2

Tế lễ chay

1Nếu có ai muốn dâng ngũ cốc cho Chúa Hằng Hữu, người ấy sẽ lấy bột mịn chế dầu vào, rắc nhũ hương lên trên, 2rồi đem đến cho các thầy tế lễ con A-rôn. Người ấy sẽ bốc một nắm bột - tượng trưng cho toàn số bột đem dâng - trao cho thầy tế lễ đốt trên bàn thờ. Đây là một lễ thiêu dùng lửa dâng hương thơm lên cho Chúa. 3Phần bột còn lại sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người. Bột được đốt dâng lên cho Chúa là lễ vật rất thánh. 4Nếu ai muốn dâng cho Chúa Hằng Hữu bánh nướng trong lò, người ấy có thể dâng bánh làm bằng bột mịn pha dầu không bỏ men, hoặc bánh kẹp mỏng chế dầu không men. 5Nếu dâng bánh nướng trên vỉ, bánh sẽ được làm bằng bột mịn pha dầu không bỏ men. 6Đem bánh bẻ vụn ra rồi đổ dầu lên trên, đây là một lối dâng ngũ cốc. 7Nếu muốn dâng ngũ cốc rán trong chảo, phải dùng dầu với bột mịn.
8Các lễ vật ngũ cốc nói trên sẽ được đem đến cho thầy tế lễ để dâng trên bàn thờ cho Chúa. 9Nhưng thầy tế lễ chỉ lấy một phần lễ vật tượng trưng đốt trên bàn thờ, dùng lửa dâng hương thơm lên Chúa. 10Phần ngũ cốc còn lại sẽ thuộc về A-rôn và các con người. Ngũ cốc được đốt dâng lên cho Chúa là lễ vật rất thánh.
11Đừng bỏ men vào lễ vật ngũ cốc, vì men cũng như mật, không được đốt để dâng lên Chúa. 12Tuy nhiên, người ta có thể dâng các món này làm lễ vật trong dịp dâng hoa quả đầu mùa cho Chúa, nhưng không được đốt trên bàn thờ. 13Phải bỏ muối vào tất cả các lễ vật, vì muối tiêu biểu cho giao ước của Chúa. 14Nếu muốn dâng ngũ cốc đầu mùa, phải giã hạt ngũ cốc còn tươi rồi đem rang đi, 15xong chế dầu vào và rắc nhũ hương lên trên. 16Thầy tế lễ sẽ lấy một phần ngũ cốc này, đã chế dầu và nhũ hương, đem đốt để dâng hương thơm lên Chúa.