25

Cumo Tapul La Cumo Rlu

1Yiang Sursĩ atỡng Môi-se pỡ cóh Si-nai yỗn án 2atỡng loah cũai proai I-sarel neq: “Toâq tỗp anhia bữn mut ỡt tâng cutễq Yiang Sursĩ ễ chiau yỗn anhia, cóq anhia apáh ŏ́c yám noap Yiang Sursĩ na chỗi píq cutễq tỡ la chóh sarnóh tâng cu cumo tapul. 3Tâng tapoât cumo têq anhia chóh cuplốq, muat palâi nho, cớp parỗm máh sarnóh sarbống. 4Ma tâng cumo tapul, cóq anhia yỗn máh cutễq rlu amia sarnóh cỗ anhia chiau sang cumo ki yỗn Yiang Sursĩ. Chỗi chóh sarnóh tâng sarái tỡ la muat palâi nho. 5Chỗi roaiq saro muar, cớp chỗi asa voar nho. Cóq cutễq ki rlu amia sarnóh muoi cumo. 6Tâng cumo ki, tam anhia tỡ bữn táq ma án noâng amia sarnóh sarbống, ki anhia têq bữn cha, dếh máh cũai sũl, dếh máh cũai tuthễ anhia, cớp dếh máh cũai tễ cruang canŏ́h ỡt cớp anhia hỡ; 7dếh charán anhia bán, cớp charán arưih ỡt tâng cutễq anhia. Dũ ramứh ca toâq tễ cutễq ki, têq anhia ĩt cha.

Cumo Racláh

8“Cóq anhia noap tapul cumo rlu, cỡt tapul trỗ tapul cumo, nheq tữh la pỗn chít takêh cumo. 9Tâng cumo ki tangái muoi chít, casâi tapul, la Tangái Táq Rit Pupứt Lôih, cóq anhia ớn máh cũai plóng lavia pỡq pau atỡng chũop cruang. 10Ngkíq cóq anhia dŏq cumo sỡng chít yỗn cỡt cumo miar, cớp pau atỡng yỗn cũai proai chũop cruang dũ ntốq dáng cumo nâi cỡt Chuop Sỡng Chít Cumo, la cumo ien khễ. Tâng cumo nâi, máh crơng noau khoiq chếq, cóq án ca chỡng culáh loah yỗn cũai ca ndỡm nhũang, tỡ la yỗn tŏ́ng toiq án; cũai aléq ma noau chỡng dŏq táq sũl, cóq acláh yỗn án chu pỡ dống sũ án bữm. 11Tâng cumo ki, anhia chỗi chóh ntrớu tâng sarái, tỡ la roaiq saro muar, tỡ la muat palâi nho tâng nưong tỡ bữn asa. 12Nheq muoi cumo ki cỡt cumo miar; ma têq anhia ĩt cha máh bát bai ca dáh bữm tâng sarái.
13“Tâng cumo ki, máh mun noau khoiq chếq, cóq cũai ca chỡng culáh loah yỗn án ca ndỡm nhũang. 14Ngkíq, toâq anhia chếq cutễq yỗn cũai I-sarel, la sễm ai muoi tỗp cớp anhia, tỡ la chỡng cutễq tễ alới, chỗi chếq chỡng ma tỡ bữn tanoang tapứng. 15Ma kia cutễq, cóq anhia noap puai sếq cumo noâng têq chóh cớp muat sarnóh tâng cutễq ki, nhũang ễ toâq Chuop Sỡng Chít Cumo ễn. 16Khân bữn sa‑ữi cumo, ki yỗn kia tữm ễn; ma khân noâng bĩq cumo, cóq alíh kia tê, yuaq kia cutễq ki puai kia palâi têq bữn tễ cutễq ki. 17Chỗi lôp cũai I-sarel, la sễm ai muoi tỗp cớp anhia, cóq anhia trĩh Yiang Sursĩ, la Ncháu anhia.

