15

Bảy tai họa

1Tôi lại thấy một hiện tượng vĩ đại kỳ diệu trên trời: bảy thiên sứ mang bảy tai họa để kết thúc cơn đoán phạt của Thượng Đế. 2Tôi thấy biển đầy thủy tinh rực lửa. Đứng trên mặt biển là những người đã chiến thắng con thú, vì không chịu thờ lạy tượng nó, cũng không cho ghi số nó trên trán hoặc trên tay. Tay họ đều nâng thụ cầm của Thượng Đế. 3Họ hát bài ca Mai-sen là tôi tớ Thượng Đế và bài ca Chiên Con:
“Lạy Chúa, là Thượng Đế Toàn năng!
Công việc Ngài thật huyền diệu lớn lao
Lạy Vua muôn đời!
Đường lối Ngài công minh, chân chính
4Lạy Chúa! Ai chẳng kính sợ Ngài?
Ai không tôn vinh Danh Ngài?
Vì chỉ có Ngài là chí thánh.
Muôn dân sẽ đến thờ lạy Ngài
Vì Ngài đã xét xử công minh.”
5Sau đó, tôi thấy Nơi Chí thánh của Đền thờ trên trời mở ra. 6Bảy thiên sứ mang bảy tai họa từ Đền thờ đi ra, mặc áo vải gai tinh khiết rực rỡ, ngực thắt đai vàng. 7Một trong bốn sinh vật trao cho bảy thiên sứ bảy bát vàng đựng hình phạt của Thượng Đế, là Đấng hằng sống đời đời. 8Đền thờ nghi ngút khói do vinh quang và uy quyền Thượng Đế tỏa ra. Chẳng ai được vào Đền thờ cho đến chừng bảy thiên sứ giáng xong tai họa.