2

Ndơ Nhhơr Ranih Môi

1Tơ lah du huê njŭn ndơ nhhơr ranih môi jêng ndơ nhhơr ma Yêhôva, ndơ păng nhhơr mra jêng ranih môi; păng mra kêt dak play Ôlive ta kalơ păng. 2Păng mra njŭn ma phung kon bu klâu Y-Arôn phung Kôranh ƀư brah. Kôranh ƀư brah mra sŏk ndơ păng du mbăt ranih môi jêh ri dak play Ôlive, ndrel ma lĕ rngôch ndơ ƀâu kah păng; jêh ri Kôranh ƀư brah mra gŭch ndơ nây ta kalơ nơng jêng rngơl ăn kah gĭt, du ndơ nhhơr ăn ŭnh sa, n'hôl ƀâu kah tât ta Yêhôva. 3Moh ndơ hôm bơh ndơ nhhơr Kapŭng hđăch mra prăp ma Y-Arôn jêh ri phung kon bu klâu păng; păng jêng rngơl kloh ueh ngăn bơh ndơ nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva.
4Tơ lah khân may njŭn ndơ nhhơr ranih môi gŭch jêh tâm năk jêng ndơ nhhơr, păng mra jêng ƀănh mâu geh ndrui ôh ma ranih môi tâm pot jêh đah dak play Ôlive. 5Tơ lah ndơ khân may nhhơr jêng ndơ nhhơr ranih môi vâr ma glah thang, păng mra jêng ma ranih môi mâu geh ndrui ôh tâm pot jêh đah dak play 6Ăn may pêch păng jêng rngơl jêh ri nkhŭt dak play Ôlive ta kalơ păng; păng jêng ndơ nhhơr ranih môi. 7Tơ lah ndơ khân may nhhơr jêng ndơ nhhơr ranih môi gâm tâm glah, mra ƀư păng ma ranih môi ma dak play Ôlive.
8Ăn may njŭn ndơ nhhơr ranih môi ƀư jêh ma ndơ nây ma Yêhôva, jêh ri tơ lah bu ăn păng ma Kôranh ƀư brah, păng mra njŭn ta nơng. 9Jêh ri Kôranh ƀư brah mra sŏk bơh ndơ nhhơr ranih môi rngơl ăn kah gĭt jêh ri gŭch păng ta nơng, jêng ndơ nhhơr ăn ŭnh sa, ƀâu kah tât ma Yêhôva. 10Moh ndơ hôm bơh ndơ nhhơr ranih môi mra prăp ma Y-Arôn jêh ri phung kon bu klâu păng; păng jêng rngơl kloh ueh ngăn bơh ndơ nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva.
11Lơi ƀư ôh du ntil ndơ nhhơr ranih môi khân may njŭn ma Yêhôva ma ndrui; yorlah khân may mâu mra gŭch ôh ndrui mâu lah dak sŭt jêng ndơ nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva. 12Khân may dơi njŭn ndơ nây ma Yêhôva jêng ndơ nhhơr geh kao tâm ndơ bôk rah, ƀiălah lơi ta nhhơr ôh păng ta kalơ nơng gay jêng ndơ ƀâu kah. 13Ăn khân may ƀư kah boh lĕ ndơ nhhơr ranih môi, lơi ăn ôh ndơ nhhơr ranih môi khân may pưt boh nau tâm rnglăp đah Brah Ndu khân may. Ndrel ma lĕ rngôch ndơ khân may nhhơr ăn khân may chê̆ boh.
14Tơ lah khân may nhhơr ma Yêhôva du nau nhhơr ranih môi bơh kao tâm ndơ bôk rah, ăn khân may nhhơr sŏk ndrŏng ba mhe ƀư hăch jêh gŭch tâm ŭnh. 15Ăn khân may nkhŭt dak play Ôlive jêh ri chê̆ ndơ ƀâu kah ta kalơ păng, păng jêng ndơ nhhơr ranih môi. 16Kôranh ƀư brah mra gŭch jêng rngơl, kah git du rngơl ba mhe ƀư hăch jêh, jêh ri dak play Ôlive ndrel ma lĕ ndơ ƀâu kah păng; păng jêng ndơ nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva.