18

Ba-by-luân sụp đổ

1Sau đó, tôi thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có uy quyền rất lớn, hào quang chiếu khắp mặt đất. 2Thiên sứ lớn tiếng tuyên bố: “Ba-by-luân lớn sụp đổ hoàn toàn! Thành này đã biến thành sào huyệt của các quỷ, nơi giam giữ tà linh và các loài chim dơ dáy, gớm ghiếc. 3Vì mọi dân tộc đã uống rượu gian dâm điên cuồng của nó. Các vua thế gian đã gian dâm với nó và các nhà buôn làm giàu nhờ sự xa hoa quá mức của nó.”
4Tôi lại nghe một tiếng khác từ trời: “Dân Chúa! Hãy ra khỏi thành phố để khỏi dính dấp vào tội lỗi nó mà mang họa lây. 5Vì tội lỗi nó chồng chất đến tận trời, và Thượng Đế đã nhớ lại tội ác nó. 6Nó đối với các con thể nào, hãy đáp lại nó thể ấy. Hơn nữa, hãy báo trả gấp hai những việc nó làm. Chén nó đã pha cho các con, hãy cho nó uống gấp đôi. 7Nó đã sống vinh hoa, xa xỉ thế nào, hãy cho nó chịu đau đớn khổ sở thế ấy. Nó nói thầm trong lòng: Ta là nữ hoàng ngự trên ngai báu, nào phải là quả phụ. Ta chẳng bao giờ phải khóc than.’ 8Cho nên mọi tai họa sẽ giáng trên nó trong một ngày: nào đói khổ, tang chế và diệt vong. Nó sẽ bị thiêu trong lửa, vì Thượng Đế là Đấng Toàn năng sẽ đoán phạt nó”
9Các vua thế gian, là những người đã gian dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc lóc than vãn khi thấy khói thiêu đốt nó bay lên. 10Khiếp sợ vì nỗi đau đớn của nó, họ đứng xa than thở: “Khốn nạn cho kinh thành vĩ đại, Ba-by-luân hùng cường đệ nhất! Chỉ trong một giờ đã tiêu tan!”
11Các nhà buôn trên thế giới cũng khóc lóc than vãn, vì chẳng còn ai mua hàng hóa của họ nữa. 12Hàng hóa gồm đủ loại: vàng, bạc, ngọc thạch, trân châu, vải gai mịn, lụa đỏ thẫm và đỏ tươi, các loại gỗ thơm, các phẩm vật bằng ngà và gỗ quý, bằng đồng, sắt và cẩm thạch, 13quế, hương liệu, nhang, nhựa thơm, trầm hương, rượu, dầu, bột, lúa mì, gia súc, chiên, ngựa, xe, nô lệ và linh hồn người ta.
14Họ sẽ nói: “Mọi bảo vật nó ham chuộng đã lìa xa nó, mọi cảnh xa hoa lộng lẫy cũng đã tan biến, chẳng còn trông thấy nữa!”
15Các nhà buôn làm giàu nhờ giao thương với nó, cũng khiếp sợ vì nỗi đau đớn của nó, đứng cách xa than thở:
16“Khốn nạn cho kinh thành vĩ đại này, mặc toàn vải gai mịn đỏ thẫm và đỏ tươi; trang sức bằng vàng, ngọc thạch và trân châu. 17Chỉ trong một giờ, sự giàu sang phồn thịnh kia đã biến thành mây khói.”
Các thuyền trưởng, hoa tiêu, thủy thủ, các nhà buôn, công nhân hàng hải đều đứng xa.
18Nhìn thấy khói thiêu đốt nó bốc lên, họ kêu la: “Thành phố vĩ đại này thật là vô song!”
19Họ sẽ vãi bụi đất lên đầu than khóc: “Khốn nạn cho thành lớn này, tất cả chủ nhân các đội thương thuyền làm giàu nhờ sự phồn thịnh nó. Nhưng chỉ trong một giờ nó đã hoang tàn.”
20Bầu trời cùng các thánh đồ, sứ đồ và tiên tri, hãy vui mừng vì Thượng Đế đã xét xử nó theo cách nó đã xét xử các ngươi.
21Một thiên sứ uy dũng nhấc một tảng đá như cối xay lớn quăng xuống biển, và tuyên bố: “Thành Ba-by-luân lớn sẽ bị quăng xuống như thế, chẳng còn ai trông thấy nữa. 22Không ai còn nghe tiếng đàn ca, tiếng thụ cầm, tiếng sáo hay tiếng kèn từ thành này nữa, cũng chẳng tìm thấy công nhân kỹ nghệ nào, cả tiếng cối xay cũng im bặt. 23Không còn thấy ánh đèn, không còn nghe tiếng cô dâu chú rể nơi đó nữa. Các nhà buôn của nó từng nổi tiếng khắp thế giới. Nó dùng tà thuật lừa gạt mọi quốc gia.
24“Huyết của các tiên tri và thánh đồ, cùng huyết của mọi người bị giết trên thế giới cũng tìm thấy tại thành này.”