27

Ŏ́c Patâp Tễ Ranáq Chiau Sang

1Yiang Sursĩ chiau yỗn Môi-se 2máh phễp rit nâi, yỗn án atỡng loah cũai proai I-sarel neq: “Toâq cũai aléq parkhán samoât samơi lứq, pai án ễ chiau sang tỗ án yỗn Yiang Sursĩ, têq án thái loah tỗ án na chiau práq ariang khoiq anoat dŏq tâng dống sang neq: 3Cũai samiang tễ bar chít la sỡng cumo toâq tapoât chít cumo, cóq án chiau práq sỡng chít ŏ́c; 4cũai mansễm ca bữn cumo máh ki tê, cóq án chiau práq pái chít ŏ́c; 5samiang sanyỡr tễ sỡng cumo toâq bar chít cumo, cóq án chiau práq bar chít ŏ́c. Cớp mansễm sanyỡr ca bữn cumo máh ki tê, cóq án chiau práq muoi chít ŏ́c; 6carnễn samiang hỡn tễ sỡng cumo cóq án chiau práq sỡng ŏ́c. Cớp mansễm ca bữn cumo máh ki tê, cóq án chiau práq pái ŏ́c; 7samiang tapoât chít cumo achỗn, cóq án chiau práq muoi chít la sỡng ŏ́c. Cớp mansễm ca bữn cumo máh ki tê, cóq án chiau práq muoi chít ŏ́c.
8“Khân bữn cũai aléq ma túh cadĩt lứq, cớp tỡ dáng ntrớu ễ culáh loah ŏ́c án khoiq ữq chơ, cóq anhia dững cũai ki pỡq ramóh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, dŏq yỗn cũai tễng rit sang aloŏh phễp rit tamái puai loah máh cũai ki rơi chiau yỗn.
9“Khân án par‑ữq ễ chiau muoi lám charán ca pĩeiq puai rit yỗn Yiang Sursĩ, crơng ki cỡt miar khong Yiang Sursĩ. 10Cũai ca khoiq par‑ữq ki tỡ têq ĩt charán canŏ́h ralêq loah charán án khoiq ữq chiau sang. Khân án táq ngkíq bar lám charán ki cỡt miar khong Yiang Sursĩ. 11Ma khân án par‑ữq ễ chiau sang charán tỡ bữn bráh puai rit, Yiang Sursĩ tỡ bữn roap charán ki. Cũai samiang ki cóq dững charán ki pỡ cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ. 12Chơ cũai tễng rit sang cóq atỡng kia charán ki puai charán ki o, tỡ la tỡ o; cũai tễng rit sang atỡng kia máh léq, ki lứq cỡt ngkíq. 13Khân samiang ki yoc ễ chỡng loah charán, cóq án yỗn práq li cớp práq khoiq atỡng chơ, cớp tữm ễn muoi pún tễ sỡng pún.
14“Khân bữn cũai aléq chiau sang dống án dŏq cỡt miar khong Yiang Sursĩ, cũai tễng rit sang cóq atỡng kia dống ki puai ramứh o, tỡ la tỡ o. Maléq kia án pai, lứq cỡt ngkíq. 15Khân cũai samiang ca chiau sang dống ma ễ chỡng loah, cóq án yỗn práq máh kia dống ki, cớp tữm ễn muoi pún tễ sỡng pún.
