19

1Vớt ki, cứq sâng sưong cũai clứng lứq ỡt tâng paloŏng, alới pai casang lứq neq: “Halê-luya! Yiang Sursĩ lứq chuai amoong cũai! Ống Yiang Sursĩ hái toâp bữn ang‑ữr cớp chớc toâr lứq! 2Án táq pĩeiq cớp tanoang tapứng níc! Án khoiq táq tôt mansễm chếq tỗ. Mansễm ki khoiq táq ranáq tanghang luat ngư, cớp radững dũ cruang tâng cốc cutễq nâi táq ranáq tanghang machớng án tê. Ma Yiang Sursĩ khoiq carláh dỡq chóq án, yuaq án khoiq cachĩt máh cũai táq ranáq Yiang Sursĩ.”
3Muoi trỗ ễn, cũai clứng ki pai casang lứq neq: “Halê-luya! Phĩac tễ vil toâr ki suol achỗn mantái níc!”
4Chơ, máh arieih thâu bar chít la pỗn náq, cớp pỗn lám charán, alới sacốh racớl sang toam Yiang Sursĩ, án ca tacu tâng cachơng puo, cớp alới pai neq: “Amen! Halê-luya!”

Cữu Con Ĩt Lacuoi

5Moâm ki, cứq sâng sưong loŏh tễ cachơng puo tacu. Sưong ki pai neq: “Lứq khễn Yiang Sursĩ hái! Nheq tữh anhia ca táq ranáq án cớp yám noap án, cũai toâr cớp cũai cớt, cóq anhia khễn án!”
6Vớt ki, cứq sâng sưong cũai clứng lứq, samoât hỗ dỡq toâr, cớp samoât crứm bubữr casang lứq. Sưong ki pai neq: “Halê-luya! Yiang Sursĩ la Ncháu hái, cớp án sốt toâr lứq. Án cỡt Puo mantái níc! 7Cóq hái sâng bũi óh lứq! Cóq hái ỡn apũol! Cóq hái yám noap Yiang Sursĩ! Khoiq toâq chơ tangái Cữu Con ĩt lacuoi. Lacuoi ki khoiq thrũan chơ. 8Chơ noau yỗn án sớp tampâc táq toâq aroâiq o lứq. Aroâiq ki noau dŏq la aroâiq busín. Aroâiq ki bráh cớp cloc lứq.” (Aroâiq busín sacâm tễ máh ranáq tanoang o cũai ca puai ngê Yiang Sursĩ khoiq táq.)
9Moâm ki, ranễng Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: “Cóq mới chĩc neq: Bốn lứq máh cũai Yiang Sursĩ mơi yỗn toâq hâu Cữu Con racoâiq.”
 Cớp ranễng ki atỡng cứq ễn neq: “Máh santoiq Yiang Sursĩ atỡng la santoiq pĩeiq lứq.”
10Chơ cứq sacốh racớl yoc ễ sang ranễng Yiang Sursĩ ki, ma án pai chóq cứq neq: “Chỗi táq ngkíq! Cứq táq ranáq Yiang Sursĩ machớng mới tê, cớp machớng máh cũai tễ tỗp sa‑âm ca atỡng tễ ngê Yê-su. Cóq mới sang toam ống Yiang Sursĩ sâng! Alới ca atỡng tễ ngê Yê-su, ki bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt tâng mứt pahỡm alới machớng máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tê.”

Án Ca Ỡt Tâng Cloong Aséh Cloc

11Moâm ki, cứq hữm paloŏng ariang noau pớh. Cớp cứq hữm muoi lám aséh cloc. Án ca ỡt tâng cloong aséh, noau dŏq án la Ŏ́c Sa‑âm Samoât cớp Ŏ́c Pĩeiq Níc. Án rablớh cớp rachíl na tanoang tapứng lứq. 12Moat án la samoât pla ũih. Án tapưng sa‑ữi vuam puo. Án clễu ramứh ca noau khoiq chĩc yỗn án, ma tỡ bữn noau dáng ramứh ki. Ống án toâp dáng ramứh ki. 13Tampâc án noau khoiq alốq tâng aham. Muoi ramứh ễn noau dŏq án la Parnai Yiang Sursĩ. 14Clứng lứq tahan tễ paloŏng puai án. Nheq tahan ki ỡt muoi noaq muoi lám aséh cloc cớp alới sớp tampâc táq toâq aroâiq busín bráh o lứq. 15Án ca sốt tahan cubỗ tâng bỗq án muoi pla dau bớc lứq. Na dau nâi án rachíl riap dũ cruang. Cớp án yống muoi ntreh dũi tac dŏq sốt máh cruang ki. Án táq yỗn cũai chĩuq túh coat, yuaq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq sâng cutâu mứt lứq chóq alới. 16Tâng tampâc cớp tâng nlu cũai sốt tahan bữn muoi ramứh noau khoiq chĩc dŏq, la neq: “Nâi la Puo dũ puo canŏ́h, cớp Ncháu dũ ncháu canŏ́h.”

Án Ca Ỡt Tâng Cloong Aséh Cloc Chíl Riap

17Moâm ki, cứq hữm manoaq ranễng Yiang Sursĩ ỡt tayứng tâng moat mandang. Án pai casang lứq chóq nheq tữh chớm pâr tâng paloŏng neq: “Anhia toâq pỡ nâi! Nheq tữh anhia rôm pỡ nâi! Yiang Sursĩ ễ táq muoi pêl toâr yỗn anhia! 18Ngkíq anhia toâq cha sâiq máh cũai puo, máh sốt tahan, máh tahan, máh aséh cớp máh cũai ỡt aséh. Cớp anhia cha sâiq tễ dũ thữ cũai, cũai sũl cớp cũai tỡ bữn sũl, cũai toâr cớp cũai cớt!”
19Vớt ki, cứq hữm charán pla, cớp máh puo ca ỡt tâng cutễq parnơi cớp nheq tữh tahan, alới rôm ễ chíl án ca ỡt tâng cloong aséh cloc cớp nheq tữh tahan án. 20Ma noau cỗp charán pla cớp án ca táq nan tang bỗq Yiang Sursĩ. Cũai táq nan tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq táq sa‑ữi ranáq salễh, dŏq chuai charán pla ki yỗn têq raphếq máh cũai ca clễu tếc charán pla, cớp máh cũai sang rup charán pla ki. Charán pla cớp cũai táq nan tang bỗq Yiang Sursĩ, ki noau apŏ́ng alới na mumoong tâng pống sarloac bữn ũih cớp mữ blữ níc. 21Cớp máh tahan charán pla ki cuchĩt nheq toâq dau án ca ỡt tâng cloong aséh cubỗ tâng bỗq. Chơ nheq máh chớm tễ paloŏng toâq cha pasâi sâiq cũai tahan ki.