Máh Ranáq Tâng Cumo Tapul

18“Cóq anhia trĩh dũ ŏ́c Yiang Sursĩ ớn cớp patâp, dŏq anhia ỡt tâng cutễq ki bữn plot ien. 19Chơ cutễq lứq amia sarnóh yỗn anhia; cớp anhia têq bữn cha pasâi, dếh ỡt tâng cruang bữn ien khễ hỡ.
20“Khân bữn cũai blớh neq: ‘Ntrớu hái ễ ĩt cha tâng cumo tapul, khân hái tỡ bữn chóh ntrớu tâng cutễq, cớp tỡ bữn roaiq ĩt palâi ntrớu?’ 21Cứq lứq satốh ŏ́c bốn tâng cumo tapoât, dŏq têq cỡt palâi sa‑ữi yỗn khám cha tâng bar cumo ntun. 22Toâq anhia chóh sarnóh tâng cumo tacual, anhia noâng bữn cha sana clữi tễ cumo tapoât, cớp anhia bữn dũ cha toau toâq catữ ĩt máh palâi tễ sarnóh chóh tâng cumo ki.

Cumo Ca Cóq Culáh Loah Máh Mun

23“Cutễq ki anhia tỡ têq chếq loâng, yuaq cutễq ki tỡ cỡn anhia ndỡm, ma cứq ndỡm; cớp anhia cỡt ariang cũai tễ cruang canŏ́h ma cứq yỗn chóh sarnóh dŏq têq bữn cha tâng cutễq ki sâng.
24“Nheq tữh cruang cutễq anhia ndỡm, cóq anhia táq yỗn án ca chếq cutễq têq chỡng loah cutễq ki. 25Khân cũai I-sarel ma cadĩt, cớp án cóq chếq muoi tâm cutễq, ki sễm ai án ca cheq lứq têq chỡng loah tâm cutễq ki. 26Khân cũai aléq ŏ́q sễm ai têq chỡng loah tâm cutễq ki, ma toâq ntun ễn pĩeiq án bữm cỡt sốc cớp bữn dũ práq, têq án chỡng loah tâm cutễq ki. 27Khân án ễ táq ngkíq, cóq án noap loah noâng sếq cumo tễ tangái án ễ chỡng toau toâq chuop sỡng chít cumo, chơ cóq án culáh loah kia noâng tu cũai ca khoiq chỡng tâm cutễq ki tễ án. 28Ma khân án bữn práq tỡ bữn dũ thái loah tâm cutễq ki, cũai ca chỡng tâm cutễq ki noâng ndỡm yỗn toau toâq loah Chuop Cumo Sỡng Chít chumát ễn. Tữ toâq cumo ki, cóq án culáh loah tâm cutễq nâi yỗn án ca ndỡm tễ nhũang.
29“Khân bữn cũai aléq ma chếq dống mpứng dĩ vil ca bữn viang, toâq án chếq, ki têq án chỡng loah khân tâng clống muoi cumo noap tễ tangái án chếq. 30Khân án tỡ bữn thái loah tâng clống muoi cumo, ki án tỡ têq thái loah noâng; cớp dống ki cỡt khong cũai ca chỡng cớp tŏ́ng toiq cũai ki loâng. Toâq Chuop Sỡng Chít Cumo, la án tỡ bữn culáh noâng. 31Khân dống ỡt tâng vil ma ŏ́q viang, cóq anhia noap dống ki machớng cutễq sarái; cũai ca ndỡm nhũang têq chỡng loah cutễq ki, cớp toâq Chuop Sỡng Chít Cumo tâm cutễq ki cóq culáh loah yỗn án ca lứq ncháu. 32Ma cũai Lê-vi bữn chớc têq chỡng loah máh mun tâng clống vil alới. Bo léq, la têq alới chỡng loah khân ỡt tâng vil khoiq anoat dŏq yỗn alới. 33Khân manoaq cũai Lê-vi ma chếq dống tâng clống vil tỗp Lê-vi cớp tỡ bữn chỡng loah, toâq Chuop Sỡng Chít Cumo cóq culáh loah dống ki yỗn án, yuaq dống tâng vil tỗp Lê-vi cỡt mun alới mantái níc tâng mpứng dĩ cũai proai I-sarel. 34Ma tâm cutễq mpễr vil cũai Lê-vi, tỡ têq chếq ta-ŏh tháng, yuaq máh tâm cutễq ki cỡt pún tỗp alới mantái níc.