16“Khân bữn cũai aléq ma chiau sang muoi tâm cutễq tễ dống sũ án yỗn Yiang Sursĩ, yỗn án tếng kia cutễq ki puai loah cuplốq saro bali ca ễ trứh. Sacâm, khân trứh saro bali tâng cutễq ki bar chít ki-lô, kia cutễq muoi cumo muoi chít ŏ́c práq. 17Khân án ma chiau sang tâm cutễq ki bo mbỡiq vớt Chuop Sỡng Chít Cumo, kia tâm cutễq ki patoat riang tễ dâu. 18Ma khân án chiau sang tâm cutễq ntun Chuop Sỡng Chít Cumo, cũai tễng rit sang cóq atỡng kia tam maléq sa‑ữi cumo ca noâng, toau toâq Chuop Sỡng Chít Cumo chumát ễn, cớp alíh kia ariang khoiq anoat dŏq chơ. 19Khân cũai ca khoiq chiau sang tâm cutễq sarái, ma án ễ chỡng loah, án cóq yỗn kia li cớp kia cutễq ki, cớp tữm ễn muoi pún tễ sỡng pún. 20Khân án chếq loâng tâm cutễq ki yỗn cũai canŏ́h, ma án tỡ bữn chỡng loah tễ Yiang Sursĩ nhũang, án tỡ têq chỡng noâng tâm cutễq ki. 21Toâq Chuop Sỡng Chít Cumo chumát, sarái ki cỡt mun Yiang Sursĩ loâng, cớp cũai tễng rit sang ễn ndỡm tâm cutễq ki.
22“Khân cũai aléq ma ễ chiau sang yỗn Yiang Sursĩ muoi tâm cutễq án khoiq chỡng tễ cũai canŏ́h, 23cóq cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ atỡng kia tâm cutễq ki puai tâng cumo toau toâq Chuop Sỡng Chít Cumo ca ễ toâq, chơ cũai ki cóq yỗn kia tâm cutễq ki tâng tangái ki toâp. Práq ki cỡt miar khong Yiang Sursĩ. 24Ma toâq Chuop Sỡng Chít Cumo khoiq toâq chơ, tâm cutễq ki cóq culáh loah yỗn án ca ndỡm tễ dâu lứq, tỡ la con châu tễ tŏ́ng toiq án.
25“Ranáq atỡng kia tễ máh crơng nâi, cóq anoat puai ariang khoiq anoat tâng dống sang.
26“Dũ lám con charán roah pốh dâu cỡt miar khong Yiang Sursĩ. Yuaq ngkíq, tỡ têq cũai aléq chiau sang charán ki cỗ mứt pahỡm sâng yoc ễ sang. Yuaq con ntroŏq, con cữu, cớp con mbễq pốh dâu cỡt miar khong Yiang Sursĩ chơ. 27Ma con charán pốh dâu ca tỡ bữn bráh puai rit, têq chỡng loah puai kia anoat dŏq tâng dống sang, cớp cóq án tữm ễn muoi pún tễ sỡng pún. Khân án tỡ ễq chỡng loah, cóq án chếq yỗn cũai canŏ́h machớng cớp kia khoiq anoat dŏq.
28“Khân crơng ntrớu ma khoiq chiau sang loâng yỗn Yiang Sursĩ, cũai ki tỡ têq chỡng loah, lứq pai cũai, tỡ la charán, tỡ la cutễq, yuaq nheq crơng ki cỡt miar khong Yiang Sursĩ mantái níc. 29Cũai aléq ma khoiq chiau sang loâng yỗn Yiang Sursĩ, án tỡ têq chỡng loah. Cũai ki cóq roap tôt noau cachĩt án.
30“Pún muoi chít tễ crơng sarnóh, dếh crơng cỡt ŏ́c, tỡ la cỡt palâi, la cỡt miar khong Yiang Sursĩ nheq. 31Khân cũai aléq ma yoc ễ chỡng loah crơng ki, cóq án yỗn kia ariang khoiq anoat dŏq tâng dống sang, cớp tữm ễn muoi pún tễ sỡng pún. 32Máh charán dống, muoi lám tễ muoi chít lám cỡt miar khong Yiang Sursĩ. Toâq anhia noap máh charán ki, muoi lám tễ muoi chít lám cỡt miar khong Yiang Sursĩ. 33Chỗi yỗn cũai ca ndỡm charán rưoh ĩt charán tỡ bữn o, chơ ralêq cớp charán o. Khân án ralêq muoi lám rato muoi lám, bo ki toâp bar lám charán ki cỡt miar khong Yiang Sursĩ, cớp tỡ têq chỡng loah.”
34Nâi la máh ŏ́c Yiang Sursĩ patâp cớp khoiq chiau yỗn Môi-se pỡ cóh Si-nai yỗn án atỡng loah máh cũai proai I-sarel.