20

1.000 năm hòa bình

1Tôi thấy một thiên sứ từ trời xuống, tay cầm chìa khóa của vực thẳm và một dây xiềng lớn. 2Thiên sứ bắt con rồng — tức là con rắn ngày xưa, cũng gọi là Quỷ vương hay Sa-tan — xiềng lại 1.000 năm, 3quăng nó vào vực thẳm, khóa chặt và niêm phong. Suốt 1.000 năm, nó không còn lừa gạt các dân được nữa. Sau đó, nó lại được thả ra ít lâu.
4Tôi thấy có nhiều ngai, những người ngồi trên ngai được ủy quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người bị chém giết vì làm chứng cho Chúa Giê-xu và truyền giảng Đạo Thượng Đế, những người không chịu thờ lạy con thú và tượng nó, không chịu ghi dấu hiệu nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và cai trị thế giới suốt 1.000 năm với Chúa Cứu Thế. 5Đó là cuộc sống lại thứ nhất. (Lúc ấy, những người chết khác chưa sống lại, nhưng phải đợi 1.000 năm.)
6Những người được dự phần trong cuộc sống lại thứ nhất thật hạnh phúc và thánh thiện biết bao! Vì sự chết thứ hai chẳng có quyền gì trên họ, nhưng họ được làm thầy tế lễ của Thượng Đế và Chúa Cứu Thế, cùng Ngài cai trị 1.000 năm.

Sa-tan bại trận

7Khi kỳ hạn 1.000 năm đã mãn, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục. 8Nó sẽ đi du thuyết khắp thế giới, cổ động mọi dân tộc liên minh với dân Gót và Ma-gót để chiến tranh. Quân đội chúng đông đảo như cát trên bờ biển. 9Chúng kéo quân tràn ngập khắp đất, bao vây dân Chúa và thành phố Ngài thương. Nhưng lửa từ trời rơi xuống tiêu diệt đạo quân xâm lăng.
10Còn Quỷ vương đã lừa gạt chúng bị quăng vào hồ lửa diêm sinh, là nơi con thú và tiên tri giả cũng bị cầm tù. Chúng bị đau đớn ngày đêm, mãi mãi vô tận.

Tòa án chung thẩm

11Rồi tôi thấy một chiếc ngai lớn và trắng, cùng Đấng ngồi trên ngai. Trước mặt Chúa, trời đất đều chạy trốn, nhưng không tìm được chỗ ẩn nấp. 12Tôi thấy những người đã chết, cả lớn và nhỏ đều đứng trước ngai. Các cuốn sách đều mở ra, kể cả Sách sự sống. Người chết được xét xử tùy theo công việc thiện ác họ làm mà các sách đó đã ghi. 13Biển trao trả các thi hài nằm trong lòng biển. Tử vong và Âm phủ cũng giao nộp người chết chúng giam cầm. Mỗi người bị xét xử tùy theo công việc mình đã làm. 14Tử vong và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Vào hồ lửa, là chết lần thứ hai. 15Người nào không có tên trong Sách sự sống phải bị quăng xuống hồ lửa.