17

Geh Kanŏng Du Ntŭk Ƀư Brah

1Yêhôva lah ma Y-Môis: 2"Lah hom ma Y-Arôn jêh ri ma lĕ rngôch phung kon bu klâu păng jêh ri ma lĕ rngôch phung ƀon lan Israel. Aơ jêng nau Yêhôva ntăm jêh; 3tơ lah du huê bơh ngih Israel sreh du mlâm ndrôk, du mlâm kon biăp mâu lah du mlâm be tâm nkual mâu lah pa dih nkual, 4jêh ri mâu djôt ôh păng ta mpông ngih bok nau tâm rƀŭn, gay nhhơr păng jêng mpa nhhơr ma Yêhôva ta năp ngih bok Yêhôva, bu mra kơp nau tih nkhŭt mham ta bu klâu nây; păng nkhŭt mham jêh; ăn bu ƀư rai păng bơh phung ƀon lan păng: 5Nau nây gay ma phung ƀon lan Israel mra djôt leo mpa khân păng ƀư brah sreh jêh tâm mir, gay ma khân păng njŭn tât ma kôranh ƀư brah, ta năp măt Yêhôva ta mpông ngih bok nau tâm rƀŭn, gay ŭch sreh jêng mpa ƀư brah nhhơr ma nau đăp mpăn ma Yêhôva. 6Kôranh ƀư brah mra nsrih mham ta kalơ nơng Yêhôva ta mpông ngih bok nau tâm rƀŭn, jêh ri su ngi jêng n'hôl ƀâu kah ma Yêhôva. 7Pôri khân păng mâu mra sreh đŏng ôh mpa khân păng ƀư brah ma phung brah tih, phung nây khân păng gay ŭch hăn tĭng ƀư nau văng tĭr. Nây jêng nau vay n'ho ro ma khân păng tâm lĕ rngôch rnôk. 8Jêh ri ăn may lah ma khân păng. tơ lah du huê bu klâu bơh ngih Israel mâu lah bơh phung bu năch gŭ jưh ƀât lât ta nklang khân păng, nơm nhhơr mpa nhhơr gŭch mâu lah mpa ƀư brah, 9jêh ri mâu djôt leo păng ôh ta mpông ngih bok nau tâm rƀŭn gay ƀư brah ma Yêhôva, bu klâu nây ăn bu ƀư rai bơh phung ƀon lan păng.

Nau Buay Sa Mham

10Tơ lah du huê bơh ngih Israel mâu lah bơh phung bu năch gŭ jưh ƀât ta nklang khân păng sa mham, gâp nơm yơh mra tâm rdâng đah nơm sa mham nây, jêh ri gâp mra ƀư rai păng tă bơh nklang phung ƀon lan păng. 11Yorlah nau rêh nglay săk gŭ tâm mham; jêh ri gâp ăn jêh ndơ nây ma khân may ta kalơ nơng gay ƀư kloh nau tih ma huêng khân may yorlah mham jêng ndơ ƀư kloh nau tih, yor mham jêng nau rêh. 12Yor nây gâp lah jêh ma phung ƀon lan Israel, mâu geh du huê tâm phung khân may dơi sa mham ôh, mâu lĕ du huê bu năch gŭ jưh ƀât lât ta nklang khân may dơi sa mham. 13Tâm ban lĕ tơ lah du huê tâm phung ƀon lan Israel mâu lah du huê bu năch gŭ jưh ƀât lât ta nklang khân păng hăn nchron pănh du mlâm mpa mâu lah du mlâm sĭm bu dơi sa, ăn păng nkhŭt lơi mham jêh ri brôi lơi mham nây ma ndruyh neh.
14Yorlah nau rêh lĕ rngôch mpô mpa jêng mham păng nơm; yor nây gâp lah jêh ma phung ƀon lan Israel. Lơi ta khân may sa mham du ntil mpa ôh, yorlah nau rêh lĕ rngôch mpa jêng dak mham păng nơm. Mbu nâm sa mham nây ăn ƀư rai lơi păng. 15Ăp nơm mbu nâm sa mpa khĭt êng păng nơm mâu lah mpa bu sa hêk, gĭt lah jêng du huê ƀon lan nơm mâu lah du huê bu năch gŭ jưh ƀât lât, mra pih lơi bok ao păng, ŭm tâm dak jêh ri jêng ƀơ̆ tât mhaơ; jêh ri păng mra jêng kloh. 16Ƀiălah tơ lah păng mâu pih ôh bok ao păng mâu lah mâu ŭm ôh, păng mra tuy nau kue păng."