24

Đền trong Đền Chúa

1Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: 2Con dặn dân Y-sơ-ra-ên đem dầu ô liu nguyên chất đến để đốt đèn cho cháy mãi. 3,4Mỗi ngày hai lần, vào buổi sáng và buổi tối, A-rôn sẽ châm dầu vào chân đèn bằng vàng ròng đặt bên ngoài bức màn chứng cớ trong Đền hội kiến, cho đèn cháy sáng liên tục trước mặt Chúa. Luật này áp dụng vĩnh viễn qua các thế hệ.

Bánh trần thiết

5Lấy bột mịn làm mười hai ổ bánh, mỗi ổ dùng một phần năm giạ bột. 6Xếp bánh trên bàn bằng vàng ròng trước mặt Chúa thành hai hàng, mỗi hàng sáu ổ. 7Lấy nhũ hương nguyên chất rắc lên mỗi hàng bánh. Đấy là một lễ vật tưởng niệm dùng lửa dâng lên Chúa. 8Mỗi ngày lễ Cuối tuần, A-rôn sẽ xếp mười hai ổ bánh mới trước mặt Chúa, tượng trưng cho giao ước trường tồn Ta thiết lập với dân Y-sơ-ra-ên. 9Bánh sẽ là thực phẩm của A-rôn và các con trai người, họ sẽ ăn tại một nơi thánh, vì đây là những lễ vật rất thánh, dùng lửa dâng cho Chúa liên tục, vĩnh viễn.

Người phạm thượng bị ném đá

10Một người kia có mẹ là người Y-sơ-ra-ên, cha là người Ai-cập cùng ra đi với người Y-sơ-ra-ên. Một hôm người này cãi nhau với một người Y-sơ-ra-ên trong trại. 11,12Trong lúc cãi vã, người ấy xúc phạm đến danh của Thượng Đế. Người ta dẫn người ấy đến cho Mai-sen, và người ấy bị giữ lại, chờ Mai-sen thỉnh ý Chúa. Người ấy là con của bà Sê-lô-mi, cháu bà Điệp-ri, thuộc đại tộc Đan. 13,14Chúa bảo Mai-sen: Đem người đã xúc phạm danh Thượng Đế ra bên ngoài trại, những ai đã nghe người ấy nói sẽ đặt tay trên đầu người, rồi toàn dân sẽ lấy đá ném vào người cho chết đi. 15Cũng báo cho dân hay rằng ai rủa Thượng Đế mình phải chịu tội. 16Ai xúc phạm danh Chúa Hằng Hữu phải bị xử tử. Toàn dân sẽ ném đá cho chết. Luật này áp dụng cho cả người Y-sơ-ra-ên và ngoại kiều. 17Ai giết người sẽ bị xử tử. 18Ai giết thú vật phải bồi thường. 19Ai gây thương tích cho người khác thế nào, phải chịu phạt bằng một thương tích thế ấy: 20xương đền xương, mắt đền mắt, răng đền răng, gây thương tích nào đền thương tích ấy.
21Ai giết thú vật phải bồi thường, nhưng ai giết người phải bị xử tử. 22Luật này áp dụng chung cho người Y-sơ-ra-ên và ngoại kiều. Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi.
23Sau khi nghe lệnh của Chúa Hằng Hữu do Mai-sen truyền lại, dân chúng đem người đã xúc phạm đến danh Thượng Đế ra ngoài trại và ném đá chết.