4

Crơng Chiau Sang Dŏq Pupứt Lôih

1Yiang Sursĩ ớn Môi-se 2atỡng cũai I-sarel neq: “Khân bữn cũai aléq táq lôih cớp talốh santoiq Yiang Sursĩ patâp, ma án táq lơ sâng, cóq án táq puai máh phễp rit nâi.
3“Khân cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ ma táq lôih, la machớng án dững ŏ́c lôih atoâq pỡ cũai proai. Khân án ễq yỗn pứt máh ranáq lôih án khoiq táq, cóq án ĩt muoi lám ntroŏq tôl ŏ́q bân tĩq dững chiau sang yỗn Yiang Sursĩ dŏq án táh lôih. 4Cóq án dững ntroŏq tôl ki pỡ ngoah toong mut pỡ Dống Sang Aroâiq, cớp satoaq atĩ tâng plỡ ntroŏq ki, chơ kiac yáng moat Yiang Sursĩ bân ntốq ki toâp. 5Cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cóq ĩt aham dững amut tâng Dống Sang Aroâiq, 6chơ alốq ndễm atĩ tâng aham, cớp trutrếh tapul taláp yáng moat aroâiq catáng Ntốq Cứq Ỡt. 7Cóq án ĩt aham bĩq ễn apĩac bân pỗn nhoq prông ca chŏ́ng crơng phuom tâng Dống Sang Aroâiq pỡ Ntốq Tễng Rit. Aham noâng clữi, cóq án tốh bân ayững prông noau dốq bốh crơng sang. Prông sang nâi ỡt yáng ngoah toong mut ntốq ki. 8Cóq án blac nheq máh nsễng ntroŏq ki, dếh nsễng pul crơng clống, 9bar ŏ́c carchễl, cớp luam lia. 10Cũai tễng rit sang cóq blac aloŏh máh nsễng ki bốh tâng prông, dŏq cỡt crơng chiau sang machớng án táq chóq nsễng charán noau kiac dŏq chiau sang yỗn cỡt ratoi. 11Ma ngcâr, sâiq, plỡ, nlu, cớp máh crơng clống, 12cóq án crang aloŏh nheq tễ ntốq alới ỡt, pỡ ntốq khoiq sambráh, chơ tốh tâng ũih yỗn cat nheq.
13“Khân nheq tữh cũai I-sarel lơ táq lôih cớp táq claiq santoiq Yiang Sursĩ patâp, lứq pai alới tỡ bữn dáng, ma noâng alới bữn lôih. 14Chơ toâq alới dáng bữn lôih, cóq tỗp I-sarel dững muoi lám ntroŏq tôl chiau sang dŏq Yiang Sursĩ pupứt lôih alới. Cóq tỗp alới dững ntroŏq ki pỡ Dống Sang Aroâiq. 15Máh cũai sốt tỗp I-sarel cóq toâq satoaq atĩ tâng plỡ ntroŏq ki, cớp kiac yáng moat Yiang Sursĩ bân ntốq ki loâng. 16Chơ cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cóq ĩt bĩq aham amut tâng Dống Sang Aroâiq. 17Cóq án alốq ndễm atĩ tâng aham ki, chơ trutrếh tapul taláp choâng aroâiq catáng Ntốq Cứq Ỡt. 18Cóq án apĩac aham tâng pỗn nhoq prông sang noau chóq dŏq crơng phuom tâng Ntốq Tễng Rit, ma aham clữi, cóq án tốh tâng ayững prông noau dốq bốh crơng chiau sang, yáng tiah ngoah toong mut Dống Sang Aroâiq. 19Chơ cũai sốt tỗp tễng rit sang cóq blac aloŏh nheq máh nsễng, chơ dững bốh tâng prông sang. 20Cóq án táq ntroŏq nâi machớng án khoiq táq ntroŏq án dững chiau sang dŏq pupứt lôih án bữm. Cóq án táq machớng nâi tê toâq án dững crơng chiau sang dŏq pupứt lôih cũai proai. Chơ nheq tữh cũai proai bữn racláh tễ lôih. 21Chơ cóq án ĩt ntroŏq ki, crang dững bốh yáng tiah ntốq ỡt, machớng án bốh ntroŏq dŏq pupứt lôih án bữm. Ranáq nâi la rit chiau sang dŏq pupứt lôih máh cũai proai.
