8

Môi-se Chóh Arôn Cớp Máh Con Samiang Arôn

1Yiang Sursĩ pai chóq Môi-se neq: 2“Dững Arôn cớp máh con samiang án toâq pỡ ngoah toong Dống Sang Aroâiq. Cớp dững tampâc khoiq táq dŏq yỗn cũai tễng rit sang, dỡq nsễng miar dŏq chóh cũai, muoi lám ntroŏq tôl dŏq chiau sang pupứt lôih, bar lám cữu tôl, cớp muoi crưo bễng mi ŏ́q crơng pluoih. 3Chơ arô nheq tữh cũai I-sarel toâq rôm parnơi pỡ ntốq ki.”
4Môi-se táq puai machớng Yiang Sursĩ ớn án. Tữ cũai proai toâq rôm parnơi, 5chơ án pai chóq tỗp alới neq: “Nâi la máh ranáq Yiang Sursĩ ớn anhia táq puai.”
6Moâm ki, Môi-se dững Arôn cớp máh con samiang Arôn loŏh tayứng yoah moat cũai clứng, cớp yỗn alới táq rit mpơi dỡq dŏq cỡt bráh. 7Moâm alới mpơi dỡq, Môi-se ĩt au nhưt cớp au tuar asớp yỗn Arôn, cớp catoân parnoân yỗn án. Chơ Môi-se asớp aroâiq ê-phot, cớp ĩt parnoân táq toâq aroâiq busín o dŏq catoân tữm ễn. 8Chơ Môi-se ĩt aroâiq sadal apơm bữn Urim cớp Thumim chóq tâng ki. 9Chơ án apưng khán-cỡn tâng plỡ Arôn, cớp ĩt khlễc yễng ca cỡt tếc, chơ alễu coah moat khán-cỡn, machớng Yiang Sursĩ khoiq patâp dŏq chơ.
10Môi-se ĩt dỡq nsễng miar, chơ hĩng tâng Dống Sang Aroâiq Yiang Sursĩ, cớp tâng dũ ramứh crơng ỡt tâng ki. Án táq ngkíq yỗn crơng ki cỡt miar khong Yiang Sursĩ. 11Án ĩt bĩq dỡq nsễng miar, chơ trutrếh tapul trỗ tâng prông cớp tâng crơng radỡng tâng prông sang, tâng ỗ cớp tâng núc dŏq chiau sang máh crơng nâi yỗn Yiang Sursĩ. 12Chơ án hĩng dỡq nsễng tâng plỡ Arôn dŏq táq tếc án chóh Arôn cỡt cũai tễng rit sang. 13Moâm ki, Môi-se dững máh con samiang Arôn ễn loŏh tayứng yoah moat cũai clứng, chơ án ĩt au tuar asớp yỗn alới. Án ĩt aroâiq catoân tâng ngkĩng alới, cớp ĩt khán-cỡn apưng tâng plỡ alới, táq puai machớng Yiang Sursĩ khoiq patâp dŏq.
14Chơ Môi-se dững ntroŏq tôl táq rit chiau sang dŏq pupứt lôih Arôn cớp máh con samiang án; chơ án yỗn alới satoaq atĩ tâng plỡ ntroŏq. 15Môi-se kiac ntroŏq ki cớp ĩt muoi pún aham, chơ alốq ndễm atĩ tâng aham cớp apĩac tâng prông bân pỗn nhoq dŏq sambráh prông yỗn cỡt bráh puai rit. Chơ án tốh aham noâng clữi tâng ayững prông. Machớng ki tê án táq rit chiau sang prông dŏq táq bráh puai rit. 16Môi-se ĩt máh nsễng ntroŏq tâng crơng clống, luam lia, cớp bar ŏ́c carchễl, chơ án bốh máh crơng ki tâng prông sang. 17Ma crơng canŏ́h, ngcâr, sâiq, cớp máh crơng clống, án dững bốh yáng tiah ntốq alới ỡt, puai machớng Yiang Sursĩ khoiq patâp chơ.
