22

Ueh Maak Ma Nơm Dơi Săch

1Jêh ri păng ntĭm ma gâp du n'hor dak krong nau rêh, rsang ang nâm bu măt rachŏk, luh bơh sưng hđăch Brah Ndu jêh ri Kon Biăp. 2Ta nklang trong ƀon nây jêh ri ma bar đah kơh dak krong geh tơm si nau rêh, play jât ma bar ntil. Păng play ăp khay jêh ri n'ha si nây prăp ma ƀư bah phung ndŭl mpôl bunuyh. 3Jêh ri mâu mra geh nau bu rtăp rak. Sưng hđăch Brah Ndu jêh ri Kon Biăp mra gŭ tâm ƀon nây. Phung tông păr păng mra pah kan ma păng. 4Jêh ri mra saơ muh măt păng, jêh ri bu mra nchih amoh ta ndăr kleng khân păng. 5Mâu mra geh măng ôh. Khân păng mâu hôm ŭch ma ŭnh kđen mâu lah ma nau ang ôh. Yorlah Kôranh Brah Ndu mra sol ang khân păng. Jêh ri khân păng mra chiă uănh ƀaƀơ n'ho ro.

Nau Mbơh Lor Tâm Samƀŭt Aơ N'hêl Ngăn

6Jêh ri păng lah ma gâp: "Nau ngơi aơ bu dơi rnơm jêh ri nanê̆ Kôranh Brah Ndu ma huêng phung kôranh nơm mbơh lor njuăl jêh tông păr păng nau tât gơnh.
7"Nĕ ta aơ, gâp mra văch gơnh. Ueh maak yơh mbu nơm djôt prăp nau ngơi mbơh lor tâm ndrom samƀŭt aơ."
8Gâp yơh, Y-Yôhan, nơm saơ jêh ri tăng jêh nau aơ. Tơlah jêh gâp tăng jêh ri saơ, gâp chalôt ta jâng tông păr ueh, nơm ntĭm nau nây ma gâp, gay ŭch mbah ma păng. 9Ƀiălah păng lah ma gâp: "Njrăng hom! Lơi ƀư nâm nđĕ ôh! Gâp jêng nơm pah kan ndrel ma may jêh ri ndrel phung oh nâu may, phung kôranh nơm mbơh lor jêh ri ndrel phung djôt prăp nau ngơi tâm ndrom samƀŭt aơ. Mbah hom ma Brah Ndu." 10Jêh ri păng lah ma gâp: "Lơi tâp pŏng ôh nau ngơi mbơh lor tâm ndrom samƀŭt aơ, yorlah mông dăch jêh. 11Mbu nơm jêng kue, ăn păng ăt jêng kue, mbu nơm ƀơ̆ păng ăt jêng ƀơ̆, mbu nơm jêng sŏng, păng ăt jêng sŏng, jêh ri mbu nơm jêng kloh ueh, ăn păng ăt jêng kloh ueh."
12"Aơ, gâp văch gơnh, jêh ri djôt nau gâp nkhôm ndrel ma gâp, gay ăn ma ăp nơm tĭng nâm kan păng ƀư jêh. 13Gâp jêng Alpha jêh ri Ômêga, Nơm lor lơn jêh ri Nơm pakơi lơn, Nau ntơm jêh ri nau lôch." 14Ueh maak yơh phung pih ao jâr khân păng, gay geh nau khư sa play tơm si nau rêh, jêh ri dơi lăp ta mpông sâng ƀon nây. 15Padih geh phung so, phung n'hŭm, phung văng tĭr, phung nkhĭt bunuyh, phung mbah ma rup brah, jêh ri lĕ rngôch phung rŏng jêh ri ƀư nau mƀruh.
16"Gâp yơh, Brah Yêsu, njuăl jêh tông păr ueh gâp ăn păng mbơh ma khân may lĕ nau aơ tâm phung ngih Brah Ndu. Gâp jêng nkeh jêh ri sau Y-Đavit, mbing ang ôi."
17Brah Huêng Ueh jêh ri ur mhe lah lĕ: "Văch hom." Jêh ri ăn mbu nơm tăng lah: "Văch hom." Jêh ri mbu nơm ji hir ăn păng văch, Mbu nơm ŭch, ăn păng sŏk dơn dak nau rêh dơm dam.
18Gâp mbơh nau aơ ma mbu nơm tăng nau ngơi mbơh lor tâm ndrom samƀŭt aơ: Tơlah du huê geh nau ntop ma nau aơ, Brah Ndu mra ntop ma păng nau rêh ni bu nchih, jêh tâm ndrom samƀŭt aơ, 19jêh ri tơlah du huê ƀư roh lơi nau ngơi bơh ndrom samƀŭt nau mbơh lor aơ, Brah Ndu mra dun nau păng dơi sa play tơm si nau rêh, jêh ri mâu ăn păng lăp ôh tâm ƀon kloh ueh nây tĭng nâm bu hŏ nchih jêh tâm ndrom samƀŭt aơ.
20Nơm mbơh nau aơ lah: "Nanê̆ gâp mra văch gơnh!" Amen, Văch hom, Ơ Kôranh Brah Yêsu!
21Ăn nau yô̆ bơh Kôranh Brah Yêsu gŭ ndrel ma lĕ rngôch phung kloh ueh. Amen!