15

1Tôi thấy trên trời có một dấu lớn và kỳ diệu khác: Bảy thiên sứ mang bảy tai họa sau cùng là các tai họa kết thúc cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy một cái gì như biển pha lê trộn với lửa. 2Đứng trên biển pha lê là những người đã chiến thắng con thú, thần tượng của nó và con số của tên nó. Họ cầm đàn hạc của Đức Chúa Trời, 3hát bài ca của Môi-se, đầy tớ Đức Chúa Trời và bài ca Chiên Con rằng:
  “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng,
   Công việc Chúa thật vĩ đại, diệu kỳ!
  Lạy Vua của các thời đại,
   Đường lối Chúa là công chính và chân thật!
  4Lạy Chúa, ai không kính sợ Ngài
   Và tôn vinh danh Ngài?
  Vì Ngài là Đấng duy nhất thánh khiết
  Tất cả các dân tộc đều sẽ đến
   Và thờ phụng trước mặt Ngài.
  Vì các hành động công minh của Ngài đã được biểu lộ!”
5Sau đó, tôi thấy thánh điện trong đền tạm chứng cớ được mở ra trên trời. 6Bảy thiên sứ ra khỏi thánh điện, mình mặc áo vải gai mịn trong sạch, rực rỡ, ngực thắt đai bằng vàng, tay cầm bảy tai họa. 7Một trong bốn sinh vật trao cho bảy thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy thịnh nộ của Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống đời đời. 8Thánh điện đầy khói từ vinh quang và quyền năng của Đức Chúa Trời tỏa ra; không một ai có thể vào trong thánh điện cho đến khi bảy tai họa của bảy thiên sứ kết thúc.