17

Yiang Sursĩ Yỗn Vil Ba-bulôn Roap Tôt

1Moâm ki, bữn muoi noaq tễ tapul náq ranễng Yiang Sursĩ ca yống tapul tangan ki, án toâq pỡ cứq cớp pai neq: “Mới toâq pỡ nâi! Cứq ễ yỗn mới hữm ranáq ntrớu Yiang Sursĩ ễ táq chóq mansễm ca tacu tâng ntốq bữn sa‑ữi dỡq, cỗ ễ chếq tỗ án. 2Máh puo tâng cốc cutễq nâi khoiq bếq parnơi cớp mansễm ki. Cớp máh cũai ca ỡt tâng cutễq nâi cỡt bũl nguaiq blŏ́ng tễ mansễm ki. Blŏ́ng nâi sacâm tễ alới bếq parnơi cớp mansễm ki.”
3Chơ Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt lứq tâng mứt pahỡm cứq, cớp án dững cứq chu ntốq aiq. Ỡt ngki cứq hữm manoaq mansễm tacu tâng cloong charán pla cusâu phĩang. Charán pla ki bữn tapul lám plỡ cớp muoi chít lám tacoi; cớp án alễu sa‑ữi santoiq acrieiq Yiang Sursĩ tâng tỗ án. 4Án tâc tampâc ễng cớp cusâu phĩang. Án alễu tâng tampâc án sa‑ữi crơng yễng, tamáu moat, cớp máh crơng ngoaih canŏ́h hỡ. Tâng atĩ, án yống muoi bễng tangan yễng ca poân moang ŏ́c casiet cớp ŏ́c sâuq lứq. Crơng tâng tangan nâi sacâm tễ máh ranáq sâuq mansễm ki khoiq táq. 5Tâng caliac mansễm ki noau khoiq chĩc muoi ramứh bữn ngê cutooq. Noau chĩc neq: “Nâi la Ba-bulôn ca sốt toâr lứq. Án la mpiq máh mansễm chếq tỗ, cớp máh cũai táq ranáq tanghang luat ngư tâng cốc cutễq.”
6Cứq hữm mansễm ki cỡt bũl, cỗ án nguaiq aham cũai puai ngê Yiang Sursĩ, cớp máh cũai cuchĩt cỗ tian alới atỡng parnai o tễ Yê-su.
 Toâq cứq hữm mansễm ki, cứq sâng dớt lứq.
7Ma ranễng Yiang Sursĩ blớh cứq neq: “Nŏ́q mới sâng dớt? Sanua cứq ễ yỗn mới dáng tễ ngê cartooq tễ mansễm nâi cớp tễ charán pla ca radững án, la charán ca bữn tapul lám plỡ cớp muoi chít lám tacoi. 8Charán pla ca mới khoiq hữm ki, tễ nhũang án tamoong, ma sanua án tỡ bữn tamoong noâng, ma tỡ bữn dũn noâng án chỗn tễ pống sarloac. Chơ án bữn tamoong bĩq tangái ễn, ma nỡ‑ra án cỡt pứt tháng. Máh cũai tâng cốc cutễq ca tỡ bữn bữn ramứh alới tâng tâm saráq noau chĩc máh ramứh cũai bữn tamoong mantái, noap tễ nhũang Yiang Sursĩ tỡ yũah tễng paloŏng cutễq, bo cũai ki hữm charán pla, alới sâng dớt lứq. Alới sâng dớt tễ charán pla ki, yuaq tễ nhũang án tamoong, sanua án tỡ bữn tamoong noâng, ma nỡ‑ra án toâq loah sĩa.
9“Cóq hái bữn ŏ́c rangoaiq nŏ́q hái têq dáng tễ ŏ́c nâi. Tapul lám plỡ sacâm tễ tapul lám cóh. Mansễm ki ỡt tâng tapul lám cóh ki. Tapul lám plỡ sacâm tễ tapul náq puo. 10Sỡng náq puo khoiq vớt chơ; manoaq puo noâng sốt; cớp manoaq puo ễn tỡ yũah toâq. Ma tữ puo ki toâq, án tỡ bữn ỡt dũn. 11Cớp charán pla ca tamoong tễ nhũang, ma sanua án tỡ bữn tamoong noâng, án la puo tacual. Án táq ranáq sâuq machớng alới tapul náq puo ca toâq nhũang. Cớp nỡ‑ra án cuchĩt pứt.
12“Muoi chít lám tacoi mới khoiq hữm, la sacâm tễ muoi chít náq puo ca tỡ yũah cỡt sốt. Toâq alới cỡt sốt, alới sốt parnơi cớp charán pla, ma alới cỡt sốt tỡ bữn dũn. 13Muoi chít náq puo nâi puai nheq muoi ngê. Alới chiau chớc alới cớp nheq máh ramứh alới sốt yỗn pỡ charán pla. 14Nheq tữh puo ki pruam chíl Cữu Con. Ma Cữu Con ki, án rưoh cớp arô máh cũai ca puai ngê án samoât samơi. Alới loŏh chíl riap máh puo ki, yuaq Cữu Con la Ncháu dũ ncháu canŏ́h, cớp án la Puo dũ puo canŏ́h.”
15Cớp ranễng ki atỡng cứq ễn neq: “Ntốq bữn sa‑ữi dỡq ca mới khoiq hữm mansễm ca chếq tỗ tacu, dỡq ki sacâm tễ dũ thữ cũai, dũ tỗp cũai, dũ cruang cũai, cớp dũ parnai cũai. 16Muoi chít lám tacoi cớp charán pla ca mới khoiq hữm, nỡ‑ra alới kêt mansễm chếq tỗ. Alới ĩt miat nheq mun án, cớp yỗn án ỡt mu rariat. Moâm ki alới cha sâiq án, cớp alới bốh án tâng ũih. 17Yiang Sursĩ tễng máh puo ki yỗn táq puai ariang án yoc alới táq. Án yỗn alới pruam chiau chớc alới pỡ charán pla, dŏq ống charán ki sâng cỡt sốt toau cỡt rapĩeiq nheq parnai Yiang Sursĩ khoiq pai chơ.
18“Mansễm ca mới khoiq hữm, sacâm tễ vil toâr ca ndỡm máh puo tâng cốc cutễq nâi.”