1

1Sách này tiết lộ những việc sắp xảy ra. Thượng Đế đã nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu khải thị cho các tôi tớ Ngài. Chúa Cứu Thế cũng sai thiên sứ giải thích cho Giăng, một tôi tớ Chúa. 2Giăng ghi chép đầy đủ những điều nghe thấy, tức là các lời dạy của Thượng Đế và của Chúa Cứu Thế Giê-xu. 3Phúc cho người đọc sách này cũng như người nghe và thực hành, vì những việc này sắp xảy ra.

Bảy bức thư

4Giăng kính gửi bảy Hội thánh xứ Tiểu Á:
Cầu chúc anh em được ân phúc và bình an từ Thượng Đế là Đấng đã có, hiện có và còn đời đời, từ Thánh Linh ở trước ngai Ngài
5và từ Chúa Cứu Thế Giê-xu là Nhân chứng thành tín. Chúa sống lại đầu tiên từ cõi chết; Chúa có uy quyền trên tất cả vua chúa và các nguyên thủ quốc gia. Chúa đã yêu thương chúng ta, dùng máu Ngài tẩy sạch tội lỗi chúng ta, 6cho chúng ta làm công dân Nước Chúa, làm thầy tế lễ của Thượng Đế là Cha. Cầu xin vinh quang và uy quyền thuộc về Ngài mãi mãi vô tận. Thành tâm sở nguyện!
7Này! Ngài đến giữa áng mây
Mọi mắt sẽ trông thấy Ngài
Những kẻ đã đâm Ngài cũng thấy.
Mọi dân tộc trên thế giới sẽ khóc than
Khi thấy Ngài trở lại.
Vâng, thật đúng như lời!
8Thượng Đế bảo: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu tiên và Cuối cùng, Đấng hiện có, đã có và còn đời đời, là Đấng Toàn năng”.

Chúa Cứu Thế

9Tôi là Giăng, thân hữu của anh em, cùng chia sẻ hoạn nạn và nhẫn nại, cũng như dự phần Nước Chúa với anh em. Tôi ở tù trên đảo Bát-mô này, vì truyền giảng Đạo Thượng Đế và làm chứng cho Chúa Giê-xu. 10Nhằm ngày của Chúa, tôi được linh cảm và nghe có tiếng gọi sau lưng vang dội như tiếng loa: 11“Hãy ghi chép những điều con thấy và gửi cho bảy Hội thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phi và Lao- đi-xê.”
12Quay lại để xem ai vừa nói, tôi thấy bảy giá đèn bằng vàng. 13Giữa các giá đèn có ai giống như Chúa Giê-xu, mặc áo dài, ngực thắt đai vàng. 14Tóc Ngài trắng như lông chiên, như tuyết, mắt sáng như ngọn lửa, 15chân như đồng sáng loáng trong lò, tiếng nói vang ầm như thác đổ. 16Tay phải Ngài cầm bảy ngôi sao, miệng có thanh gươm hai lưỡi sắc bén, mặt sáng rực như mặt trời chói lọi giữa trưa.
17Vừa thấy Chúa, tôi ngã xuống chân Ngài như chết. Nhưng Ngài đặt tay phải lên mình tôi, ôn tồn bảo: “Đừng sợ, Ta là Đầu tiên và Cuối cùng, 18là Đấng sống, Ta đã chết, nhưng nay Ta sống đời đời, giữ chìa khóa cõi chết và Âm phủ.
19Vậy, hãy ghi chép những việc con vừa thấy và những việc sắp xảy ra. 20Đây là ý nghĩa bảy ngôi sao trong tay phải Ta và bảy giá đèn bằng vàng: bảy ngôi sao là bảy nhà lãnh đạo Hội thánh, còn bảy giá đèn là bảy Hội thánh.”