6

Bảy cái ấn

1Khi Chiên Con tháo ấn thứ nhất, tôi nghe một sinh vật ở trước ngai gọi vang như sấm: “Lại đây!” 2Tôi thấy một con ngựa trắng; người cưỡi ngựa tay cầm cung, được trao cho một vương miện. Người ra đi như vị anh hùng bách chiến bách thắng.
3Khi Chiên Con tháo ấn thứ hai, tôi nghe sinh vật thứ hai gọi: “Lại đây!”
4Một con ngựa hồng đi ra, người cưỡi ngựa nhận một thanh gươm lớn và được quyền gây chiến tranh khắp thế giới, khiến người ta giết hại lẫn nhau.
5Khi Chiên Con tháo ấn thứ ba, tôi nghe sinh vật thứ ba gọi: “Lại đây!” Tôi thấy một con ngựa đen; người cưỡi ngựa tay cầm cái cân. 6Tôi nghe tiếng phát ra giữa bốn sinh vật:
“Một lít lúa mì giá một đồng
Ba lít lúa mạch giá một đồng
Còn dầu và rượu, đừng phí phạm”
7Khi Chiên Con tháo ấn thứ tư, tôi nghe sinh vật thứ tư gọi: “Lại đây!” 8Tôi thấy một con ngựa màu xám nhạt. Người cưỡi tên là Tử Vong, có Âm phủ theo sau. Họ nhận được quyền thống trị một phần tư địa cầu, dùng chiến tranh, đói kém, bệnh tật và thú dữ giết hại loài người.
9Khi Chiên Con tháo ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có linh hồn những người bị giết vì đã công bố Đạo Chúa và trung thành làm chứng cho Ngài. 10Họ kêu lớn: “Lạy Chúa, là Đấng thánh và chân thật, đến bao giờ Chúa mới xét xử và báo ứng những người trên mặt đất đã sát hại chúng con?”
11Họ được cấp mỗi người một áo dài trắng. Chúa bảo họ cứ an nghỉ ít lâu cho tới lúc đông đủ các anh em và bạn đồng sự chịu giết như họ.
12Khi Chiên Con tháo ấn thứ sáu, có động đất dữ dội. Mặt trời tối tăm như tấm áo đen, mặt trăng đỏ như huyết. 13Các vì sao trên trời rơi xuống đất như sung rụng. 14Trời bị thu lại như tờ giấy cuốn tròn; núi và đảo bị di chuyển.
15Vua chúa trên mặt đất, các lãnh tụ chính trị hay quân sự, người giàu có, thế lực, cùng mọi người tự do hay nô lệ đều trốn trong hang động, giữa các khe đá trên núi. 16Họ kêu xin núi và đá: “Hãy đổ xuống che kín chúng tôi, để chúng tôi tránh khỏi mặt Đấng ngồi trên ngai và sự đoán phạt của Chiên Con. 17Vì ngày đoán phạt lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?”