6

Cữu Con Cadŏh Tapoât Tếc Tâng Parnĩal Choâiq

1Vớt ki cứq hữm Cữu Con ki cadŏh tếc muoi ca noau khoiq catếh ta tâng parnĩal choâiq ki. Cớp cứq sâng muoi lám tễ alới pỗn lám charán ki arô cứq neq: “Mới toâq pỡ nâi!”
 Sưong án la samoât crứm bubữr.
2Cứq nhêng chu ki, chơ cứq hữm muoi lám aséh cloc. Cũai ca ỡt tâng cloong aséh ki yống muoi lám tamĩang, cớp noau yỗn án bữn vuam puo cỡt tếc án khoiq chíl riap. Chơ án pỡq, cớp dũ ntốq án pỡq, la án chíl riap níc.
3Chơ, cứq hữm Cữu Con ki cadŏh tếc bar ễn, cớp cứq sâng charán bar atỡng cứq neq: “Mới toâq pỡ nâi!”
4Bữn muoi lám aséh cusâu ễn toâq. Cũai ca ỡt tâng cloong aséh ki bữn chớc têq táq yỗn máh cũai tâng cốc cutễq nâi manoaq rachíl ratáq manoaq, manoaq carchĩt manoaq. Cớp noau yỗn án bữn muoi pla dau toâr lứq.
5Chơ Cữu Con ki cadŏh tếc pái ễn, cớp cứq sâng charán pái atỡng cứq neq: “Mới toâq pỡ nâi!”
 Cứq nhêng chu ki, chơ cứq hữm muoi lám aséh cũm. Án ca ỡt tâng cloong aséh ki yống muoi lám canân.
6Cớp cứq sâng muoi sưong toâq tễ pỗn lám charán ki pai neq: “Mới yỗn saro mi ống muoi crưo cacớt sâng la cóng cũai tuthễ muoi tangái. Cớp mới yỗn saro bali ống pái crưo cacớt sâng la cóng cũai tuthễ tâng muoi tangái tê. Ma chỗi talốh dỡq nsễng o‑li‑vê, cớp chỗi talốh blŏ́ng nho!”
7Chơ Cữu Con ki cadŏh tếc pỗn ễn, cớp cứq sâng charán pỗn ki atỡng cứq neq: “Mới toâq pỡ nâi!”
8Cứq nhêng chu ki, chơ cứq hữm muoi lám aséh roŏh-roŏh. Án ca ỡt tâng cloong aséh ki bữn ramứh Ŏ́c Cuchĩt, cớp bữn manoaq ễn puai ntun clĩ Ŏ́c Cuchĩt ki. Manoaq ki bữn ramứh Ntốq Cũai Cuchĩt Ỡt. Noau yỗn bar náq ki bữn chớc cachĩt cũai, muoi pún tễ pỗn pún tễ máh cũai ỡt tâng cốc cutễq nâi. Án ca cuchĩt na dau. Án ca cuchĩt na panhieih khlac. Án ca cuchĩt na a‑ĩ ỗn. Án ca cuchĩt na charán pla tâng arưih.
9Chơ Cữu Con ki cadŏh tếc sỡng ễn. Cứq hữm pưn prông sang tâng paloŏng bữn raviei máh cũai noau khoiq cachĩt cỗ tian alới sa‑âm parnai Yiang Sursĩ, cớp cỗ tian alới atỡng parnai ki. 10Alới arô casang lứq neq: “Ơ Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ơi! Anhia la lứq bráh o cớp anhia táq pĩeiq níc! Noâng maléq dũn anhia acoan toau toâq anhia rablớh cũai tâng cốc cutễq nâi? Cớp noâng maléq dũn anhia carláh dỡq chóq máh cũai khoiq cachĩt hếq?”
11Chơ noau yỗn dũ náq cũai ki manoaq muoi ploah au tuar cloc, cớp noau atỡng alới neq: “Cóq anhia acoan bĩq tangái ễn, yỗn toau toâq cuchĩt nheq máh sễm ai cớp yớu anhia ca ễ cachĩt machớng anhia tê.”
12Chơ cứq hữm Cữu Con ki cadŏh tếc tapoât ễn. Chơ cutễq cỡt cacưt hâp lứq; moat mandang cỡt canám ariang aroâiq cũm catáng chíq; cớp rliang casâi cỡt cusâu ariang aham. 13Chơ máh mantỗr tâng paloŏng satooh chu cutễq, ariang palâi aluang satooh toâq cuyal phát ploaq nỡm án. 14Paloŏng cỡt pứt ariang choâiq noau pĩal dŏq. Dũ plỡ cóh cớp dũ cỗn cỡt rachâu, chơ rasĩc chu canŏ́h ễn. 15Chơ máh puo tâng cutễq nâi, máh cũai sốt canŏ́h, máh cũai sốt tahan, máh cũai sốc bữn, máh cũai chớc toâr, máh cũai sũl, cớp máh cũai tỡ bữn sũl, dũ náq alới tooq tâng cưp cớp tâng pưn tamáu tâng cóh. 16Alới arô cóh cớp tamáu toâr, pai neq: “Âu, satooh catễt tỗ hếq yỗn cỡt clỡp chíq tễ moat án ca tacu tâng cachơng puo! Cớp yỗn hếq viaq tễ atĩ Cữu Con ca cutâu mứt chóq hếq, 17yuaq khoiq toâq chơ tangái carláh dỡq. Tỡ bữn noau têq viaq vớt tễ atĩ alới!”