6

1Yiang Sursĩ atỡng phễp rit canŏ́h ễn yỗn Môi-se neq: 2“Khân cũai aléq ma táq lôih chóq Yiang Sursĩ na án tỡ bữn culáh loah máh crơng yớu cơiq pỡ án, tỡ la án tuoiq ĩt muoi ramứh ntrớu tễ alới, tỡ la lôp alới, 3tỡ la táq ntỡng lauq tễ crơng pứt pai án tỡ bữn hữm. 4Khân bữn cũai aléq ma táq lôih ĩn santoiq khoiq pai ki, cóq án culáh loah dũ máh ramứh án khoiq tuoiq ĩt, tỡ la crơng pứt án khoiq ramóh, 5tỡ la ŏ́c ntrớu án táq ntỡng lauq. Cóq án culáh loah dũ yỗn cũai ndỡm tâng tangái án chiau sang dŏq pláih loah lôih, cớp yỗn tữm ễn bar pún tễ muoi chít pún. 6Cóq án dững muoi lám cữu tôl, tỡ la muoi lám mbễq tôl ŏ́q bân tĩq yỗn cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, dŏq táq rit chiau sang pláih lôih án. Ma kia charán ki cóq li cớp kia khoiq anoat dŏq tâng dống sang. 7Cũai tễng rit sang cóq táq rit dŏq pupứt lôih, chơ cũai ki têq racláh tễ lôih án khoiq táq.”

Ranáq Bốh Charán Dŏq Chiau Sang

8Yiang Sursĩ ớn Môi-se neq: 9“Cóq mới pỡq atỡng Arôn cớp tỗp con samiang án, yỗn alới táq puai máh phễp rit nâi tễ ranáq bốh charán dŏq chiau sang. Crơng bốh sang cóq achúh dŏq tâng prông sang pông brang, cớp yỗn ũih blữ níc. 10Chơ cũai tễng rit sang cóq sớp au tuar cớp dŏ́ng cốn alốt táq toâq aroâiq busín, cớp cóq án sŏ́c bŏ́h aloŏh tễ tapéh án bốh crơng tâng prông sang, chơ dững dŏq kễng prông sang. 11Moâm ki, cóq cũai tễng rit sang tâc tampâc canŏ́h, chơ dững tốh bŏ́h ki yáng tiah ntốq alới ỡt, bân ntốq khoiq sambráh puai rit. 12Cóq nhêng ũih tâng prông yỗn blữ níc, chỗi yỗn pât. Tâng dũ tarưp cũai tễng rit sang cóq bốq ũih tâng prông sang, thrũan crơng sang cớp bốh nsễng chiau sang dŏq cỡt ratoi. 13Cóq nhêng ũih yỗn blữ níc tâng prông sang, chỗi yỗn pât.

Chiau Sang Máh Thữ Racáu

14“Nâi la rit chiau sang máh thữ racáu. Cũai tễng rit sang tễ tŏ́ng toiq Arôn, cỡt cũai táq rit chiau sang máh thữ racáu yỗn Yiang Sursĩ yáng moat prông sang. 15Chơ muoi noaq cũai tễng rit sang cóq ĩt muoi carpỗt bỗt cớp dỡq nsễng o‑li‑vê, cớp nheq crơng phuom, chơ pỡq bốh tâng prông sang dŏq cỡt tếc apáh nheq tữh crơng ki khoiq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. Chơ hỡi phuom chanchức tễ crơng sang ki táq yỗn Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm. 16Ma crơng sana noâng clữi têq cũai tễng rit sang cha. 17Cóq táq bễng mi ŏ́q crơng pluoih bân nchŏh Dống Sang Aroâiq, chơ cha bân ki toâp. Yiang Sursĩ khoiq yỗn crơng chiau sang noâng clữi ki cỡt khong cũai tễng rit sang. Machớng cớp crơng chiau sang dŏq pupứt lôih, tỡ la crơng chiau sang dŏq pláih ranáq lôih, nheq crơng ki cỡt khong cứq. 18Toâq dũ dỡi dũ thrap, con châu samiang tễ tŏ́ng toiq Arôn têq ĩt cha muoi pún tễ sana noau chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. Khân cũai canŏ́h satoaq crơng sana ki, án cóq ramóh ŏ́c túh coat ntâng lứq, yuaq sana ki cỡt miar khong Yiang Sursĩ.”
19Yiang Sursĩ atỡng ŏ́c patâp nâi yỗn Môi-se: 20“Toâq anhia ễ chóh cũai tễng rit sang ato loah tễ tŏ́ng toiq Arôn, tâng tangái ki cóq án chiau sang bỗt o lứq muoi ki-lô yỗn Yiang Sursĩ (sa‑ữi bĩq la machớng cớp ranáq án dốq chiau sang máh thữ racáu cu rangái). Cóq án yỗn tadĩ bỗt ki tâng pên tarưp, ma tadĩ ễn tâng pên tabữ. 21Cóq carchốc bỗt ki cớp dỡq nsễng o‑li‑vê, chơ áng tâng noang tac, cớp pĩh cỡt ngcớt, dŏq yỗn hỡi tễ crơng chiau sang máh thữ racáu phuom chanchức táq yỗn Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm. 22Dũ dỡi dũ thrap cóq bữn cũai tễ tŏ́ng toiq Arôn cỡt sốt máh cũai tễng rit sang, cóq táq puai níc rit chiau sang nâi. Cóq án bốh máh crơng nâi chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 23Máh thữ racáu cũai tễng rit sang chiau, cóq bốh táh nheq; tỡ têq cha muoi ramứh ntrớu.”

Crơng Chiau Sang Dŏq Pupứt Lôih

24Yiang Sursĩ ớn Môi-se ễn neq: 25“Cóq mới atỡng Arôn cớp tỗp con samiang án, yỗn alới táq puai níc phễp rit chiau sang dŏq pupứt lôih neq: Charán noau ễ dững chiau sang dŏq pupứt lôih, cóq kiac yáng angia pỡng prông sang, la ntốq dốq kiac charán dŏq bốh sang. Crơng chiau sang ki cỡt miar khong Yiang Sursĩ. 26Cũai tễng rit sang ca táq rit chiau sang cóq cha sâiq charán ki bân nchŏh Dống Sang Aroâiq. 27Khân cũai aléq tỡ la acán ntrớu ma tatũih sâiq ki, cóq án roap tôt ntâng lứq. Khân aham charán ki pardáih pĩeiq tampâc, cóq án pooh tampâc ki tâng ntốq ki toâp. 28Adéh cutễq léq ma ớp sâiq ki, cóq pieih táh chíq. Ma khân adéh ki táq toâq tac tỡ la sapoan, cóq sat, chơ ariau yỗn bráh. 29Cũai samiang dũ náq tễ tŏ́ng toiq Arôn têq cha sâiq khoiq chiau sang. Sâiq nâi la cỡt miar khong Yiang Sursĩ. 30Ma crơng chiau sang dŏq pupứt lôih, ca cũai tễng rit sang ĩt aham dững amut tâng Dống Sang Aroâiq, sâiq ki tỡ têq cha, cóq bốh táh nheq.