5

Dũ Ranáq Chiau Sang Dŏq Pupứt Lôih

1“Cóq cũai chiau sang dŏq pupứt lôih, khân án táq neq: Khân cũai rasữq arô yỗn án toâq atỡng parnai, ma án tỡ ễq atỡng ŏ́c án dáng, tỡ la hữm, tỡ la sâng, ki án lứq bữn lôih.
2“Khân cũai aléq ma lơ satoaq crơng tỡ bữn bráh puai phễp rit, dếh máh sac charán, ki án cỡt tỡ bữn bráh puai rit cớp bữn lôih toâq án bữn dáng tễ ranáq lôih án táq.
3“Khân cũai aléq ma lơ satoaq cũai tỡ bữn bráh puai phễp rit, ki án lứq bữn lôih tê toâq án bữn dáng tễ ranáq lôih án táq.
4“Khân bữn cũai loar bỗq thễ dũan, tam ŏ́c ntrớu án thễ, o tỡ la sâuq, ki án lứq bữn lôih tê toâq án sanhữ loah tễ ranáq án khoiq táq.
5“Toâq bữn cũai táq lôih, cóq án ngin kho máh ŏ́c lôih án táq; 6cớp cóq án roap tôt tễ ranáq lôih ki; cóq án dững muoi lám cữu cán, tỡ la muoi lám mbễq cán chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. Táq ngkíq, cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ têq chiau sang dŏq pupứt lôih cũai ki.
7“Khân muoi noaq cũai ma cadĩt lứq, ŏ́q cữu tỡ la mbễq, cóq án dững chớm tariap tỡ la bar lám chớm tapâr chiau sang yỗn Yiang Sursĩ dŏq pláih máh ranáq lôih án táq, muoi lám dŏq chiau sang pupứt lôih, muoi lám ễn dŏq bốh chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 8Cóq án dững chớm lám muoi pỡ cũai tễng rit sang dŏq táq rit pupứt lôih. Cũai tễng rit sang ki cóq tavĩat tacong chớm, chơ kiac, ma tỡ yỗn satáiq tễ tỗ; 9cớp cóq án trutrếh bĩq aham yáng coah prông sang. Ma aham clữi, cóq án tốh tâng ayững prông. Nâi la ranáq tễ rit sang dŏq pupứt lôih. 10Cóq án bốh chớm lám bar puai rit bốh chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. Cũai tễng rit sang cóq táq ngkíq dŏq chiau sang pupứt lôih cũai canŏ́h. Chơ cũai ki têq racláh tễ ŏ́c lôih án khoiq táq.
11“Khân cũai aléq ma cadĩt lứq, ŏ́q chớm tariap tỡ la chớm tapâr ễ dững chiau sang, cóq cũai ki dững bỗt o lứq muoi ki-lô chiau sang yỗn Yiang Sursĩ dŏq pupứt lôih án. Ma tỡ bữn túh cóq án chóq dỡq nsễng o‑li‑vê tỡ la crơng phuom, cỗ ranáq chiau sang nâi la dŏq pupứt lôih. 12Cóq án dững bỗt ki yỗn cũai tễng rit sang ĩt muoi carpỗt bỗt, dŏq cỡt tếc chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. Cớp cũai tễng rit sang cóq bốh muoi carpỗt bỗt ki tâng prông sang, dŏq táq rit chiau sang crơng sana. Nâi la ranáq chiau sang crơng yỗn têq racláh tễ ŏ́c lôih án khoiq táq. 13Cũai tễng rit sang cóq táq ngkíq dŏq chiau sang pupứt lôih cũai; chơ cũai ki têq racláh tễ ŏ́c lôih án khoiq táq. Bỗt noâng clữi, cỡt khong cũai tễng rit sang, machớng cớp ranáq chiau sang máh thữ racáu tê.”

Crơng Chiau Sang Dŏq Pláih Lôih

14Yiang Sursĩ atỡng phễp rit canŏ́h ễn yỗn Môi-se neq: 15“Khân bữn cũai tễ anhia ma lơ táq lôih, cỗ án khlĩr yỗn pỡ Yiang Sursĩ crơng án par‑ữq dŏq miar khong Yiang Sursĩ, cóq án dững muoi lám cữu tôl tỡ la mbễq tôl ŏ́q bân tĩq, chơ chiau sang yỗn Yiang Sursĩ dŏq pláih lôih án. Ma kia charán ki cóq li cớp kia noau khoiq anoat tâng dống sang tê. 16Cóq án culáh kia machớng crơng án tỡ bữn yỗn, cớp cóq án yỗn tữm ễn bar pún tễ muoi chít pún. Cóq án culáh crơng nâi yỗn cũai tễng rit sang, chơ cũai tễng rit sang ki cóq chiau sang charán dŏq pláih loah lôih án. Chơ án têq racláh tễ ŏ́c lôih án khoiq táq.
17“Khân bữn cũai aléq lơ táq lôih, na táq claiq santoiq Yiang Sursĩ patâp, ki án lứq bữn ŏ́c lôih cớp cóq roap tôt. 18Cóq án dững chiau sang yỗn Yiang Sursĩ muoi lám cữu tôl tỡ la muoi lám mbễq tôl ŏ́q bân tĩq. Ma kia charán ki cóq li cớp kia khoiq noau anoat tâng dống sang. Cũai tễng rit sang táq rit chiau sang dŏq pláih loah lôih yỗn cũai ki. Chơ cũai ki têq racláh tễ ŏ́c lôih án lơ táq. 19Nâi la ranáq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ dŏq pláih loah lôih.”