2

Mnơ̆ng Myơr Kpŭng Ƀhĭ

1“Tơdah sa čô ba mdiê kuê jing mnơ̆ng myơr kơ Yêhôwa, mnơ̆ng ñu myơr srăng jing kpŭng ƀhĭ; ñu srăng hlĭng êa boh ôliwơ ti dlông gơ̆, leh anăn dưm mnơ̆ng ƀâo mngưi ti dlông gơ̆. 2Ñu srăng ba gơ̆ kơ phung anak êkei Y-Arôn phung khua ngă yang. Khua ngă yang srăng mă mơ̆ng gơ̆ sa kpăt kpŭng ƀhĭ leh anăn êa boh ôliwơ, mbĭt hŏng jih mnơ̆ng ƀâo mngưi gơ̆; leh anăn khua ngă yang srăng čuh dŏ anăn ti dlông knưl jing kdrêč bi hdơr, sa mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng, mnâo ƀâo mngưi kơ Yêhôwa. 3Ya mnơ̆ng adôk mơ̆ng mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ srăng pioh kơ Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu; gơ̆ jing kdrêč doh jăk snăk mơ̆ng mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa.
4Tơdah ih ba mnơ̆ng myơr kpŭng ăm leh hlăm kpur jing mnơ̆ng myơr, gơ̆ srăng jing ƀêñ amâo mâo kpei ôh hŏng kpŭng ƀhĭ bi lŭk leh hŏng êa boh ôliwơ, amâodah jing ƀêñ êpih mia leh êa boh ôliwơ. 5Tơdah mnơ̆ng ih myơr jing mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ đeh hŏng gŏ čao, gơ̆ srăng jing kpŭng ƀhĭ amâo mâo kpei ôh bi lŭk leh hŏng êa boh ôliwơ. 6Brei ih pĕ gơ̆ bi kdrêč leh anăn tuh êa boh ôliwơ ti dlông gơ̆; gơ̆ jing mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ. 7Tơdah mnơ̆ng ih myơr jing mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ tŭk hlăm gŏ, srăng ngă gơ̆ hŏng kpŭng ƀhĭ hŏng êa boh ôliwơ. 8Brei ih ba mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ ngă leh hŏng mnơ̆ng anăn kơ Yêhôwa, leh anăn tơdah arăng brei gơ̆ kơ khua ngă yang, ñu srăng ba gơ̆ kơ knưl. 9Leh anăn khua ngă yang srăng mă mơ̆ng mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ kdrêč bi hdơr leh anăn čuh gơ̆ ti knưl, jing mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng, mnâo ƀâo mngưi kơ Yêhôwa. 10Ya mnơ̆ng adôk mơ̆ng mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ srăng pioh kơ Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu; gơ̆ jing kdrêč doh jăk snăk mơ̆ng mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa.
11Đăm ngă ôh sa mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ diih ba kơ Yêhôwa hŏng kpei; kyuadah diih amâo srăng čuh ôh kpei amâodah êa hnuê jing mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa. 12Diih dưi ba kơ Yêhôwa mnơ̆ng myơr boh hlâo hlang, ƀiădah đăm myơr digơ̆ ôh ti dlông knưl čiăng jing mnâo ƀâo mngưi. 13Brei ih bi ƀăt hŏng hra jih jang mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ; đăm brei ôh mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ ih kƀah hra klei bi mguôp hŏng Aê Diê ih. Mbĭt hŏng jih jang mnơ̆ng ih myơr brei ih dưm hra.
14Tơdah ih myơr kơ Yêhôwa sa mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ mơ̆ng boh hlâo hlang, brei ih myơr amung mrâo bi ƀhĭ leh ăm ti pui. 15Brei ih tuh êa boh ôliwơ leh anăn dưm mnơ̆ng ƀâo mngưi ti dlông gơ̆; gơ̆ jing mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ. 16Khua ngă yang srăng čuh jing kdrêč bi hdơr sa kdrêč mdiê mrâo bi ƀhĭ leh, leh anăn êa boh ôliwơ mbĭt hŏng jih mnơ̆ng ƀâo mngưi gơ̆; gơ̆ jing mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa.”