12

Rit Sambráh Yỗn Cũai Mansễm Moâm Án Sễt Con

1Yiang Sursĩ patâp Môi-se 2yỗn atỡng cũai proai I-sarel neq: “Vớt tapul tangái ntun mansễm sễt con samiang, mansễm ki tỡ bữn bráh puai rit, machớng cớp mansễm toâq prêng tê. 3Tâng tangái tacual, cóq táq rit cứt yỗn carnễn samiang ki. 4Toâq pái chít la pái tangái ễn, mansễm ki cóq pỡq sambráh tỗ chác án puai rit, cỗ aham án khoiq tangứt chơ. Ma án tỡ têq satoaq crơng ntrớu ca cỡt miar khong Yiang Sursĩ, tỡ la pỡq chu Dống Sang Aroâiq, yỗn toau moâm án táq rit sambráh tỗ chác voai.
5“Khân án sễt con mansễm, ki án cỡt tỡ bữn bráh puai rit machớng án toâq prêng tê, ma dũn muoi chít la pỗn tangái. Cóq án acoan tapoât chít tapoât tangái ễn toau án táq rit sambráh tỗ chác tễ aham án khoiq tangứt.
6“Toâq tangái anoat yỗn pỡq táq rit sambráh tỗ khoiq vớt chơ, tam án bữn con mansễm tỡ la samiang, án cóq dững yỗn cũai tễng rit sang pỡ nchŏh Dống Sang Aroâiq muoi lám cữu mbỡiq muoi cumo, dŏq táq rit bốh chiau sang. Cớp cóq án dững muoi lám chớm tariap tỡ la chớm tapâr dŏq táq rit pupứt lôih. 7Cũai tễng rit sang cóq dững máh crơng án chiau sang ki yỗn Yiang Sursĩ dŏq táq rit sambráh tỗ mansễm ki. Chơ mansễm ki cỡt bráh puai phễp rit canỡt con.
8“Khân mansễm ki ma tỡ têq chiau sang muoi lám cữu, cóq án dững bar lám chớm tariap tỡ la bar lám chớm tapâr, muoi lám dŏq bốh chiau sang, ma muoi lám ễn dŏq chiau sang pupứt lôih. Cũai tễng rit sang cóq táq rit sambráh yỗn mansễm ki, chơ mansễm ki cỡt bráh.”