22“Khân muoi noaq cũai sốt ma lơ táq lôih na án táq claiq santoiq Yiang Sursĩ khoiq patâp, ki án lứq bữn lôih. 23Toâq án dáng tễ máh ranáq án táq lôih, cóq án dững chiau sang yỗn Yiang Sursĩ muoi lám mbễq tôl ŏ́q bân tĩq. 24Cóq án satoaq atĩ tâng plỡ mbễq ki, cớp kiac mbễq ki yáng angia coah pỡng prông, la ntốq khoiq anoat yỗn kiac charán dŏq chiau sang pupứt lôih. 25Cóq cũai tễng rit sang alốq ndễm atĩ án tâng aham, chơ apĩac tâng pỗn nhoq prông sang. Ma aham noâng clữi, cóq án tốh tâng ayững prông sang ki. 26Cớp cóq án bốh nheq máh nsễng tâng prông, machớng án dốq bốh nsễng dŏq cỡt ratoi tê. Cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ cóq táq ngkíq dŏq chiau crơng sang dŏq pupứt lôih cũai sốt. Chơ cũai sốt bữn racláh tễ lôih án.
27“Khân bữn muoi noaq cũai proai lơ táq lôih, cớp táq claiq santoiq Yiang Sursĩ patâp, ki án lứq bữn lôih. 28Toâq án dáng tễ ranáq án khoiq táq lôih, cóq án ĩt muoi lám mbễq cán ŏ́q bân tĩq dŏq cỡt crơng chiau sang yỗn pupứt máh lôih án khoiq táq. 29Cóq án satoaq atĩ tâng plỡ mbễq ki, cớp kiac mbễq ki yáng angia pỡng prông sang, la ntốq khoiq anoat yỗn kiac charán dŏq chiau sang pupứt lôih. 30Cũai tễng rit sang cóq alốq ndễm atĩ án tâng aham ki, chơ apĩac tâng pỗn nhoq prông sang, cớp tốh aham noâng clữi tâng ayững prông sang ki. 31Chơ cóq án blac aloŏh nheq máh nsễng, machớng án blac nsễng charán án khoiq kiac chiau sang dŏq cỡt ratoi tê. Moâm ki, cóq án bốh nheq máh nsễng ki tâng prông sang. Hỡi phuom chanchức tễ crơng ki táq yỗn Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm. Machớng nâi tê cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ chiau sang dŏq pupứt lôih cũai ki, chơ cũai ki têq racláh tễ lôih án.
32“Khân bữn muoi noaq samiang ma dững cữu chiau sang dŏq pupứt lôih, cóq án dững chiau sang yỗn Yiang Sursĩ muoi lám cữu cán con ŏ́q bân tĩq. 33Cóq án satoaq atĩ tâng plỡ cữu cán ki, cớp kiac yáng angia pỡng prông sang bân ntốq khoiq anoat yỗn kiac charán dŏq chiau sang pupứt lôih. 34Cũai tễng rit sang cóq alốq ndễm atĩ tâng aham ki, chơ apĩac tâng pỗn nhoq prông sang. Aham noâng clữi, cóq án tốh tâng ayững prông. 35Chơ cóq án blac aloŏh nheq nsễng, táq machớng án khoiq blac ĩt nsễng cữu noau dững kiac chiau sang dŏq cỡt ratoi ki tê. Chơ, ĩt máh nsễng ki dững bốh tâng prông sang dŏq cỡt crơng sang yỗn Yiang Sursĩ. Machớng ki tê, cũai tễng rit sang táq dŏq pupứt lôih alới khoiq táq. Chơ cũai ki bữn racláh tễ lôih án.