22

1Moâm ki, ranễng Yiang Sursĩ apáh yỗn cứq hữm crỗng yỗn cũai têq tamoong mantái. Dỡq ki raloang lứq, cớp hoi aloŏh tễ cachơng puo, la ntốq Yiang Sursĩ cớp Cữu Con tacu. 2Dỡq ki hoi tâng mpứng dĩ tâng rana la‑a lứq tâng vil ki.
 Bar coah crỗng ki bữn máh aluang yỗn cũai têq tamoong mantái. Aluang ki cỡt palâi muoi cumo muoi chít la bar trỗ, muoi casâi muoi trỗ. Cớp sala aluang ki la samoât rahâu dŏq tahâu nheq tữh cũai.
3Tỡ bữn ramứh ntrớu Yiang Sursĩ khoiq pupap ma tễ mut tâng vil ki.
 Cachơng puo ca Yiang Sursĩ cớp Cữu Con tacu bữn ỡt tâng vil ki. Cớp máh cũai táq ranáq Yiang Sursĩ ỡt sang án.
4Máh cũai ki bữn hữm mieiq Yiang Sursĩ, cớp alới bữn ramứh Yiang Sursĩ chĩc tâng caliac alới. 5Tâng vil ki tỡ nai bữn sadâu noâng. Ngkíq tỡ bữn noau cóq bữn chớp tớu. Cớp tỡ bữn túh moat mandang claq noâng, yuaq Yiang Sursĩ, Ncháu hái toâp, claq táq yỗn vil ki cỡt poang níc. Cớp cũai ki cỡt sốt mantái níc.

Máh Santoiq Tâng Tâm Saráq Nâi La Pĩeiq Lứq

6Vớt ki, ranễng Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: “Nheq santoiq nâi la pĩeiq lứq, têq cũai noap ĩt samoât samơi. Yiang Sursĩ, Ncháu hái, án ớn ranễng án pỡq sapáh yỗn máh cũai táq ranáq án dáng tễ máh ramứh cheq ễ toâq. Án yỗn Raviei án mut tâng mứt pahỡm máh cũai ca atỡng tang bỗq án. 7Cớp Yê-su pai neq: ‘Anhia nhêng o! Tỡ bữn dũn noâng cứq toâq! Bốn lứq máh cũai ca trĩh máh santoiq pai sacoâiq tâng tâm saráq nâi.’”
8Cứq Yang khoiq sâng cớp hữm dũ ramứh nâi! Moâm cứq sâng cớp hữm máh ramứh nâi, cứq sacốh racớl yoc ễ sang ranễng Yiang Sursĩ ca yỗn cứq dáng máh ramứh nâi. 9Ma án atỡng cứq neq: “Chỗi táq ngkíq! Cứq táq ranáq Yiang Sursĩ machớng mới tê, cớp machớng máh sễm ai mới ca atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ, cớp machớng dũ náq cũai ca trĩh máh santoiq tâng tâm saráq nâi. Cóq mới sang ống Yiang Sursĩ sâng!”
10Chơ ranễng ki pai ễn chóq cứq neq: “Mới chỗi cutooq máh santoiq mới chĩc tâng tâm saráq nâi ariang Yiang Sursĩ khoiq sapáh baih, yuaq cheq ễ toâq chơ tangái máh ramứh nâi cỡt. 11Toâq tangái ki, cũai tỡ bữn tanoang o, lứq án tỡ bữn tanoang o níc. Cớp cũai ca bữn mứt loâi, lứq án bữn mứt loâi níc. Cũai ca tanoang o, lứq án tanoang o mantái níc. Cớp cũai ca bữn mứt bráh o, lứq án bữn mứt bráh o níc.”
12Cớp Yê-su pai ễn neq: “Anhia nhêng o! Tỡ bữn dũn noâng cứq toâq! Bo cứq toâq, cứq dững cóng yỗn dũ náq cũai, puai ranáq alới khoiq táq. 13Cứq la plỡ soi. Cứq la coâl cỗiq. Cứq ỡt tễ dâu lứq, cớp cứq ỡt toau toâq parsốt tháng. 14Bốn lứq máh cũai khoiq pooh yỗn bráh au tuar alới, yuaq alới bữn cha palâi tễ aluang ca yỗn cũai têq tamoong mantái. Cớp têq alới mut tâng vil ki. 15Ma yáng tiah vil ki, bữn máh cũai ca dốq táq neq: cũai loâi, cũai puai ngê mo, cũai tỡ bữn lacuoi cayac ma bếq parnơi, cũai cachĩt cũai canŏ́h, cũai sang rup yiang canŏ́h, cớp cũai yoc ễ táq ntỡng lauq. 16Ramứh cứq la Yê-su. Cứq khoiq ớn ranễng cứq pỡq atỡng máh ramứh nâi yỗn anhia ca ỡt tâng tỗp sa‑âm. Cứq la tễ tŏ́ng toiq puo Davĩt. Cứq la mantỗr priang claq poang tâng tarưp.”
17Raviei Yiang Sursĩ cớp lacuoi Cữu Con pai neq: “Sễq anhia toâq!”
 Cũai aléq ma tamứng santoiq nâi, cóq cũai ki pai tê neq: “Sễq anhia toâq!”
 Anhia ca ễ khlac dỡq, cóq anhia toâq. Khân anhia yoc ễ nguaiq dỡq yỗn tamoong mantái, têq anhia nguaiq miat.
18Cứq la Yang, cứq sưoq dũ náq cũai ca sâng santoiq sapáh baih tâng tâm saráq nâi neq: Khân cũai aléq tữm ŏ́c ntrớu ễn tễ máh santoiq sapáh baih tâng tâm saráq nâi, nỡ‑ra Yiang Sursĩ lứq yỗn cũai ki ramóh máh ramứh túh coat ca cứq khoiq chĩc tâng tâm saráq nâi. 19Cớp khân cũai aléq ma táh muoi ŏ́c ntrớu tễ santoiq sapáh baih tâng tâm saráq nâi, ki Yiang Sursĩ táq yỗn cũai ki ŏ́q bữn cha palâi tễ aluang yỗn cũai têq tamoong mantái. Cớp cũai ki tỡ têq mut tâng vil miar khong Yiang Sursĩ. Tâm saráq nâi khoiq atỡng chơ tễ aluang cớp vil ki.
20Yê-su, án ca atỡng yỗn cứq dáng tễ máh ramứh nâi, án pai neq: “Lứq samoât! Tỡ bữn dũn noâng cứq toâq!”
 Amen! Sễq anhia toâq chái, Ncháu Yê-su ơi!
21Cứq sễq Yê-su, Ncháu hái, chuai miat anhia. Amen.