18Chơ án dững cữu tôl cỡt crơng bốh chiau sang. Arôn cớp máh con samiang Arôn satoaq atĩ tâng plỡ charán ki. 19Chơ Môi-se kiac cữu ki, cớp trutrếh aham tâng pỗn coah prông sang. 20Moâm án cŏ́h cữu ki cỡt mễng, chơ án bốh plỡ cớp nsễng. 21Chơ án ĩt dỡq ariau máh crơng clống cớp nlu, chơ án bốh nheq tâng prông sang, táq puai machớng Yiang Sursĩ khoiq patâp chơ. Hỡi phuom chanchức tễ crơng ki táq yỗn Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm.
22Moâm ki, Môi-se dững cữu tôl canŏ́h, dŏq táq rit chiau sang dŏq chóh cũai tễng rit sang. Arôn cớp máh con samiang án satoaq atĩ tâng plỡ charán ki, 23chơ Môi-se kiac cữu ki cớp ĩt aham apĩac tâng sala cutũr Arôn coah atoam, tâng ndễm ngcứm atĩ coah atoam, cớp tâng ndễm ngcứm ayững coah atoam. 24Chơ án dững máh con samiang Arôn loŏh yoah moat cũai clứng, cớp apĩac aham tâng sala cutũr tỗp alới coah atoam, tâng ndễm ngcứm atĩ alới coah atoam, cớp tâng ndễm ngcứm ayững alới coah atoam. Aham noâng clữi, án trutrếh bân pỗn coah prông sang. 25Chơ án ĩt nsễng cớp nsễng tâng soi, nsễng tâng crơng clống, luam lia, bar ŏ́c carchễl cớp nsễng tâng ki, cớp nlu coah atoam. 26Chơ án ĩt muoi lám bễng mi ŏ́q crơng pluoih tễ crưo noau chiau sang yỗn Yiang Sursĩ; muoi lám khoiq noau ễh tâng nsễng, cớp muoi khlễc bễng cada án achúh tâng pỡng nsễng, cớp tâng pỡng nlu coah atoam. 27Án ĩt máh crơng nâi chóq tâng atĩ Arôn cớp atĩ máh con samiang Arôn, chơ yỗn alới apỗng chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 28Chơ Môi-se ĩt máh crơng ki tễ atĩ alới, cớp dững bốh tâng prông sang; án achúh crơng ki tâng pỡng crơng khoiq bốh nhũang. Nâi la ranáq chóh máh cũai tễng rit sang, cỡt ranáq chiau sang sana. Chơ hỡi phuom chanchức tễ crơng sana ki táq yỗn Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm. 29Chơ Môi-se ĩt sâiq apơm apỗng chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. Sâiq nâi cỡt khong Môi-se, yuaq án táq rit chóh cũai tễng rit sang. Án táq dũ ramứh machớng Yiang Sursĩ khoiq patâp chơ.
30Môi-se ĩt dỡq nsễng miar cớp aham tễ prông, chơ án trutrếh tâng tỗ Arôn cớp máh con samiang Arôn, cớp án trutrếh tâng tampâc tỗp alới hỡ. Machớng nâi tê, án táq rit chiau sang tỗp alới cớp tampâc alới tâc yỗn Yiang Sursĩ.
31Môi-se pai chóq Arôn cớp tỗp con samiang Arôn neq: “Cóq anhia ớp sâiq pỡ ngoah toong Dống Sang Aroâiq; chơ ĩt cha cớp bễng mi tễ crưo. Nâi la rit chóh cũai tễng rit sang, táq puai machớng Yiang Sursĩ khoiq patâp chơ. 32Sâiq cớp bễng mi noâng clữi, cóq bốh táh chíq. 33Chơ nheq tữh anhia cóq ỡt cheq ngoah toong mut chu Dống Sang Aroâiq nheq tapul tangái, toau rit chóh cỡt moâm tháng. 34Máh ranáq tỗp hái táq tâng tangái nâi, Yiang Sursĩ toâp patâp yỗn tỗp hái táq, dŏq pupứt ŏ́c lôih tỗp anhia. 35Cóq anhia ỡt tâng Dống Sang Aroâiq tapul sadâu tapul tangái, táq puai machớng Yiang Sursĩ khoiq patâp. Khân anhia tỡ bữn táq puai, anhia cóq cuchĩt. Nâi la ranáq cứq roap tễ Yiang Sursĩ.”
36Yuaq ngkíq, Arôn cớp máh con samiang án táq puai machớng Yiang Sursĩ patâp na Môi-se dũ ramứh.