Práq Yỗn Cũai Túh Cadĩt Mian

35“Khân bữn muoi noaq cũai I-sarel ỡt cheq dống sũ anhia ma cadĩt lứq toau án tỡ dáng ntrớu ễ chứm siem tỗ chác án bữm, cóq anhia chuaq rana chuai án, machớng anhia chuai cũai tễ cruang canŏ́h ỡt cớp anhia tê dŏq án têq ỡt cheq níc anhia. 36Chỗi ĩt lơi tễ án, ma cóq anhia trĩh Yiang Sursĩ, cớp yỗn án ỡt cheq nứng anhia. 37Chỗi ĩt lơi tễ práq anhia yỗn án voaq, cớp chỗi ĩt práq lơi tễ sana anhia chếq yỗn án cha. 38Nâi la santoiq cứq patâp anhia; cứq la Yiang Sursĩ, Ncháu anhia, án ca khoiq dững aloŏh anhia tễ cruang Ê-yip-tô dŏq chiau cutễq tỗp Cana-an yỗn anhia, cớp dŏq cỡt Yiang Sursĩ anhia.

Ranáq Acláh Cũai Sũl

39“Khân sễm ai cũai I-sarel ỡt cheq anhia ma túh cadĩt lứq toau án chếq tỗ bữm dŏq cỡt sũl anhia, chỗi táq chóq án ariang anhia táq chóq cũai sũl canŏ́h. 40Cóq anhia nhêng án machớng cũai tuthễ, tỡ la cũai ỡt dỡ, cớp yỗn án ỡt táq ranáq anhia toau toâq Chuop Sỡng Chít Cumo chumát. 41Ma toâq cumo ki, cóq anhia acláh án cớp con án yỗn alới chu pỡ dống sũ alới, cớp yỗn alới ndỡm loah máh mun achúc achiac alới. 42Máh cũai proai I-sarel la cũai táq ranáq cứq nheq, yuaq cứq khoiq dững tỗp alới loŏh tễ cruang Ê-yip-tô; tỡ bữn noau têq chếq alới yỗn cỡt cũai sũl. 43Chỗi cuhễq alới; ma cóq anhia trĩh Yiang Sursĩ. 44Khân anhia yoc ễ bữn cũai sũl samiang tỡ la mansễm, têq anhia chỡng tễ cruang ỡt mpễr anhia. 45Cớp têq anhia chỡng con châu cũai tễ cruang canŏ́h ỡt parnơi cớp anhia. Máh carnễn sễt tâng cutễq anhia têq cỡt mun anhia, 46tỡ la mun con châu anhia nheq dỡi tamoong alới. Ma anhia chỗi catưp máh cũai I-sarel, la cũai muoi tỗp cớp anhia.
47“Sacâm bữn muoi noaq cũai tễ cruang canŏ́h ỡt cớp tỗp anhia ma cỡt sốc lứq; cớp bữn muoi noaq tỗp sễm ai cũai I-sarel cỡt túh cadĩt, chơ án chếq tỗ bữm dŏq cỡt sũl cũai sốc ki, tỡ la sũl manoaq canŏ́h tâng sâu án. 48Toâq án chếq tỗ bữm chơ, noâng án bữn chớc têq chỡng loah tỗ bữm. Cớp têq máh sễm ai án thái loah án; 49têq cũq, tỡ la con ai con a‑ễm, tỡ la máh cũai cỡt sễm ai án, thái loah án; tỡ la khân án bữn práq dũ, têq án thái loah tỗ án bữm. 50Cóq án sarhống cớp cũai ca chỡng án nhũang voai, chơ alới cóq noap cumo tễ tangái án chếq tỗ án cỡt sũl toau toâq Chuop Sỡng Chít Cumo ca ễ toâq. Cóq noau yỗn kia pỡ cũai ca chỡng án li cớp cóng yỗn cũai tuthễ tâng máh cumo ca noâng. 51Khân noâng sa‑ữi cumo cóq án culáh sa‑ữi. 52Khân noâng bĩq cumo toau Chuop Sỡng Chít Cumo, cóq án yỗn bĩq sâng. 53Cóq táq chóq án machớng cũai tuthễ. Chỗi yỗn cũai ca ndỡm án padâm án. 54Khân tỡ bữn acláh án ariang khoiq pai chơ, án cớp con án cóq noau acláh toâq Chuop Sỡng Chít Cumo ca ễ toâq. 55Cũai I-sarel tỡ têq cỡt sũl toau sốt dỡi, cỗ tỗp alới cỡt khong cứq, yuaq cứq khoiq dững aloŏh alới tễ cruang Ê-yip-tô. Cứq la Yiang Sursĩ, Ncháu anhia.”