tố cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời,
   Đã bị ném xuống rồi.
  11Họ đã chiến thắng nó nhờ huyết Chiên Con,
   Và nhờ lời làm chứng của họ;
   Họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết.
  12Vì vậy, hỡi các tầng trời, và những người ở trong đó,
   Hãy vui mừng đi!
   Nhưng khốn thay cho đất và biển,
  Vì ma quỷ biết thì giờ của nó không còn bao lâu,
   Nên giận hoảng mà xuống với các ngươi.”

Rồng bắt bớ người phụ nữ và các con

13Khi rồng thấy mình bị ném xuống đất thì đuổi theo người phụ nữ đã sinh con trai. 14Nhưng người phụ nữ được ban cho đôi cánh đại bàng để bay đến chỗ của nàng trong hoang mạc, nơi nàng sẽ được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, tránh xa con rắn. 15Con rắn phun nước từ miệng ra như sông đằng sau người phụ nữ để cuốn nàng đi. 16Nhưng đất tiếp cứu người phụ nữ bằng cách há miệng ra và nuốt dòng sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. 17Con rồng nổi giận với người phụ nữ và đi giao chiến với phần còn lại của dòng dõi nàng, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jêsus. 18Rồi con rồng đứng trên bãi cát của biển.