3

Samƀŭt Rơh Prăm Njuăl Ma Phung Ngih Brah Ndu Ta Ƀon Sardis

1"Nchih ma tông păr ueh ma phung ngih Brah Ndu ta ƀon Sardis nâm pô aơ:
 Nẽ aơ, nau Nơm geh pơh Brah Ndu jêh ri pơh rplay mănh lah: 'Gâp gĭt kan may. Gâp gĭt bu mĭn ma may gŭ rêh ƀiălah may khĭt jêh.
2Ăn may njrăng jêh ri ăn nâp ndơ hôm, bơi ma khĭt, yorlah Gâp mâu saơ ôh kan may jêng rah vah ta năp Brah Ndu Gâp. 3Pôri, ăn may kah gĭt nau may tăng jêh ri dơn jêh, ăn may djôt prăp nau nây jêh ri rmal hom. Tơlah may mâu njrăng Gâp mra văch nâm bu du huê bunuyh ntŭng, jêh ri may mâu mra gĭt ôh moh mông Gâp mra văch ta may. 4Ƀiălah may geh ta ƀon Sardis, bunuyh ƀaƀă mâu mâp ƀư ƀơ̆ ôh ao khân păng; khân păng mra hăn ndrel Gâp soh ao nglang, yorlah khân păng geh nau khư.
5Mbu mra dơi, mra soh ao nglang tâm ban lĕ. Gâp mâu mra jut amoh păng bơh ndrom samƀŭt nau rêh jêh ri Gâp mra mbơh amoh păng ta năp Mbơ̆ Gâp jêh ri ta năp phung tông păr ueh păng. 6Ma mbu nơm geh tôr ăn păng iăt nau Brah Huêng Ueh lah ma phung ngih Brah Ndu.'"

Samƀŭt Rơh Prau Njuăl Ma Phung Ngih Brah Ndu Ta Ƀon Philađelphi

7"Nchih ma tông păr ueh ma phung ngih Brah Ndu ta ƀon Philađelphi nâm bu pô aơ:
 "Nẽ aơ nau Nơm kloh lah, Nơm nanê̆, Nơm geh khŏa Y-Đavit, Nơm pơk mâu hôm geh bunuyh dơi nchăng, Nơm nchăng mâu hôm geh bunuyh dơi pơk:
8'Gâp gĭt kan may, aơ, Gâp hŏ pơk jêh du mlâm mpông ta năp măt may mâu geh nơm dơi nchăng ôh, yorlah may geh djê̆ nau brah may ăt djôt prăp jêh nau Gâp ngơi, jêh ri may mâu dun ôh ma amoh Gâp, 9Aơ, Gâp mra ăn phung ngih brah Satan, phung lah khân păng jêng phung Yuđa, ƀiălah mâu di, khân păng mƀruh yơh; aơ, Gâp mra ăn khân păng văch chon mon mbah ta jâng may, jêh ri gĭt Gâp rŏng ma may jêh. 10Yorlah may djôt prăp jêh nau Gâp ngơi ma nau srôih, Gâp mra chiă uănh may lĕ ta mông geh nau rlong uănh mra tât ma lam neh ntu, gay rlong uănh phung bunuyh gŭ tâm neh ntu. 11Gâp văch gơnh. Djôt prăp moh ndơ may geh jêh klach lah bu êng sŏk lơi đon hđăch may.
12Mbu nơm mra dơi, Gâp mra njêng păng du mlâm meh tâm ntŭk kloh Brah Ndu Gâp, jêh ri păng mâu mra luh ôh. Gâp mra nchih ta păng amoh Brah Ndu Gâp, jêh ri amoh ƀon Brah Ndu Gâp, ƀon Yêrusalem mhe, jŭr tă bơh trôk, bơh Brah Ndu Gâp jêh ri amoh Gâp mhe. 13Ma mbu nơm geh tôr, ăn păng iăt nau Brah Huêng Ueh lah ma phung ngih Brah Ndu.'"

Samƀŭt Rơh Pơh Njuăl Ma Phung Ngih Brah Ndu Ta Ƀon Laođisê

14"Chih ma phung tông păr ueh ma phung ngih Brah Ndu ta ƀon Laođisê nâm pô aơ:
 Nẽ aơ nau Amen lah, Nơm mbơh răp jăp jêh ri nanê̆ Nơm tơm ma nau Brah Ndu rhăk:
15'Gâp gĭt kan may, Gâp gĭt ma may mâu jêng nđik, mâu lĕ jêng duh. Gâp ŭch may jêng nđik mâu lah duh! 16Pôri, yorlah may jêng duh hôr hôr jêh ri may mâu jêng nđik, mâu lĕ duh, Gâp ntơm jrih may bơh trôm mbung Gâp.' 17Yorlah, may lah: 'Gâp jêng ndrŏng. Gâp geh âk drăp ndơ jêh ri gâp mâu pưt ndơ ôh;' jêh ri may mâu gĭt ma may jêng rêh ni o ach, chieh măt jêh ri rhôk. 18Gâp nti may rvăt mah Gâp hŏ srŏng jêh ma ŭnh, gay ma may mra jêng ndrŏng jêh ri geh bok ao nglang, gay ma may geh ndơ soh jêh ri nau bêk prêng yor may rêh rhôk mâu mra mpơl ôh, jêh ri dak si mhĭng măt may, gay ma may dơi saơ. 19Lĕ rngôch phung Gâp rŏng Gâp nkra jêh ri dong khân păng. Pôri, ăn may jêng duh nđơr jêh ri rmal hom. 20Aơ, Gâp gŭ râng padih mpông jêh ri goh; tơlah du huê tăng bâr Gâp jêh ri pơk mpông, Gâp mra lăp tâm ngih păng sông sa ndrel ma păng, jêh ri păng ndrel ma Gâp.
21Mbu nơm mra dơi Gâp mra ăn păng gŭ ndrel ma Gâp ta sưng hđăch Gâp, nâm bu Gâp hŏ dơi jêh, jêh ri gŭ ndrel ma Mbơ̆ Gâp ta sưng hđăch Păng. 22Mbu nơm geh tôr, ăn păng iăt nau Brah Huêng Ueh lah ma phung ngih Brah Ndu!"