14

Cansái Ũat Tamái

1Moâm ki cứq nhêng, chơ cứq hữm Cữu Con ki tayứng tâng cóh Si-ôn. Ỡt parnơi cớp án bữn 144,000 náq cũai ca bữn ramứh án cớp ramứh Mpoaq án tâng caliac alới. 2Cứq sâng muoi sưong tễ paloŏng ariang hỗ dỡq toâr, cớp ariang crứm bubữr casang lứq. Sưong ki la sưong máh cũai clứng ki tapáih achúng, dũ náq muoi lám achúng. 3Alới ca tapáih achúng tayứng to moat chu cachơng puo tacu, chu pỗn lám charán, cớp chu máh arieih thâu. Chơ alới ũat muoi cansái tamái. Cansái nâi cũai canŏ́h tỡ dáng ũat. Ống alới 144,000 náq sâng dáng ũat cansái ki. Máh cũai ki la cũai Yê-su Crĩt khoiq thái bo alới noâng ỡt tâng cốc cutễq. 4Cũai ki tỡ nâi táq sâuq cớp mansễm. Ngkíq mứt alới ma lứq bráh o. Ntốq léq Cữu Con pỡq, alới puai án chu ntốq ki. Yê-su Crĩt khoiq rưoh alới tễ máh cũai canŏ́h. Chơ án thái alới, dŏq alới cỡt samoât crơng noau chiau sang tễ dâu lứq yỗn Yiang Sursĩ cớp yỗn Cữu Con. 5Cũai ki tỡ nai pai lauq, cớp tỡ bữn noau têq tếq alới.

Pái Náq Ranễng Yiang Sursĩ Tễ Paloŏng

6Chơ cứq hữm muoi noaq ễn ranễng Yiang Sursĩ, án pâr sarỡih lứq tâng paloŏng. Án dững parnai o dŏq pỡq atỡng máh cũai tâng cốc cutễq nâi, tâng dũ cruang, dũ tỗp, dũ parnai, cớp dũ thữ cũai. 7Án atỡng casang lứq neq: “Cóq anhia yám noap Yiang Sursĩ cớp khễn án! Khoiq toâq chơ tangái án rablớh dũ náq cũai! Ngkíq, cóq anhia sacốh racớl sang toam Yiang Sursĩ, án ca tễng paloŏng cớp cutễq, dỡq mưt, cớp dỡq mec!”
8Bữn ranễng bar ễn puai ranễng muoi. Ranễng bar pai neq: “Ralốh chơ! Ralốh chơ! Vil Ba-bulôn toâr khoiq ralốh chơ! Án khoiq radững dũ cruang cũai táq ranáq tanghang lứq, cớp táh ngê Yiang Sursĩ. Nâi la ariang án yỗn cũai tâng dũ cruang nguaiq yỗn cỡt bũl tễ blŏ́ng án, chơ Yiang Sursĩ táq alới.”
9Bữn ranễng pái ễn puai bar ranễng nhũang. Án pai casang lứq neq: “Cũai aléq sang charán pla ca loŏh tễ dỡq mưt cớp sang rup charán, cớp bữn tếc charán ki tâng caliac, tỡ la tâng atĩ án, 10cũai ki cóq chĩuq nguaiq blŏ́ng tễ Yiang Sursĩ tê. Blŏ́ng tễ Yiang Sursĩ la sacâm tễ Yiang Sursĩ bữn mứt cutâu lứq chóq cũai ki. Ngkíq Yiang Sursĩ táq cũai ki túh coat lứq toâq ũih cớp mữ yáng moat máh ranễng án cớp yáng moat Cữu Con. 11Phĩac tễ máh ramứh túh coat ca alới chĩuq, ki suol achỗn níc chu paloŏng. Máh cũai ca khoiq sang charán pla cớp rup án, dếh máh cũai bữn tếc ramứh charán ki tâng tỗ alới, cóq chĩuq túh coat níc cu rangái sadâu tỡ nai tangứt.”
12Ngkíq yuaq máh cũai puai ngê Yiang Sursĩ cóq chĩuq tanhĩr níc, la máh cũai ca trĩh máh ŏ́c Yiang Sursĩ patâp, cớp sa‑âm Yê-su samoât samơi.
13Moâm ki, cứq sâng muoi sưong tễ paloŏng atỡng cứq neq: “Cóq mới chĩc dŏq neq: Bốn lứq máh cũai cuchĩt cỗ alới táq ranáq Yiang Sursĩ, tễ sanua nâi toau chumát.”
 Cớp Raviei Yiang Sursĩ pai neq: “Lứq samoât ngkíq. Yuaq cũai ki bữn rlu tễ ranáq ntâng alới khoiq táq. Cớp máh ranáq alới khoiq táq, lứq alới bữn cóng tễ ranáq ki.”

Saro Cớp Palâi Nho Chĩn Chơ Tâng Cốc Cutễq

14Cứq nhêng, chơ cứq hữm ramứl cloc, cớp bữn manoaq tacu tâng ramứl ki. Roâp samoât cũai. Án tapưng vuam yễng tâng plỡ án, cớp án yống muoi pla liem bớc lứq tâng atĩ án. 15Cớp bữn muoi noaq ranễng Yiang Sursĩ loŏh tễ dống sang Yiang Sursĩ, cớp án pai casang lứq chóq án ca tacu tâng ramứl ki neq: “Cóq mới pỡq roaiq saro toâq liem mới, yuaq saro tâng cutễq khoiq chĩn chơ. Toâq ngư chơ mới ĩt parỗm saro ki.”
16Chơ án ca tacu tâng ramứl ki cuvia roaiq saro toâq liem chu cutễq. Chơ án bữn nheq saro tâng cutễq.
17Cớp bữn muoi noaq ễn ranễng Yiang Sursĩ, loŏh tễ dống sang Yiang Sursĩ tâng paloŏng. Án yống muoi riang liem bớc lứq tê. 18Cớp bữn muoi noaq ễn ranễng Yiang Sursĩ ca ndỡm ũih, án toâq tễ prông sang Yiang Sursĩ. Án pai casang lứq chóq ranễng yống liem bớc ki neq: “Cóq mới roaiq máh ngcóq palâi nho tâng cốc cutễq toâq liem mới, yuaq palâi nho khoiq chĩn chơ!”
19Chơ ranễng ki roaiq ngcóq palâi nho tâng cutễq toâq liem án. Án ĩt cớp voang palâi ki tâng ntốq noau pát nho yỗn dỡq nho hoi tâng raloâc. Ntốq noau pát palâi nho la sacâm tễ ntốq Yiang Sursĩ táq máh cũai ca án sâng cutâu mứt. 20Ntốq pát palâi nho nâi ỡt yáng tiah vil, cớp aham ca loŏh tễ ntốq ki cỡt samoât crỗng yarũ, mán bữn muoi achoang, cớp cuti mán pái culám bar chít ki-lô-mễt.