Santoiq Atỡng

 Saráq Lê-vi nâi, bữn noau pai Môi-se chĩc sám 1500 cumo nhũang dỡi Yê-su. Môi-se la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ. Saráq nâi chĩc atỡng tễ rit sang toam Yiang Sursĩ, cớp tễ máh rit tỗp I-sarel chiau sang tễ dỡi mbŏ́q. Saráq nâi atỡng tễ máh mpỗl cũai tễng rit sang cóq táq puai tâng phễp rit, cớp tễ máh tangái tỗp I-sarel táq rit cha bũi tâng dũ cumo. Yiang Sursĩ la Yiang tanoang o; ngkíq cóq alới yống pacái máh phễp rit Yiang Sursĩ yỗn, cớp dũ ŏ́c án patâp alới.
 Yê-su ĩt tễ saráq nâi (Pún 19:18) bo noau blớh án tễ ŏ́c patâp toâr lứq. Án pai neq: “Cóq anhia ayooq yớu machớng anhia ayooq tỗ anhia bữm.” (Sễq nhêng Mathia 19:19; Mac 12:31; Luca 10:27.)