20

Bu Kât Satan Du Rbăn Năm Phung Răp Jăp Jêh Ri Nau Brah Krist Chiă Uănh

1Dôl nây gâp saơ du huê tông păr ueh jŭr tă bơh trôk. Păng djôt tâm ti păng khoă brŏng jru jêh ri du njăr rse rvăk toyh. 2Păng nhŭp bêh nhŭk nhăk, bêh ơm, nơm jêng brah mhĭk jêh ri Satan, jêh ri păng kât du rbăn năm. 3Tông păr ueh klŭp păng tâm brŏng jru nchăng jêh ri ndâl tâp pŏng ta klơ mpông, gay ma lơi ăn păng ndơm mpôl băl bunuyh, tât lôch du rbăn năm nây. Jêh lôch năm nây, bu mra doh mƀơk păng ƀâtlât.
4Gâp saơ âk sưng hđăch, jêh ri bu ăn ma phung gŭ ta nây nau dơi phat dôih. Jêh ri gâp saơ huêng phung bu koh trô ko yor nau khân păng mbơh nkoch Brah Yêsu, jêh ri yor Nau Brah Ndu Ngơi jêh ri huêng phung mâu mâp mbơh ma jun mâu lah ma rup păng, jêh ri mâu mâp geh nau nchih ta ndăr kleng mâu lah ta ti khân păng. Khân păng dơi dâk rêh jêh ri chiă uănh ndrel ma Brah Krist tâm du rbăn năm. 5Phung khĭt ƀaƀă mâu hôm dâk rêh ôh tât lôch du rbăn năm nây. Aơ jêng nau dâk rêh rơh lor.
6Ueh maak jêh ri kloh ueh yơh phung geh jêh nau dâk rêh rơh lor. Nau khĭt rơh bar mâu hôm dơi đah khân păng ôh, ƀiălah khân păng mra jêng kôranh ƀư brah ma Brah Ndu jêh ri ma Brah Krist, jêh ri khân păng mra chiă uănh ndrel ma păng dôl tâm du rbăn năm.

Bu Doh Satan Jêh Ri Păng Mâu Hôm Dơi N'ho Ro

7Tơlah lôch jêh du rbăn năm, bu mra mƀơk Satan. 8Păng mra du luh, gay ndơm phung mpôl băl gŭ tâm puăn njônh bri. Gôk jêh ri Magôk, gay rgum phung nây ma nau tâm lơh. Phung nây jêng âk nâm bu choih tâm dak mƀŭt. 9Khân păng mra hao ta klơ neh ntu, jêh ri gŭ jŭm văr ntŭk phung kloh ueh gŭ, jêh ri ƀon bu rŏng ngăn ngên. Ƀiălah ŭnh tă bơh trôk jŭr jêh ri su lơi khân păng. 10Jêh ri bu klŭp brah mhĭk, nơm vay ndơm bu tâm nglao ŭnh geh lŭ ŭnh. Ta nây jun jêh ri kôranh nơm mbơh lor tih gŭ, jêh ri bu mra ƀư rêh ni khân păng măng nâm nar tâm lĕ rnôk.

Nau Phat Dôih Nglĕ Dŭt

11Jêh ri gâp saơ du mlâm sưng hđăch nglang toyh, jêh ri nơm gŭ ta nây. Neh ntu jêh ri trôk du ta năp muh măt păng, jêh ri mâu hôm geh ntŭk ma khân păng ôh. 12Jêh ri gâp saơ phung khĭt, toyh jêh ri jê̆ gŭ râng ta năp sưng hđăch nây. Geh âk ndrom samƀŭt bu pơk jêh. Bu pơk jêh du pŏk ndrom samƀŭt êng. Nây jêng ndrom samƀŭt nau rêh. Jêh ri bu phat jêh dôih phung khĭt tĭng nâm kan păng ƀư jêh, tĭng nâm nau bu nchih jêh tâm âk ndrom samƀŭt. 13Dak mƀŭt mplơ̆ lơi phung hŏ khĭt tâm păng. Nau khĭt jêh ri ƀon phung khĭt mplơ̆ lơi phung khĭt tâm khân păng, jêh ri ăp nơm bu phat dôih tĭng nâm kan păng ƀư jêh. 14Jêh ri bu klŭp nau khĭt jêh ri ƀon phung khĭt tâm nglao ŭnh. Nglao ŭnh nây jêng nau khĭt rơh bar. 15Mbu nơm mâu geh amoh bu nchih jêh tâm ndrom samƀŭt nau rêh, bu mra klŭp păng tâm nglao ŭnh.